Kriminalitet

Sosionomer ødelegger politiet, sier FrP. Men Ap vil ha flere

Hvis noen lurer på hvorfor kriminaliteten i Oslo skyter i været, så er det god grunn å lytte til Arbeiderpartiet. Det er de som har ødelagt politiet ved å lytte til sosionomene.

28. mars 2018 kom Arbeiderpartiets dronning Gro Harlem Brundtland med en innrømmelse knyttet til at Ap ikke hadde ført en politikk for at innvandrerne skulle lære norsk:

– Det skjedde fordi sosionomene fortalte oss det. Jeg sier det på den måten, for det er ikke deres skyld. For vi skulle ikke ha hørt på dem. Men det var der det kom fra: Alle mennesker har rett til sitt eget språk, sitt eget morsmål. Styrken i det argumentet fikk altfor stort gjennomslag, sa Brundtland i et podkast-intervju hos VG.

En som absolutt bør tenke nøye over hva Brundtland forteller her, er Oslos byrådsleder Raymond Johansen (Ap). Sosionomene tok feil og politikerne var ikke selvstendige nok til å tenke selv.

Flere sosionomer, hoier Aps byrådsleder

Jon Helgheim (FrP) trer stadig klarere frem som en modig politiker

Fremskrittspartiets innvandringspolitiske talsperson Jon Helgheim mener at sosionomene igjen er et svar på hvorfor det har gått galt. Denne gangen i forhold til kriminalitet og politiet. På Politiske kvarter (12. juni) møtte Helgheim nettopp byrådsleder Johansen til debatt.

– Vi må tørre å innrømme noen ting. Det er ikke penger som er problemet, men det at de unge ikke får straff. Man har gått bort fra straffereaksjoner slik at unge lovbrytere får gå fri på gata, sa Helgheim, som hevder at det er «sosionomenes skyld».

– Det er det sosionomer og den slags som har fått vinne gjennom i politiet. De har fått drive lobbyvirksomhet opp mot politiet, og fått etablert en tro på at straff ikke virker, sier Helgheim.

Men Johansen mener tvert imot at flere sosionomer kan være svaret.

– Vi kan gjerne få enda flere sosionomer for å ta vare på og fange opp ungdommen. De må fanges opp slik at de kan bruke livet sitt på noe annet enn å selge dop. Jeg tror ikke fengsling vil hjelpe i det hele tatt, sa Johansen.

For Johansen har nemlig full tiltro til at politiet selv vet hva som er best framgangsmåte.

Mer ressurser, hoier byrådslederen og politiledelsen i kor

– Politiet må finne ut av disse metodene selv – de klarte å knekke A- og B-gjengen. Men vi trenger mer resurser slik at de kan samarbeide med europeisk politi, for dette er organisert kriminalitet, fortsetter byrådslederen, som endog inntil nylig har benektet at det er noe alvorlig kriminalitetsutvikling i byen «hans».

Politimester Hans Sverre Sjøvold, som for øvrig innrømmer de kunne gjort mer for å fange opp noen av de kriminelle på et tidligere tidspunkt, mener likevel at de gjør mye.

– Men vi gjør jo ganske mye for å bekjempe problemene i Oslo Sør, og vi blir jo nærmest idiotforklart i det offentlige rom, sier han, før det sedvanlige kommer:

– Vi må også jobbe med de underliggende strukturene for å hindre at de kommer opp igjen, og opp igjen, men da trenger vi mer ressurser. 30 millioner fra regjeringen er bra, men det er ikke nok, sier politimesteren.

Og hvis noen lurer: Det er beboerne på vestkanten i Oslo som må betale for «moroa» – igjen.

Idiotforklaringen

Men nei, kjære politimester Bastian-Sjøvold, politiet er ikke idiotforklart – for jeg regner med at uttalelsen er et stikk til politiets beste venner (uten at dere skjønner det), nemlig HRS generelt, og undertegnede spesielt. Mens de etablerte mediene har vært tause om problemene, har vi skrevet milevis med saker om kriminalitetsutviklingen i Oslo, her er enn om gjengutviklingen, der jeg har pekt på «de skyldige» – nemlig politikere og politiledelsen. Dere er nemlig helt på bærtur når det gjelder strategi, metode og prioriteringer.

