Integrering og integreringspolitikk

Repeterende naivisme

På lederplass har Aftenposten hyllet Det europeiske rådet for fatwa og forskning under ideologisk ledelse av ekstremisten Qaradawi. Samme avis har fremstilt Tawfiiq Islamsk Senter som en uskyldsren forsamling. I dag er det Islam Net som får æren av å bli løftet inn i varmen: Islam Net (som produserer jihadister), bør tas inn i dialogvarmen med Regjeringen for å bekjempe jihadisme.

I flere kronikker i samme avis har HRS dokumentert Islam Nets virke. Vi hadde en forventning om at avisens ledelse leser egen avis og tar innover seg faktiske forhold.   Den gang ei. Det er en blind tro på det umulige som vandrer i korridorene.

10.juni 2007, våknet vi til en lederartikkel som renvasket Qaradawi og Det europeiske rådet for fatwa og forskning.  Avisen hadde fulgt et møte blant medlemmene som første medium, og var svært stolte over det ”skupet” over å kunne ”følge arbeidet og rådslagningene til islamske rettslærde med enorm innflytelse over hvordan Europas muslimer lever sine liv”. Reportasjen ”reduserer faren for mistenkeliggjøring av rådet”, het det i lederen. For rådet finner ”konkrete, praktiserbare løsninger på dilemmaer som oppstår i møtet mellom et verdslig europeisk samfunn og islam, slik troende muslimer ønsker å praktisere sin religion”. Et av rådene som kom frem i reportasjen var at det er forbudt å farge håret for kvinner hvis hensikten er å se yngre ut. Et annet var at man kan chatte på nett for å finne ektefelle.

Når man leste dette, fikk man vitterlig sympati med muslimer: en ledende meningsdanner som Aftenposten idiotiserer en hel gruppe mennesker, samtidig som rådet ble renvasket.

Så skjedde noe liknende igjen. Tawfiiq Islamsk Senter ble i Aftenposten fremstilt som et troskyldig bedehus, noe vi gjorde avisen oppmerksom på,  blant annet i en kronikk i samme avis. Tawfiiq er som etter hvert kjent en av de virkelig ideologisk ekstreme moskeene av stor størrelse i Norge.

Så er vi i gang igjen: Islam Net må inviteres til å hjelpe Regjeringen med avradikaliseringsarbeid og forebygging, Islam Net som blant annet produserer Syria-farere som søstrene fra Bærum  Ville man ment det samme om ikke-voldelige nynazister: invitere dem til å forebygge at nynazister blir voldelige?

Jeg føler ikke behov for å utdype hva Islam Net står for. Det har vi dokumentert å på inn- og utpust i flere år nå. Led gjerne videre på denne Østlie  også publisert hos Aftenposten.

Det var kanskje ikke alle i avishuset som var like fornøyd med dagens lederartikkel?