Forskjellsbehandling og diskriminering

Burkaforbud på plass i Danmark. I Norge råder feigheten

I dag, 31. mai 2018, skapte Folketinget en liten Danmarks-historie. Et stort flertall vedtok forbud mot ansiktstildekning. Kvinner som bryter forbudet, straffes med bøter inntil 10 000 kroner. Skal vi sende Stortinget på en studietur til vår gamle hovedstad, København?

Fra og med 1. august skal vi slippe å møte mobile kvinnefengsler når vi besøker vårt naboland Danmark. 75 medlemmer av Folketinget stemte for en et forbud, mens 30 stemte imot. Alle de «gode» liberalerne i Liberal Alliance stemte mot forbud, med unntak av Henrik Dahl.

Merk så dette: Alle i Socialdemokratiet stemte for et forbud, med unntak av Mette Gjerskov. Ja, hva tenker søsterpartiet Ap om det? Og hva tenker Ernas Høyre om at Det konservative Folkepartiet, Høyres søsterparti, også stemte for et forbud?

Fengsel eller bøter?

Debatten i forkant av lovforbudet handlet ikke minst om straffereaksjoner. Fengsel eller bøter? Dansk Folkeparti (DF) ville ha fengselsstraff ved lovovertredelse, men fikk ikke gehør. Nasjonalforsamlingen, med DF vedtok bøter på 1 000 kroner (danske) ved første til og meg tredje lovovertredelse. Den fjerde gangen blir boten på 10 000 kroner. Politiet skal i tillegg be kvinnen om å forlate det offentlige rommet og ta seg hjem.

Frankrike banet veien for lovforbud mot ansiktstildekning allerede våren for syv år siden. Sent i fjor vedtok Østerrike det samme, med den snedige varianten at heller ikke skibriller utenfor skianlegg eller munnbind i det offetlige rommet er tillatt, de to sistnevnte momentene for å stoppe eventult forsøk på snik-lovbrudd ved å benytte dette sammen med hijab. I Østerrike er boten på ca 1 400 norske kroner. I Nederland så vi også et flertallsvedtak for et lovforbud (2016, på særlige offentlige steder som sykehus, offentlig transport, skoler og offentlige bygninger), men lovarbeidet er fremdeles ikke ferdigstilt. I Belgia ble det vedtatt lovforbud måneder etter Frankrike.

Tafatte Venstre

Regjeringen i Norge ønsket et forbud mot ansiktstildekning i våre utdannelsesinstitusjoner, minus sperregrensepartiet Venstre. Der er de så liberale at resultatet ble slik: Burkaen og nikaben må tas av inne i klasserommet, mens det er helt greit med vandrende telt i korridorer og uterom. Heller ikke Ap var fornøyd med sistenevnte løsning, men slik fikk Venstre markert sin «godhet». Vi antar dog at det skal svært mye til for at en ideologisk bevisst niqab-bruker tar av seg plagget foran mannlige klassekamerater. De undertrykte som er presset inn i plagget, kommer nok ikke til å få tillatelse av sin far eller ektemann til sjonglere niqaben av og på. De finner man nok også sjeldent på skolebenken. Så Venstres forsøk på å pisse høyest på lyktestoplen, vil antakelig vise seg å ha vært en helt unødvendig øvelse.

FrP har foreslått totaltforbud for flere år siden. Men ettersom grusomme FrP har gjort det, får vi nok ikke det på antakelig flerfoldige år. Politikk har som kjent en tendens til å minne om en sandkasse.

Berlingske tidende.