Aktuelt

Nå er det nok! Kriminelle på rømmen skal ikke få trygd

Justisminister Per-Willy Amundsen vil ha stans i all trygde- og pensjonsutbetalinger til personer som er på rømmen fra norske myndigheter. Det er på tide at en regjering våget å ta det riktige skrittet.

Vi har over 14 000 personer som er etterlyste og som er på rømmen fra lovens lange arm. Over 2 000 av disse forsørges av deg og meg, altså av NAV. 

Dobbelt så mange

Når man er på rømmen og velger varmere strøk som oppholdssted, ligger det i kortene at det er vanskelig for myndigheten å spore opp folk. I løpet av de aller siste fem årene – kun – er dobbelt så mange ettersøkt av myndighetene. Det betyr 14 000 personer. De skulle vært sluset gjennom domstolen, eller de skulle allerede vært under soning. Det er dette justisministeren vil ha en slutt på.

Det ligger åpent i dagen at dersom kontoen din – når du er på rømmen – fylles opp av NAV – er det noe enklere å fortsette å leke med norske myndigheter. Dette vil Amundsen nå strupe som mulighet. Festen er over, sier han:

– Nå er det slutt. Festen er over. En person som er på rømmen, skal ikke få utbetalt pensjon, og skal ikke få utbetalt trygd. Den tiden er forbi, slår Amundsen fast overfor TV2.

Ifølge TV2 kan vi snakke om utbetalte beløp siste fire årene på totalt 1 milliard kroner – fra deg og meg. Til kriminelle og etterlyste. Vi snakker blant annet om personer som eksempelvis har begått familievold og seksuelle overgrep.

Dersom Amundsens forslag går gjennom kan lovendring være på plass fra og med januar 2018.

Hvilke parti kan gå mot dette?