HRS i media

Bønnestund i Vigelandsparken. Den kulturelle revolusjonen fortsetter

Dette fotoet er fra Vigelandsparken en søndag morgen. Islamsk bønn i det offentlige rommet kommer til et sted nær deg. Dette er et foto som er en av grunnene til at Regjeringen tar fra oss statsstøtte. Vil du støtte vårt arbeid, gjør det nå og vis at du bryr deg om Norges fremtid.

Vi har sett massemønstringene av bønn i europeiske storbyer siste årene, som i Paris og Birmingham. En leser av rights sendte oss dette fotoet fra Oslo, Vigelandsparken, tatt forrige søndag formiddag.

Dette er foto du aldri ser i gammelmediene, MSM. De bryr seg ikke om de dramatiske verdiendringene i Norge.

Vi lever i en tid med svært raske kulturelle endringer. Islam reiser seg. MSM og politisk lederskap snur ryggen til. Vi gjør ikke det.

Og nettopp det at vi ikke tier om de voldsomme endringene av Norge, straffes av Regjeringen med kutt i den offentlige støtten.

Vel, det blir omkamp, da sentrale i FrP, som Sylvi Listhaug, Per-Willy Amundsen og Jon Helgheim rasler med sablene. Takk til dem for det!

Støtt de uredde realistene

Vi trenger din støtte for å fortsette arbeidet. Human Rights Service, også kalt Har Rett Service i muntre, men faktabaserte ordlag, har mer enn noen annen gruppe gjennom årene dokumentert innvandrings «utfordringer», som det heter på det pene språket. Enten det har handlet om transkontinental ekteskapsinnvandring gjennom arrangerte giftermål (2003, med alle påfølgende år), dumping av barn og unge for at de ikke skal ta til seg norske verdier (2004, 2009), kjønnslemlestelse (2003 – 2005 – 2014) statistiske endringer av befolkningssammensetning (2008 – 2014), økonomiske konsekvenser (2009), med mye mer, har HRS dratt lasset.

Og det lasset hadde vi ikke maktet å dra uten støtte fra folket.

Mange har meldt seg som nye støttespillere av HRS i dag, andre har økt månedlig beløp betydelig. Vi er utrolig takknemlige! Og vi tillater oss å oppfordre flere til å gjøre det samme. Sannheten om innvandringens konsekvenser vil vi fortsette å formidle, aller helst med økt styrke. Vi vil ikke gi oss. Det handler om et godt Norge for våre barn og barnebarn.

Det ligger mye makt i folket. Ikke glem det!

Takk til støttespiller for innsendt foto.