Politikk

USA trekker seg ut av FNs menneskerettighetsråd

En hyklerisk og opportunistisk organisasjon, sier USAs FN-ambassadør.

USA forlater FNs Menneskerettighetsråd, UNHRC. Det opplyser den amerikanske FN-ambassadør Nikki Haley ifølge flere internasjonale nyhetsbyråer.

I forbindelse med utmeldingen kritiserer Nikki Haley UNHRC for å være en «hyklerisk og opportunistisk organisasjon, som latterliggjør menneskerettigheter».

Hun understreker dog at utmeldingen ikke betyr at USA vil forsømme landets humanitære forpliktelser.

Rådet består av 47 medlemmer som velges av FNs Generalforsamling for tre år av gangen. Der tildeles et spesielt antall plasser i rådet til hver verdensdel. Menneskerettighetsrådet ble opprettet i 2006, og erstattet det som da het FNs menneskerettighetskommisjon. Dette var en del av daværende generalsekretær Kofi Annans plan for å styrke FNs menneskerettighetsarbeid. På sikt er planen at rådet skal bli et hovedorgan på lik linje med for eksempel Sikkerhetsrådet og Generalforsamlingen.

UNHCR skal koordinere og fremme FNs arbeid for menneskerettigheter. I tillegg skal det gi råd ved konkrete menneskerettighetsbrudd, for eksempel ved å vedta resolusjoner.

Rådet gir jevnlig kritikk av Israel, mens land som for eksempel Kina, Russland, Iran, Zimbabwe, Sudan og Libya ikke fordømmes. Til og med Dagsavisen har tidligere karakterisert rådet som «et supperåd».

Men nå får vel USAs president på lankene så det holder.