Islam

Når politiet bruker radikale muslimer for å forebygge radikalisering av unge muslimer

Man skulle ikke tro det var mulig i et opplyst land – som attpåtil er i verdenseliten i terrorforskning – men for å forebygge radikalisering av unge muslimer, finner Romerike Politidistrikt det fornuftig å invitere en av landets mest radikale muslimer til å holde foredrag. I rollen som moderat, naturligvis.

Man skulle ikke tro det var mulig i et opplyst land – som attpåtil er i verdenseliten i terrorforskning – men for å forebygge radikalisering av unge muslimer, finner Romerike Politidistrikt det fornuftig å invitere en av landets mest radikale muslimer til å holde foredrag.

I rollen som moderat, naturligvis.

Følgelig introduserte man lederen av salafistorganisasjonen Islam Net, Fahad Qureshi, som den gjengse muslim og slapp ham løs på publikum.

Romerikepd

Dette er ledd i norsk politis nye antiradikaliseringsstrategi, som innebærer å gå i moskeer og tydeligvis en inkludering av de mest radikale muslimene som er å oppdrive.

Og Qureshi åpner i kjent stil:

99,7 prosent av terrorismen funnet sted i Europa de siste årene, ifølge Europols statistikk, er begått av folk som ikke har muslimsk bakgrunn eller er motivert av en islamsk ideologisk tankegang.

Han må visst ha glemt de islamistiske massakrene i 2015 og 2016, for ikke å nevne alle «enkelttilfellene».

Men vi går videre:

Men allikevel, presentasjonen min i dag handler om radikalisering av norsk muslimsk ungdom, for det er et problem det også, selv om det ikke er veldig mange, men de som er utsatt for tankesett av den typen er et problem som er felles ansvar for oss alle å forebygge.

Det lyder nok flott i Romerike Politidistrikts – og Aftenpostens – ører, men Islam Net er for alle formål radikale og således en stor del av problemet. I virkeligheten utgjør organisasjoner som Islam Net de voldeliges sympatiserende omland.

IslamNet tar nemlig til orde for en samfunnsform hvor det er greit, og attpåtil ønskelig, å ta livet av homofile og å torturere mennesker til døde for ting som hører hjemme i privatlivets fred. Hvis ikke dette er radikalt og ekstremt i Aftenpostens optikk, hva er det da?

Så sent som under den såkalte Peace Conference Scandinavia i 2013, ropte Fahad Qureshi, det ut til rundt 1500 tilhørere på Islam Nets kjønnssegregerte arrangement:

Hvor mange av dere er enige i at straffen som er beskrevet i Koranen og sunna – hvorvidt det er død, hvorvidt det er steining for utroskap, uansett hva det er, så lenge det er fra Allah og hans profet – er den best mulige straffen for menneskeheten – og at det er den vi burde praktisere i verden? Hvor mange er enige i det?

Store deler av Islam Nets trofaste publikum rakte dessverre hånden opp.

Hvis ikke dette er radikalt og ekstremt nok for ledelsen i Romerike Politidistrikt, hva er det da?

Er det i det hele tatt noen som oppfatter det som moderat å ta til orde for statlig og sosialt sanksjonerte drap for seksuell legning og utroskap i dagens Europa, eller skyldes den oppsiktsvekkende bruken av IslamNet som samarbeidspartner at man ikke har den fjerneste idè om hva man snakker om på dette området?

Til og med islamforsker Lars Gule – som i landets kommentarfelt stort sett beskyldes for å være «islamofil» og en «islamapologet» – mener at Islam Net er en «udemokratisk, kvinnefiendtlig organsisasjon med ekstreme målsettinger og verdier«.

Islam Net er som andre salafister for at samfunnet skal styres av sharia-lover, også de mest barbariske som steining for utroskap, amputering for tyveri og pisking for nær sagt alt mulig, men forsikrer at de ikke vil innføre det akkurat her de – og ikke minst vi – tilfeldigvis bor. De tar aldri ansvar for sine personlige meninger eller holdningene de sprer, de bare «forklarer hva deres tolkning av islam sier».

I denne forbindelsen er det grunn til å minne om at Mullah Krekar ble dømt i Oslo tingrett for trusler i oktober 2015 fordi han gjorde det samme: ytret sin tolkning, en tolkning som forøvrig er utbredt jfr. flere islamske lands lovgiving som tilsier dødsstraff for blant annet blasfemi, av visse vers i koranen.

Grupper som Islam Nets avstandstagen fra vold og terrorisme er så betinget av forbehold at det i realiteten ikke er noen avstandstagen. Fahad Qureshi mener f.eks. oppriktig at en muslim ikke kan være mot dødsstraff, for da setter de seg opp mot Allah og hans profet og er dermed vantro. Organisasjonen han leder går inn for alle aspekter av sharia med dens tilliggende herligheter, men når det blir berettiget kritikk å få, da heter det:

Islam Net tar fullstendig avstand – uten forbehold – fra ethvert misbruk av hudood-straffene, uavhengig av om det gjelder steining, avkapping av hender, drap, eller hva enn det skulle være.

