Innvandring

Hareide i strupen på HRS. Men hva mener han med «integrering»?

KrF-lederen bruker budsjettkrangelen rundt HRS i sitt frieri til Ap. Hareide mener det er helt feil å støtte HRS. For "det er ikke ett fnugg av integrering i det HRS står for", hevder Hareide. Av og til tar våre politikere munnen vel full, for å si det på en pen måte.

Hareide dytter HRS foran seg som bevis på hvorfor «KrF ikke bør gå inn i regjeringen» på borgerlig side. Vi skal la det politiske spillet rundt 0.000001 prosent (sånn ca…) av statsbudsjettet ligge, altså den halve millionen som Regjeringen nå vil tilbakeføre til oss.

Vi skal heller ta for oss hva Hareide «fastslår:

– Det argumenteres med integreringstiltak for å underbygge at Human Right Service får statsstøtte. Men det er ikke ett fnugg av integrering i det Human Rights Service (HRS) står for, fastslår Hareide.

Der satte Hareide seg i en umulig posisjon – hvis fakta betyr noe, og det bør de jo.

Før litt dokumentasjonen på denne falske påstande legges på bordet, skal følgende bekjennes: Noe av det tyngste å leve med de siste om lag fem årene, er å ha hatt så rett i så mange av temaene vi har tatt opp siste 17 årene. Tungt fordi Norge kunne vært et langt bedre sted enn der vi er i dag, om KrF og de fleste andre partiene på Stortinget hadde tatt våre forslag til tiltak på alvor. Jo da, vi har fått utrettet mer konkret politikk enn alle andre grupper innen innvandrings- og integreringsfeltet, men det er en mager trøst. For det har ikke monnet. Ikke i det hele tatt. 

Rapportenes klare tale

Integrering handler selvsagt om å være en fullverdig bidragsyter til det norske fellesskapet. Tusener på tusener har etter årtusenskiftet gått gjennom det marerittet det er å bli giftet bort transkontinentalt. Pålagt å hente typisk et familiemedlem gjennom ekteskap. «Alle» vet i dag at denne praksisen har skadet integreringsmulighetene kolossalt. Det er ingen debatt lenger om hvorvidt denne praskisen er heldig eller uheldig.

Tenk om boken Feminin integrering fra 2003 hadde ført til at Stortinget vedtok en helt ny politikk for å beskytte de unge mot utnytting og overgrep som dette? Politikken vi la frem – i detalj – ville vært en redningsplanke for svært mange unge sårbare. Så hvorfor ble den ikke vedtatt? Fordi den ville «bremset innvandringen», ifølge eksempelvis KrF-ere som Hareide. Å «bremse innvandring» var i disses optikk «inhumant». Ja, du leste riktig: Å beskytte unge mot overgrep er «inhumant», endog når det har handlet om arrangerte søskenbarnekteskap.

Tenk om rapporten Norske barn i utlandet: Ute av syne, ute av sinn fra 2004, hadde ført til politisk handling og hva dette ville ha gjort med integreringen. Den gang gikk debatten rundt problemstillingen: Er det ikke fint for barna å bli kjent med egen kultur i land som Pakistan og Somalia? Er det ikke foreldres rett til å bestemme hvor barna skal vokse opp? Vi ropte om mulighetene for at barna fratas muligheten til å bli en fulleverdig, integrert, del av Norge, at de kan miste det norske språket, at de mister mange års skolegang i landet de skal leve sine voksne liv i, at de kan bli utsatt for overgrep – inkludert på koranskoler. Og vi hadde grundig belegg for alt vi fremmet av tiltak for å holde barna på skolebenken i Norge. Men vi ropte for døve ører. Ørene ble først åpnet i fjor – etter 14 år (vi skrev om dette utførlig også i Feminin integrering), da NRK laget reportasjer om norsk ungdom innesperret på voldelige koranskoler.

Tenk om rapporten Norskfødte jenter kjønnslemlestes, hadde ført til at et samlet Storting bestemt seg for å gjeninnføre helkroppundersøkelsen av jenter og konsekvent straffeforfølge foreldre som utsetter barn for et så grusomt overgrep. Har Hareide og hans like noensinne vurdert hvor integreringshemmende en slik praksis er for det enkelte pikebarnet når det vokser inn i ungdommen? Vurdert hvordan et slikt overgrep er med på å skyve den enkelte ut av et naturlig fellesskap mellom unge på vei inn i voksen alder. Og neste stoppested er å bli giftet bort til «en av sine egne». Integrering?

Tenk om rapporten Tell ikke meg (2009), om innvandringens kostnader grunnet, ikke minst, lav sysselsetting, hadde fått Stortinget til å reagere. Kanskje vi da ikke ville vært i en situasjon der vi ser at kuttene i velferdsstaten tvinger seg frem? Og velferdsstaten har i flere tiår vært en inkorporert, en integrert del av det norske humane fellesskapet.

Vi stopper her. Vi bare nevner raskt at vi har ment at vi må få et «nytt menneskesyn, et nytt tankesett», der foreldres kulturell bakgrunn ikke skal hensyntas på bekostning av barns ve og vel. Og det er jo nettopp dette med menneskeverdet Hareide er så opptatt av i disse dager. Hvem som har de riktige verdiene, hvem som har de angivelig feile verdiene. Synes Hareide at han og KrF består prøven: Hva gjorde de konkret for å få til «integrering»? Nå vet vi jo alle at integreringen har generelt vært mislykket i særlig en gruppe i hele Vest-Europa. Og vi vet at å sette et kritisk fokus på den religionen denne gruppen tilhører, er å be om å bli radioaktiv. Så vi nevner ikke en gang i denne omgangen hva denne religionen kalles, men synes Hareide og co at denne religionens etablering og sterke vekst i Norge har vært en integrerende berikelse? I så fall synes vi dokumentasjon bør følge påstanden.

All støyen rundt de få kronene HRS mottar årlig – som er en repetiv reaksjon fra det ene året til det andre – er det ultimate uttrykket for enkeltes panikk for å få blottstilt sin egen utilstrekkelighet. Så Hareide, ja, du og ditt parti og nesten resten av hele Stortinget har feilet stygt i innvandrings- og integreringspolitikken. Og selv om det er som å banne i kirka: Dere har påført Norge ubotelige skader som generasjoner etter oss skal måtte slite med. Og dere vet det, nettopp derfor skrikes det mot HRS. 

Amen.