Gift til Norge med slektning

For første gang i Norge kan statistisk material knyttet til slektskap ved innvandring gjennom ekteskap presenteres.

Dette notatet omhandler familiegjenforening med ektefelle fra Pakistan. Statistikkene er utarbeidet fra søknader om ekteskapsinnvandring ved den norske ambassaden i Pakistan (NORAMB) over en periode på 1 ½ år, fra 1. januar 2004 til og med 31. mai 2005. HRS fikk tilgang til statistikken etter anmodning.

Gift til Norge med slektning