Forskjellsbehandling og diskriminering

Nederland forbyr burka. I Norge er det fritt frem

Nederland har nå nedlagt forbud mot all ansiktstildekning i offentlige bygninger, inkludert transportmidler. I Norge er vi derimot så "liberale" at vi tillater mobile kvinnefengsler.

I 2016 ga nederlandske parlamentarikere beskjed om at de ønsket et forbud mot ansiktstildekning. Nå er forbudet en realitet etter at senatet tok grep. Forbudet gjelder i offentlige bygninger som sykehus og skoler, og også på offentlig transport som buss, T-bane og tog. Forbudet inkluderer motorsykkelhjelmer og skimasker.

Det anslås at 200 – 400 kvinner i Nederland bruker burka eller niqab.

I Norge klarte Venstre å stanse forbud mot ansiktstildekning på skole- og universitetsområder. Kun inne i klasserommet skal plagg som dette være forbudt. Det er altså helt ok med vandrende fengsler i skolns korridorer. Det norske forbudet begrunnes nemlig med «kommunikasjon i undervisningen». Slik unngår man å pirke i elefanten: islam og terrorfare.

I Nederland begrunnes forbudet med sikkerhet. Men man kan dekke seg til i eksempelvis gater og parker.

Andre land

Frankrike fikk forbud mot ansiktstildekning i det offentlige rommet i april 2011. Det anslås at 2 000 kvinner i Frankrike ikler seg niqab eller burka.

I july samme år fulgte Belgia opp. Her heter det at det er forbudt å skjule identiteten i eksempelvis gater og parker.

Østerrike fulgte etter i fjor, og forbudet gjelder alle offentlige steder. I år var det Danmarks tur: forbudet ble vedtatt for under en måned siden. Straffereaksjonen er bøter: 1 000 kroner (danske) ved første til og med tredje lovovertredelse. Den fjerde gangen blir boten på 10 000 kroner. Politiet skal i tillegg be kvinnen om å forlate det offentlige rommet og ta seg hjem.

I Tyskland luftet Angela Merkel samme idé i 2016, men ingenting har skjedd siden det. Mens i Italia og Spania har enkelte byer, som Barcelona, innført forbud.

The Islamic Veil across Europe.