Politikk

Abid Raja (V) har problemer med elementær politikk

Abid Raja er dypt uenig i at HRS likevel ikke kuttes i statsbudsjettet, og retter skytsen mot Siv Jensen (FrP). For Raja synes å tro at det er Venstres stortingsgruppe som styrer Regjeringen, men skal han kritisere noen, så bør han rette kritikken mot egen partileder.

Etter at det i dag ble kjent at HRS ikke blir stående med det opprinnelige budsjettkuttet på 500.000 kroner, viser Venstres Abid Raja igjen at han ikke forstår hvordan norsk politikk fungerer.

På en FB-status i formiddag erklærer Raja at han ikke er enig med Siv Jensen (FrP) i at «regjeringspartiene på Stortinget er enig om dette» (reverseringen av vårt kutt), men det er da heller ikke det Jensen har sagt.

Siv Jensen sier på FB at regjeringspartiene er blitt enige.

Med andre ord stiller Venstreleder Trine Skei Grande seg bak en slik løsning, og da kan selvsagt stortingsgruppa til Venstre være så uenige som de vil: Men det er i så fall noe de må ta opp med sin egen partileder.

VG er også på saken, men det er nok ikke som overskriften skal tyde på: «Full uenighet i regjeringen om pengene til Human Rights Service». Bytt ut regjeringen med Venstre, så er vi der.

Og hva sier så Trine Skei Grande? Så langt har hun ikke svart VG etter deres henvendelse.

Uansett hva hun sier bør hun drive litt voksenopplæring av egen stortingsgruppe, og Abid Rajas motstand mot HRS begynner å ligne en diagnose.