Innvandring

Kristne somaliere

Nesten alle somaliere i Norge er muslimer, samtidig med at kristne i Somalia risikerer å bli drept. Er det ikke noe som skurrer?

Somalia har en befolkning på rundt 14 millioner. Rundt 85 prosent av befolkningen er etniske somaliere. Fertilitetsraten er rundt 6 barn per kvinne. I Norge ligger et samlet fruktbarhetstall på 1,62 barn per kvinne (SSB).

Den somaliske befolkningen domineres av sunnimuslimer av shafia-lovskolen. Over halvparten av befolkningen i Somalia er nomader eller halvnomader hvorpå mye av samfunnsorganiseringen er basert på klaner, underklaner og familiegrupperinger.

Somalisk økonomi er avhengig av penger hjemsendt fra somaliere i diasporaen i utlandet. Den viktigste eksportvaren er geiter, sauer og kameler til landene i Gulfen. Det ble eksportert tilsammen 5,3 millioner dyr i 2015.

Islam er statsreligion og saudiarabisk wahhabisme er på fremmarsj i landet. Det eksisterer en kristen (hovedsakelig katolikker) og en ateistisk minoritet i landet, begge grupper er forfulgt og holder sin livstro hemmelig.

Åpne Dører utarbeider hvert år en World Watch List over de 50 landene i verden hvor kristne forfølges mest.

Det er dyster lesning, generelt sett. Somalia ligger på tredjeplass på listen. Når du scanner gjennom de muslimske landenes behandling av kristne får du inntrykk av en diskriminering som er mer eller mindre satt i system i islamske stater.

Den som søker etter apartheid og rendyrket rasisme burde virkelig besøke islamske stater.

Forfølgelsessituasjonen i Somalia viser et så sterkt ønske i samfunnet om å eliminere kristendommen totalt fra jordens overflate at det grenser til etnisk rensing.

Samfunnet forventer at alle somaliere er muslimer. Imamer i moskeer og koranskoler (madrasa), så vel som ledere av al-Shabaab, uttaler offentlig at det ikke er rom for kristen tro eller kirker. Grunnloven slår fast at islam er statsreligion. All form for kristne feiringer er strengt forbudt.

Al-Shabaab bekjenner seg til wahhabismen og fremmer sharialover for å kontrollere alle deler av samfunnet.

Det er ikke greit å konvertere til kristendommen i Somalia. Konvertitter møter sosial utstøtelse og forfølgelse fra familie, storfamilien og fra samfunnet som helhet. All konvertering til kristen tro blir ansett som forræderi mot familien, klanen – og islam.

Blir noen anklaget for å konvertere, blir de trakassert, truet, i verste fall drept.

Islamske militante styrker har intensivert jakten på kristne. Kirker nektes å bli gjenåpnet av den lokale muslimske befolkningen. Kristne innbyggere må jevnlig forlate fra hjemmene sine. Konvertitter blir tvunget til å forlate landet.

I Norge har somaliere en dyster statistikk. De er knapt sysselsatt, de har overforbruk av trygder og stønader samt at mange av kvinnene er enslige forsørgere. Det kan være at samfunnssystemet i Somalia ikke er mye å skryte av, men fortell ikke meg at somaliere ikke evner å forstå et samfunnssystem.

Spørsmålet må bli følgende: Når kristne minoriteter blir så dårlig behandlet i Somalia, hvorfor er 98 prosent (forskning.no) av alle somaliske flyktninger i Norge muslimer?