Innvandring

-Vi vil verne den kristne kulturen, vår arv

Ungarns utenriksminister er like tydelig som statsminister i samme land, Viktor Orban. Ungarn skal ha kontroll på grensene sine. Ungarn som nasjon skal beskyttes. Politisk ledelse (og folket) vil ikke gå i den Vest-Europeiske fella: Islam skal ikke sette seg fast i den ungarske kulturen.

I sin årlige tale til folket tidligere i år, leverte Ungarns statsminister et historisk budskap, historisk fordi knapt noen annen politiker i denne posisjonen har våget eller maktet noe tilsvarende. Orbán sa: Paris, Brussel og Berlin har tilrettelagt for den kristne kulturens tilbakemarsj og ditto lagt veien åpen for islam.

Det er altså Vest-Europas lederskap som er Vest-Europas store fare.

 

Orbán hevdet at Europa engang ikke innser at det er invadert, og pekte særlig på masseinnvandringen fra Afrika. Og det er trekløveret nevnt over sin skyld, mener han.

 

 

Paris, Brussel og Berlin «vil at vi skal omfavne den politikken som har gjort dem til innvandringsland, som har svekket kristendommen og bidratt til spredning av islam».

Orbán mener kristendommen er «Europas siste håp». Han frykter en splittelse på kontinentet – mellom øst og vest – grunnet den pågående innvandringen. Han ønsker seg en global allianse mot migrasjon.

 

Utenriksministeren med samme klare tale

Ungarns utenriksminister, Peter Szijjarto, leverer omtrent kopi av statsministerens budskap: – Vi er en tydelig anti-innvandringsnasjon, uansett hva Brussel måtte mene. Vi vil kontrollere hvem som har rett til å entre vårt territorium, og hvem vi ikke vil slippe inn. Brussel vil frata oss denne retten ved å tvinge oss til å bli med på kvotefordeling. Dette er en kollisjon mellom majoriteten av EU-landene og Ungarn.

Ungarns utenriksminister med klare beskjeder: Vi åpner ikke grensene uansett hvor mye EU presser på. Skjermdump YouTube/RT.

-Vår interesse er å ha et sterkt EU. Vi vil ikke forlate unionen. Dette bør være debattens kjerne: Hvordan gjøre den europeiske unionen sterk igjen?

Szijjarto mener majoritetskreftene i EU presser på for at kontinentet skal fortsette ferden mot en post-kristen tidsepoke, og et kontinent uten særegen nasjoner. «Vårt mål er totalt annerledes. Vi vil ha en sterk europeisk union basert på sterke medlemsland. Og vi vil ha et Europa som holder seg til den kristne arven. Så nummer 1: Vi vil ikke at Europa kvitter seg med den kristne arven, og vi vil at medlemsland skal forbli medlemsland. Vi vil ikke gi opp vår nasjonalitet, vi vil ikke gi opp kulturen vår, vi vil ikke gi opp arven vår, og så videre.»

Les også: -Fremtiden ligger i Polen og Øst-Europa

-Vi skylder folket dette

Szijjarto peker på det som burde være åpenbart: At staten skylder folket å beskytte landets grenser. Organisasjoner som hjelper folk til å bryte loven ved å legge til rette for innvandring, er et «nasjonalt sikkerhetsspørsmål».

– Så vi vil fortsette å straffe slike organisasjoner som oppmuntrer folk til å krenke grensene våre.

Szijjarto sier det samme som FrPs Per-Willy Amundsen: De som trenger beskyttelse skal få det i nærmeste trygge naboland. Derfor skal Ungarn hjelpe de landene som grenser mot krigssoner med å ta vare på flyktninger.

– Hva er den legale basen for at folk kan krysse fem, seks, syv fredelige land, krenke disse landenes grenser, kun med den hensikten å komme seg til Tyskland? fortsetter han, et spørsmål han ikke vil få et fornuftsbasert svar på fra Berlin og Merkel. – Det finnes ingen grunnleggende menneskerettighet som sier at du kan våkne om morgenen, du velger deg Tyskland, Østerrike eller Sverige som din destinasjon, og for å komme dit, krenker du en rekke grenser.

Det er derfor Ungarn støtter bidrag til land som Tyrkia, Jordan og Libanon, fremholder utenriksministeren.

– Stans båtene

400.000 personer tok seg til Ungarn under migrasjonskrisen i 2015. Dette fikk Ungarn til å bruker 10 millioner kroner på å reise grensen mot syd. Fremdeles er det «dusinvis» av personer som «ukentlig» forsøker å forsere Ungarns grenser.

Som HRS trekker Szijjarto også denne logiske konklusjonen: Hvis båtene over Middelhavet stanses, opphører mennesketrafikken.

Ungarn har brukt 15 millioner euro på å hjelpe kristne i Midtøsten, forteller statsråden: gjenreise ødelagte hus, hjelp til å bygge skoler, medisinsk bistand, gjenskape deres lokalsamfunn. – Fordi kirkens ledere der «tryglet» oss om ikke å «oppmuntre folk til å forlate Midtøsten for å komme til Europa, men å hjelpe dem til å kunne bli værende».