Integrering og integreringspolitikk

Raymond Johansens bedrag. Tror han på dem selv?

Byrådslederen i Oslo fortsetter å bedra egen befolkning. Ap-politikeren hamrer løs på at gjengkriminaliteten blant innvandrere handler om sosiale forskjeller, om klasse-politikk. Nei, vi er rammet av en kulturell katastrofe, en kollisjon mellom sivilisasjoner, Johansen. Innse det jo før jo bedre.

Hvorfor plages ikke Oslo av gutter og unge menn fra Vietnam, Kina, Burma og Thailand, som utviser forakt for Norge, forakt for våre verdier, vårt politi, vårt brannvesen, våre lærere? Som brenner bilene våre, som selger narko og rivaliserer om territorial dominans? Som gjør i utgangspunktet vanlige boligområder utrygge, utrygge for jenter og kvinner (seksuell trakassering av de «vantro», endog voldtekt). Ran av de «vantros» barn og unge. Mobbing av de «vantros» barn og unge i skolen.

Hvem er gjengene?

Listen er lenger, men vi stopper her, og tar et blikk på hva den politiske statsministeren i Oslo, Raymond Johansen, har å si til den tragiske og kriminelle utviklingen i Oslo, som han er så stolt av fordi nordmenn blir i mindretall. Det var nemlig en høring i Oslo om den eskalerende kriminaliteten blant unge, og der Johansen «premierte» dem med 49 millioner kroner til mer av det samme, som fritidsklubber og andre liknende tiltak.

Til Klassekampen sier FrPs Jon Helgheim at han frykter «svenske tilstander», det vi også kan kalle «islamske tilstander» i hovedstaden. Helgheim mener slike tilstander vil eskalere dersom vi heller ikke våger å henge bjella på katta og erkjenne at tilstanden i Oslo er drevet frem som et resultat av innvandringen.

– Ledere som Raymond Johansen vil bare bortforklare problemet. En slik måte å håndtere problem på, har skapt handlingslammelse i Sverige, fordi man har blitt mer opptatt av å forklare hva problemet er enn å gjøre noe med det, sier Helgheim.

Da slår Røde Raymond nådeløst og kunnskapsløst til:

– Hvis Helgheim er redd for at vi ikke snakker nok om innvandring, må han ha liten tro på egen evne til å sette dagsorden, svarer Johansen, som legger til at det ikke er byrådets ansvar å lage innvandringspolitikk.

– Dette handler i hovedsak om sosiale forskjeller og klasse. Nå har klassen fått en farge, og det er et problem. Men det betyr ikke at etnisitet er hovedproblemet, selv om vi må snakke om viktige grep for integrering, som bedre norskopplæring, sier Johansen.

Røde Raymond velger altså ikke bare å slenge med tunga, han som representerer partiet som har et hovedansvar for innvandringspolitikken gjennom siste 40-50 årene. Han velger aktivt å opprettholde «sosionom-myten» om at dette handler om «stakkars unge» som er offer for fattigdom.

Ja, der kanskje det, fordi foreldre velger å sende hundrevis av millioner kroner årlig til hjemlandene. Men dette er neppe en forklaring likevel.

For hvor er de norske gjengene, Johansen, barn av eksempelvis fattige aleneforeldre? Vi ser dem ikke i gatene i kyniske, kriminelle og skruppelløse gjenger. Vi leser aldri om den i politimeldinger eller i gammel-mediene (og sistnevnte hadde definitivt skrevet om dem hvis de kunne påvise at; se her, nordmenn er like ille!).

Identifikasjon

Kanskje Johansen og hans like skulle avkreves en forklaring på hvorfor hele Vest-Europa sliter med ungdomskriminelle, inkludert i gjenger, som har sitt opphav i den islamsdominerte verden (ja, da, det vil alltids være slengere av annen bakgrunn i slike gjenger, slengere som typisk har konvertert). Hvorfor nekter Johansen og hans like å ta til seg informasjon som ligger tastetrykk unna, som at moskeer og islamdominerte områder aktivt skyver de unge ut av fellesskapet, som at vi har sett etablering av et europeisk fenomen som kalles gangster-islam, også kalt team islam. Man tilhører det muslimske fellesskapet, ummaen, det er denne identiteten som er limet deres.

Skulle Johansen dette innse alvoret, den sivilisatoriske krisen islam har brakt inn i våre samfunn, måtte han også ta inn over seg denne smertelige erkjennelsen: Forskere har nemlig identifisert fellestrekk mellom gjenger og intet mindre enn jihadister:

  • Begge gruppene dyrker undergravende holdninger mot de europeiske samfunnene. Dette fikk vi nok et eksempel på fra Sverige i helgen, der ungdomsgjenger gikk amok mot politi, knuste ruter, ranet butikker med mer. Ikke akkurat samfunnsoppbyggende, kan man påstå.
  • Begge gruppene identifiserer seg først og fremst som muslimer. Identiteten er altså ikke knyttet til en nasjonalstat, verken den de eller foreldrene/besteforeldrene er født i.
  • Begge ytrer offentlig hat mot jøder.
  • Begge forherliger vold.
  • Begge avviser nasjonalstatens verdslige styresett.

-Vi er rammet av en kulturell katastrofe, sa tidligere redaktør av Charlie Hebdo, Philippe Val, da han kommenterte tilstanden muslimer i Europa har påført ytringsfriheten.  Og angrepet fra den islamske stammen på vårt samfunns institusjoner, de kriminelle angrepene på oss og samfunnet generelt, handler om det samme.

Problemet er

Han fortsatte slik om islams inntog i Europa, og nå bør Johansen ta seg en real pust i bakken:

«Dette er ikke et økonomisk problem eller et sosialt problem, det er et kulturelt og et politisk problem. Det er typisk at når det er noe man ikke forstår, foretrekker man å gripe til sosiologiske forklaringsmodeller.»

Ikke før islam er gjennom-reformert eller har gått opp i røyk grunnet sin totalt manglende evne til å bygge fredelige, harmoniske og økonomisk velutviklede samfunn, vil vi kunne gå lysere tider i møtet.

Det er vel en islamsk vekkelse Johansen tror på? Da er han i så fall ganske så overtroisk, eller?