Kriminalitet

Forventer at Nav-utbetalinger er stoppet

Den tiltalte islamisten Mohyeldeen Mohammad møtte ikke opp til straffesaken som skulle begynt i går i Oslo tingrett. Sannsynligvis har har forlatt Norge. Mohammad lever av ytelser fra Nav, og nå forventer Jon Helgheim (FrP) at pengeutbetalingene allerede er stoppet.

Aktor Frederik G. Ranke ved Det nasjonale statsadvokatembetet mener islamisten Mohyeldeen Mohammad bevisst har stukket av til et land uten utleveringsavtale med Norge for å slippe å møte i rettssaken.

Bevisst handling

Ranke sier at Mohammad godt kjenner til at han er tiltalt og at han åpenbart forsøker å unndra seg straffeforfølgning.

– Vi har materiale som viser at han har søkt på land som ikke har utleveringsavtale med Norge på internett, og at de søkene ble gjort da tiltalespørsmålet ble omtalt i norske medier. Det er artikler som vi også kan føre bevis for at han har sett gjennom sin internetthistorikk, sier Ranke til NRK.

I retten kom det også fram at Mohammad for kort tid siden tok ut kontanter i Marokko – som er et land Norge ikke har noen egen utleveringsavtale med. Det er interessant i seg selv, da vi godkjenner asylsøkere fra dette landet.

Påtalemyndigheten ba retten fatte en pågripelsesbeslutning fordi han ikke møtte. Nå blir han etterlyst internasjonalt, melder VG.

Mohammads opprinnelige advokat var Salman Hussein, men da det ble kjent at han er bror til vitnet Ubaydullah Hussain, som er dømt for deltakelse i IS, måtte Mohmmad bytte advokat, nå til mulla Krekar-advokaten Brynjar Meling. Byttet skjedde dagen for rettssaken startet, Advokat Meling hevder Mohammad ikke har mottatt noen innkalling til retten.

På spørsmål fra NRK om hvordan Mohammad skal pågripes siden han angivelig er i Marokko, svarer aktor Ranke:

– Han har jo valgt Brynjar Meling som forsvarer, og jeg regner jo med at han kommer tilbake. Man må også huske på at Nav nå har nye verktøy i verktøykassen for å trekke tilbake offentlig stønader til folk som unndrar seg straffeforfølgelse eller som oppholder seg i utlandet. Vi får se hva Nav vil gjøre med det.

Nav-ytelser

I september 2017 ble det kjent at daværende justisminister Per-Willy Amundsen (FrP) ville ha stans i all trygde- og pensjonsutbetalinger til personer som er på rømmen fra norske myndigheter, der en del av hensikten var å tvinge den etterlyste til å melde seg for politet. «Festen er over», sa Amundsen. Endringene tilsier altså at kjeltringer som ikke gjør opp for seg ikke skal kunne leve på norske skattebetaleres penger, verken i utlandet eller i Norge.

At dette følges opp forventer Amundsens stortingskollega, Jon Helgheim. På Facebook gir Helgheim ikke Nav noen slingringsmonn – han forventer at dette allerede er gjort. Nav vant for øvrig Nettavisens «sløseripris» for 2017.