Innvandring

Per Sandberg, tvangsgifte og Iran-tur: Det skurrer

Det er mye som skurrer rundt Per Sandberg og hans nye kjæreste Bahareh Letnes. Som at hun søkte asyl 16 år gammel i Norge for å unnslippe tvangsekteskap med en eldre mann. Som at hun uten problem tar seg tilbake til Iran, landet der hun angivelig skulle utsettes for dette overgrepet av familien. Dertil tar hun med seg en ikke-muslimske kjæreste som fortsatt er gift.

I 26 år har jeg vært opptatt av kampen mot tvangsekteskap. Som journalist, forfatter og informasjonsleder i HRS. Tvangsekteskap ligger tett opptil seksuell menneskehandel, og er lite annet enn et grotesk overgrep som familier utsetter egne barn for. Et overgrep som kan gi skadevirkninger livet ut.

Vår sympati er med andre ord udisutabelt på ofrenes side. Nettopp derfor er det ingen andre grupper enn HRS som gjennom årene har foreslått flere tiltak for å beskytte unge i Norge mot ufrivillige ekteskap, som her, her og her.

La dette være et bakteppe når du leser videre.

Alt som ikke stemmer

Ei jente på 16 år kan ikke sette seg på et fly i Teheran med destinasjon Norge. Hun må ha sin verges tillatelse, i henhold til iransk lov. Hennes verge vil være faren, hvis han lever, dernest eldste bror. Så vidt vi har forstått, tok ikke Bahareh (senere med etternavnet Letnes) landeveien fra Iran til Europa. Hvordan kom hun seg ut av landet?

Letnes kom til Leira asylmottak og ble overført til en fosterfamilie i desember 2007. Norske myndigheter trodde ikke på historien hennes om at hun skulle tvangsgiftes. Derav hele tre avslag, og hun ble satt på flyet til Teheran i mars 2008. Historien forteller videre at iranske myndigheter nektet å ta imot henne, da hun ikke hadde iransk pass eller identitetspapir. Hvor ble passet av i prosessen med å reise til Norge og søke asyl?

En norsk advokat, Leif Strøm, hjalp den tilbakevendte Letnes med omgjøringsbegjæring, og Letnes fikk opphold på humanitært grunnlag.

Det du har lest over her, ligger så langt fra FrPs asylpolitikk som overhodet mulig. Med en Sandberg ved justisroret, hadde Letnes blitt sendt hjem for godt i 2008.

Dødsstraff

Et annet sentralt spørsmål er hvordan Letnes, nå norsk statsborger, og Per Sandberg, visstnok i hui og hast klarte å få seg visum til å besøke despotene i Iran. Når man søker skal man oppgi navn og relasjon til din/dine medreisende.  Som kjent er Sandberg fortsatt bare separert (altså gift) og Letnes er, ifølge henne selv, folkeregistrert på en egen adresse, som ugift. På lenken rett over, heter det også at man skal oppgi ektefelles navn og identitet.

Så hvordan klarte statsråden og Letnes seg gjennom sikkerhetskontrollen i Teheran, han gift, hun ugift, en «synd» som straffes hardt i Iran, endog med døden. Løy kjæresteparet i søknaden? At de ikke reiste sammen, ikke hadde en relasjon utover «business»? Splittet de lag i sikkerhetskontrollen? Hvor oppga de at de skulle bo i Iran i visumsøknaden – også et krav fra iranske myndigheter?

Og hvordan kunne de reise rundt sammen, endog sammen med Letnes sin bror (skulle ikke familien tvangsgifte henne likevel, den unge kvinnen som angivelig må ha påført familien et stort ærestap ved å flykte fra dem og etablere seg som en fri, selvstendig kvinne i Norge?). En såkalt kristen mann med en kvinne definert av ayatollahene som muslim, også en total forbudt relasjon. Letnes la bilder ut på eksempelvis Instagram av seg selv og Sandberg – mens de var i Iran. Heller ikke det rimer – hvis ikke Letnes og Sandberg har særdeles gode kontakter i regimet.

Det er nærmest kun her man kan finne et logisk svar, for Sandberg og Letnes har utvilsomt brutt en rekke lover som det iranske regimet nidkjært praktiserer. Les den gripende boken til den nå Drammen-bosatte Mohammad Mostafaei, tidligere advokat og menneskerettighetsforkjempere i Iran som måtte flykte for å unnslippe sharialovens lange arm, og du vil se hvordan shariaen ruinerer menneskers liv og endog dreper.

Men for Letnes er ikke sharialovene så mye å bry seg om? I Dagsnytt atten fredag 2. august sa Letnes:

– Det er mange kvinner som har blitt pisket, men kanskje bare én eller to om dagen. Vi snakker om et land med 85 millioner innbyggere.

(…)

– Dere må ikke blande Iran så mye med sharia. Man kan vel si at rundt 20 til 30 prosent av iransk lov er sharia. Grunnlaget for iransk lov kan sammenlignes med Frankrikes lover, sier hun til NRK.

Vel, det er Vokterrådet, religiøst, som bestemmer om vedtatte lover i parlamentet kan aksepteres med base i sharia. Letnes snakker faktisk opp det voldelige, despotiske regimet, og det er knapt til å tro – hvis ikke Letnes har kontakter med regimet. Hun har dertil posert med sitt iranske pass (sic!) med støtte til president Hassan Rouhani etter valget.

Follow the money

Troverdigheten skurrer hos begge parter. Ettersom statsrådens nye flamme har opprettet et eget foretak, B & H General Trading Company, som skal stå for produksjon, utvikling, kjøp og salg, herunder eksport av fisk og sjømatprodukter, burde det være nærliggende for mediene å bruke den eldgamle metoden; follow the money.

Sistnevnte også fordi Sandberg har deltatt i flere møter i iransk regi på norsk jord, som oppbygging av en norskiransk venneforening, og også feiret det iranske nyåret, Nouruz, i år – som 1. nestleder i FrP, i henhold til han selv. Arrangert av ambassaden. Dertil feiret Sandberg den iranske nasjonaldagen, også i regi av ambassaden.

Iranere i Norge sier til HRS at de stusser over at Letnes så tilsynelatende enkelt kan ta seg til Iran, og i henhold til Sandberg skal flyktninger som reiser tilbake til hjemlandet miste oppholdstillatelsen. Vel, det var dette med liv og lære.

Undertegnede har nære familiære bånd til iranere i Norge, og den aller nærmeste kom som politisk flyktning for nøyaktig 30 år siden. Reist på ferie til Iran,eller til sin mor og søsken på familiebesøk? Aldri, for han vet at da ender han i ayatollahenes klør allerede ved ankomst på flyplassen.

Sandberg/Letnes-saken kommer til å rulle videre. Det er nemlig alt for mye som skurrer.