Men hva er «misbruk» i dette tilfellet? Hudood-straffene inkluderer nettopp steining, amputasjon, pisking og dødstraff. Når disse straffene blir implementert i Qureshi & Co`s drømmesamfunn, så finnes det ikke noe misbruk. Bare bruk.

Denne måten å omgås sannheten på gjenfinnes i alle sharia-tilhengeres utsagn når de må kommentere vold og drap de i utgangspunktet sympatiserer med. Man sier f.eks. først at den myrdede Charlie Hebdo-redaksjonen har «skadet islam og muslimer». Deretter at deres personlige mening ikke er relevant, for så å fortsette med det beroligende «vi muslimer kan generelt si at vi tar avstand fra at uskyldige blir drept». Som med Qureshis anvendelse av ordet «misbruk», er det bruken av «uskyldige» som er cluet her. Man har nemlig nettopp forklart at Charlie Hebdo-folket ikke var uskyldige, så man tar selvfølgelig ikke avstand fra drapene – hverken personlig eller religiøst – man mener det var berettiget: iht sharia er det dødstraff for blasfemi og å gjøre narr av den islamske profeten Muhammed.

Fahad Qureshi og Islam Net tar ikke avstand fra sharia og hudood-straffer. Tvert i mot ønsker de det innført og praktisert i det som for dem er en ideell samfunnsordning.

Imidlertid tar de ikke åpent til orde for vold – enda – men ellers er det lite som skiller dem fra ideologien som driver den voldelige varianten, som f.eks. Den islamske staten (IS). Det er ikke til å komme fra at salafister som Qureshi og andre sharia-tilhengere sprer en politiskreligiøs ideologi som uvegerlig vil ende i vold. Det skyldes at de bekjenner seg til en renhetsideologi, og de fleste som har åpnet en historiebok vet hvordan den påfølgende renselsen av samfunnet vil arte seg.

Ofrene blir kvinner, barn, etniske, religiøse og seksuelle minoriteter og alle muslimer som ikke tenker som Qureshi og hans likesinnede.

Og hvordan står det forresten til med synet på kvinner og likestilling på de kanter? At Romerike Politidistrikt legitimerer menn som Fahad Qureshi og hans organisasjon er ikke godt nytt for landets kvinner.

De mener nemlig at miniskjørt er en indirekte invitasjon til seksuell trakassering og voldtekt.

islamnetigjen

Det skal understrekes at dette er blank løgn, for tildekning gir absolutt ingen beskyttelse mot den seksuelle trakasseringen og volden som er så voldsomt utbredt i den islamske verden.

Romerike Politidisktrikt er imidlertid ikke alene, hvilket Hege gjorde oppmerksom på 16. mars:

Norsk politi går i moskeer for å forebygge såkalt radikalisering. Har de gjort en ideologisk kartlegging av den enkelte moské og imam før de tar av seg skoene og trer inn i lokalene? Det tviler jeg på når jeg ser bilder av langskjeggete menn med hodeplagg sittende på tepper sammen med knelende politibetjent. Tvilen blir enda sterkere når det kommer frem at en «ressursperson» som hentes inn for å holde foredrag er ingen ringere enn den mest kjente salafisten i Norge, Fahad Qureshi i Islam Net.  Som tipseren i politiet sier det i e-post: «For den allmenne befolkning, kommer alltid politiet når alt er over.»

«Jevnlig kontakt (mellom politi og imamer) gjør at man får tillit til hverandre», sier Arild Krogset i Øst politidistrikt til fagbladet Norsk Politi (nr 1 mars 2016). Ja, denne tilliten har vi jo nylig blitt eksponert for gjennom dansk TV2s skjulte opptak.

«Moskeene er ikke problemet, men løsningen», sier «minoritetskontakt» på Stovner politistasjon, Rot Cato Einarsen. «De som blir fremmedkrigere, er ikke ungdom som går ofte i moskeen, men ungdom som har falt utenfor. Om moskeene klarer å trekke til seg disse ungdommene og fortelle om islam på en riktig måte og korrigere IS’ vranglære, er mye gjort.»

De to polititjenestemennene får støtte av lederen i Islam Net, Fahad Qureshi.

«Mangel på kunnskap om islam kan være en årsak til radikalisering. Når man mister kontakt med moskeen, blir Internett og venner kildene til informasjon. Og da er det lett å bli offer for radikalisering.»

Norsk politi mener altså at for å forebygge radikalisering av unge muslimer, er det best å legitimere den organisasjonen som i størst grad sprer en ideologi som må og vil ende med omfattende vold, samtidig som de fremmer patrialkalske samfunns seksualiserte, kvinnefiendtlige tankegang i Norge.

Alle vanlige norske muslimer – som nettverket LIM eller andre muslimske enkeltpersoner som har god kjennskap til og kjemper mot salafisme og islamisme – er kanskje heltidsopptatt om dagen?

– De som er utsatt for tankesett av den typen er et problem, sa Islam Nets Fahad Qureshi.

Ja, det er det. Og problemet for oss andre blir neppe mindre av at norsk politi inviterer og legitimerer en av dem som utsetter dem for nettopp det.