Aktuelt

Sosialdemokratiets dype krise i Sverige

Selv LO-medlemmene vender ryggen til sosialdemokratene og Stefan Löfven, og stadig flere velger seg Sverigedemokratene (SD). Høstens riksdagsvalg i Sverige blir særdeles viktig for Sveriges fremtid.

Svensk statistikkbyrås (SCB) partimåling kom for et par dager siden og viste at SD kan komme til å gjøre et brakvalg i september, mens sosialdemokratene (S) mister mer og mer av velgermassen. I denne målingen endte S på 28,3 prosent, Moderaterna (M) på 22,6 og SD på 18,5 prosent.

Dagens SCB-analyse, «Partisympatier maj 2018», viser hvilket parti man mener står seg selv nærmest – selv om det ikke nødvendigvis er det partiet en vil stemme på.

Vil stemme SD selv om en sympatiserer med et annet parti

Her fremkommer det at 29,6 prosent mener at egen partisympati ligger hos S, mot 28,3 som sier de skal stemme S. For Moderaterna sier 23,8 at partiet står en nærmest, der 22,6 som skal stemme på M. Det tilsier at både for S og M er det flere som mener at partiet står en nærmest, men som likevel velger et annet parti. Så er det motsatt for SD: 14,7 prosent sier SD står en nærmest, mens 18,5 prosent ønsker å stemme på dem. Det kan fortelle oss at 3,8 prosentpoeng av SDs velgere egentlig ikke er SD-er, som igjen er 20,5 prosent av partiets antatte velgermasse.

Støtten til Socialdemokraterna er større blant kvinner enn menn (hhv 33,2 og 27 prosent). Eldre sympatiserer i større grad med partiet enn yngre, støtten er for eksempel dobbelt så stor blant dem som er 65 år og eldre sammenlignet med dem som er 18-29 år. S har også flere sympatisører blant innvandrere enn de som er født i Sverige: 40,9 prosent av innvandrermenn mot 25,2 prosent av svenskfødte menn og 41,2 prosent innvandrerkvinner mot 30,8 prosent svenskfødte kvinner. 31,6 prosent av sympatisørene har, slik som Löfven selv, ikke barn, mens 23,8 prosent har barn. Partiet har også større støtte blant dem med lavere utdanning enn dem med høy utdanning (minst tre år utdanning etter videregående skole).

For kjønnsperspektivet er det motsatt for Moderaterna sammenlignet med Socialdemokraterna, M har større støtte blant menn (26,5 prosent) enn kvinner (21,1 prosent). Også for alder er det motsatt med M, de har lavere støtte fra dem over 65 år enn dem som er under. Det er liten skille mellom innvandrere og svenskfødte, og heller ikke noe betydelig skille mellom dem med og uten barn. M har også like mange sympatisører med og uten høyere utdanning.

Sverigedemokraterna har som M størst støtte av menn, men forskjellen er betydelig: 9,7 prosent kvinner sympatiserer med SD mens 19,7 prosent er menn. Men i motsetning til S og M er det ingen forskjeller hva gjelder alder. Partiet har derimot flere sympatisører blant svenskfødte menn enn innvandrermenn, og omtrent lik for kvinner: 11,1 prosent innvandrermenn mot 20,8 prosent svenskfødte menn og 11,5 prosent innvandrerkvinner mot 9,4 prosent svenskfødte kvinner. 14,3 prosent er uten barn, 16 prosent har barn. Sympatisørene til SD er mer enn dobbelt så stort blant dem med lavere utdanning enn dem med høy utdanning.

Selv arbeiderne og LO-medlemmer går fra S

Fra november til i dag har S mistet støtten fra 39 prosent av arbeiderne til dagens 29,4 prosent. For M ligger det fast på rundt 17,5 prosent, mens SD har økt støtten fra 19,7 til 25,3 prosent. Når vi ser på samtlige sysselsatte har S en nedgang fra 29,1 til 24,1 prosent, M har økt fra 25,8 til 26,9 prosent og SD har økt fra 12,8 til 15,8 prosent.

Også blant statlige, kommunalt og private ansatte mister S støtte. 32,1 prosent av de statlige ansatte sympatiserte med S i november, nå er det 25,2 prosent. For kommunalt ansatte er nedgangen fra 39,6 til 30,8 prosent, og for private fra 35,5 til 26,4 prosent. Moderaterna får 27,3 prosent av de statsansattes sympati (mot 22,1), de kommunalt ansatte 17,3 prosent (mot 18,5) og private ligger på 22,1 prosent (mot 17,8). SD går fra 7 til 12,2 prosent hos statsansatte, fra 8,1 til 13 prosent hos kommunalt ansatte og fra 23,7 til 25,5 prosent hos private.

Samtidig «rømmer» LO-medlemmer fra S. I november sympatiserte 46,4 prosent med S, nå ligger andelen på 38,5 prosent, en nedgang på 7,9 prosentpoeng. SD på sin side går fra 20 til 24,9 prosent. Fortsetter dette i samme tempo kan SD om kort tid ha like mange sympatisører blant LO-medlemmene som S. Dette må være et sjokk for Löfven.

Et annet sjokk må være at blant Ms sympatisører så mener hele 45,3 prosent at SD er det nest beste partiet. SDs nest beste parti er også M, men tallene er helt annerledes: 14,6 prosent.

Mye kan tyde på en M+SD-regjering etter høstens riksdagsvalg ikke er ute av syne, kanskje også med noen småpartier på laget.