Og hvorfor er det dere det? Jo, fordi dere lytter til sosionomer, sosiologer, kriminologer – folk som er skrivebordseksperter og som aldri har møtt en kjeltring på flat mark. Som ikke har som praktisk oppgave i å trygge befolkningen ved å ta hånd om de kriminelle. Dere har heller opprettet Oslo strategiske stab som er befolket av sosionomkjerringer av begge kjønn, dog mest av det svakeste. Dere tror fullt og helt på deres teorier, deres ideer om å tie problemene ihjel, deres forførende statistikkformidling, der vi er tutet ørene fulle med at kriminaliteten går ned i Oslo, deres kyss&klem-metode der straff ikke virker, deres idé om at politiet (i felten) driver med «ulovlig og unødvendig makt».Endog er det bevist at disse teoriene ikke virker i praksis. Politiledelsen har rett og slett gått til sengs med fienden

Kjeltringene på sin side ler herfra og til månen av dere – tro meg, jeg har møtt noen av dem – og politiet i feltet kan jeg bare lide med. Tro meg, for jeg har møtt mange av dem også, her er en.

Så idiotforklaringen, og lytt gjerne fra Oslos kongestol (eller var det president?) Johansen: hvorfor tror du A- og B-gjengene ble knekt? Tror du politiet knekte dem fordi de hadde nok penger? Nei, de ble knekt fordi politiet TOK dem. De fotfulgte dem – og ikke bare dem, men kjærestene deres også. For politiet oppdaget raskt at kjeltringene utnyttet – eller benyttet – sine kjærester, mange av dem hadde jo håndveske, der ble det oppbevart både stoff, våpen og ekstra telefoner. Når også disse – hyl&skrik! – «helt uskyldige» ble «trakassert av politiet», så ble handlingsrommet for gjengmedlemmene merkbart snevret inn. Det er faktisk også en del av «organisert kriminalitet». Noen av disse, typisk unge damer uten planer om å bli sosionom, ble kanskje endog reddet av politiet fra en (videre) kriminell løpebane. Tror noen at strategisk stab i dag ville anbefalt en slik metode?

Råere og mer kynisk

Mange av dagens kriminelle har innvandrerbakgrunn, hvilket tilsier at de kommer fra kulturer der kriminaliteten og metodene er langt råere og mer kynisk enn hva sosionomdamene på sine Balalaikaturer har oppdaget. Vi skal holde kjeft om at dette er en del av kriminalitetsbildet, vi skal snakke om fattigdom. Da er det ikke rart at Ap, som har innført politikken som dagens politi nå opererer etter, opptrer som SV – mer penger fra den borgerlige Regjeringen, dere! For dere er problemet, det skjer på deres vakt! (Er det noen som går på dette lengre, selv om Dagbladets leder gjør så godt de kan?)

Så skal det skytes inn at politiet blir tildelt stadig mer krevende oppgaver knyttet til sikkerhetsoperasjoner. For eksempel knyttet til responstid. Det skal til enhver tid være politibiler klare på de mest terrorutsatte områdene. Responstiden er satt til 8 minutter – av politikerne. Det gjør deler av politiet i felten totalt unyttig da handlingsrommet er sterkt begrenset. Det tilsier igjen at politiledelsen må gå gjennom sine prioriteringer og politifaglige metoder, de har ansvaret for en etat. Gi så politikerne klar tilbakemelding. Skal dette i boks må politiet sparke ut sosionomene og de andre puselanketeoretikerne – og så må det ryddes opp på Politihøgskolen der de samme sosionomer og dets like har tatt bo.

Er du våken, justisminister Tor Mikkel Wara (FrP)? I så fall hør på Gro: Ikke lytt til sosionomene.