Kriminalitet

Gjengmedlemmer kan få livstid i DK – i Norge råder ansvarsløshet

Mens vi i Norge har blitt lurt av politiledelsen, politikere og MSM om hvordan kriminaliteten har gått ned, tok danskene et kraftig grep i fjor. Nå kan 15 gjengmedlemmer ende opp med fengselsstraff på livstid. Imens bedriver MSM i Norge partipolitikk i forhold til den farlige utviklingen og saboterer en felles løsning. Ansvar er et fremmedord.

Anklagemyndigheten har reist tiltale i en sak som etter all sannsynlighet kan sende rystelser gjennom gjengmiljøene i København, melder nyhetsbyrået Ritzau.

Hele 15 medlemmer av gjengen Loyal To Familia (LTF) anklages for å ha drept seks personer fra den rivaliserende gjengen Brothas/Black Jackets. Hvis de tiltalte kjennes skyldige, risikerer de å bli dømt til fengsel på livstid eller alternativt fengsel i 20 år.

Grunnen til at det er mulighet for slike historiske strenge straffer er å finne i den gjengpakken, eller bandepakken som det heter i Danmark, som politikerne ble enige om i fjor høst. Den åpner for at straffene kan stige til det dobbelte hvis kriminaliteten blir begått som ledd i gjengkonflikter. Den potensielt historiske rettssaken starter etter planen 11. januar 2019 ved Retten på Frederiksberg. Ut over lange fengselsstraffer kan tre av de tiltalte bli utvist fra landet, de øvrige 12 er – dessverre – danske statsborgere.

Nettopp å gå på strenge straffer og eventuell utvisning knyttet til gjengkonflikter, er særdeles viktig, for det er den veien utviklingen går: flere og flere kriminelle søker seg til eller havner i gjenger. Det er der deres «trygghet» er, deres beskyttelse er gjengen. Politiet er ikke beskyttelse, de er en av fiendene. Og bare så det er sagt igjen; mye av dette er importert problematikk: Gjengmedlemmene har ofte en eller annen innvandrerbakgrunn.

Gjengutviklingen i Danmark

I 2012 rapporterte Rigspolitiet om en sterk økning i antall medlemmer i innvandrergjenger i København. Politiet hadde registrert en økning fra 201 gjengmedlemmer i 2009 til 299 i 2011. Det tilsier en økning på 45 prosent på to år. I tillegg kom det som dansk politiet definerte som «løse tilhengere», de som stiller opp ved SMS-beskjeder og lignende. Disse var steget fra 253 til 314. Men det ble også registrert en annen trend i København, nemlig nye allianser i gjengmiljøene.

Så langt hadde den Københavnske gjengkrigen med skytevåpen, kniver og køller generelt vært ført på tre fronter: Blågårdsgadegjengen med den beryktede Abderrozak Benerabe, bedre kjent som Store A, i spissen mot gjengen Brothas fra Mjølnerparken. Brothas gikk i ledetog med Black Jackets i 2016, for øvrig med slagordet «Forever Friends», anlagt i 1985 og spm består hovedsakelig av innvandrere fra Tyrkia og tidligere Jugoslavia. Det het at gjengen var stiftet som en «forsvarsorganisasjon mot rasister og nynazister».

Disse gjengene lå lenge i felles krig med Hells Angels, men kom til at en konsolidering var bedre. I 2012 inngikk de to gamle dødsfiendene, Hells Angels og Brothas, en allianse som ble feiret med en marsj gjennom Strøget i København i en såkalt «show of force».

Her deltok også medlemmer fra en annen beryktet og voldelige innvandrergjeng, nemlig Black Cobra – som inntil da hadde «nøyd seg» seg med å ha kontroll over narkotikahandelen i de større provinsbyene. Nå festet også de grepet i København. Gjengen består av en rekke ulike innvandrergrupper, slik som tyrkere, palestinere, somaliere, bosniere – og sikkert en og annen etnisk dansk.

I tillegg kom det på denne tiden en ny gjeng, som åpenlyst skiltet med muslimsk tilhørighet. Det kalte seg La Razza (rasen), der logoen er et portrett av den muslimske hærføreren Saladin, som på 1100-tallet var general for den muslimske hær mot de europeiske korsfarere.

Da det i mai 2012 ble avfyrt 12 skudd fra et automatvåpen på Frederiksberg, var det ikke bare de to beryktede brødrene Benerabe (Store og Lille A) som var målet. For brødrene holdt møte med ledende medlemmer av La Razza med det klare formål å inngå en allianse som motvekt mot alliansen Brothas/Hells Angels/Black Cobra. Derfor var det viktig å få dem alle likvidert på én gang. Og kanskje betegnende nok for situasjonen var møtedeltakerne bevæpnet, og en av dem skjøt tilbake mot angriperne. Betegnende for situasjonen var det kanskje også at det 22-årige Brothas-medlemmet som ble anholdt for denne skytingen, bare to år før hadde blitt overfalt av en fra Hells Angel, altså sin nye allierte, som da forsøkte å slå han i hjel med et kubein, køller og rattlås.

Gjengkrigen dette året, altså 2012, førte til at Loyal to Familia (LTF) ble stiftet, som stort sett besto av tidlige medlemmer Blågårdsgadegjengen. Da LTFs store lederskikkelse, danskpakistanske Shuaib Khan (30), ble løslatt fra fengsel i mars 2017 sto det nærmere 100 unge menn og tok ham i mot. «De laget stor festivitas og hyllet ham som en annen gud. Det var fullstendig absurd og et forsøk på en maktdemonstrasjon. Vi har aldri sett noe lignende før, heller ikke når ledende MC-skikkelser har blitt løslatt», sa lederen for det danske fengselsforbundet, Kim Østerbye.

Og da kan vi også minne om hva statsadvokat i Göteborg, Thomas Ahlstrand, beskrev i Göteborg-Posten i november 2016:

«To særlige trekk gjør den moderne gjengkriminaliteten annerledes enn den vi kjenner til fra før. Gjengene driter i oss og våre verdier på ordentlig. Og brutaliteten. Vi står maktesløse og kan bare håpe at det går over med tiden.»

Han konstaterte videre at det er mange våpen og penger i omløp i disse miljøene – og at brutaliteten bare kom til å øke.

Og mens dette skjedde, satt et selvtilfreds norsk medie – og flesteparten av våre politikere – med et selvforherligende smil om munnen: Vi, ja, vi hadde jo tilnærmet knust all gjengkriminaliteten i Norge. Og det til tross for at flere kilder i politiet allerede i 2012 ymtet på at «noe» var i gjære.

Lureriet i Norge

Det var etter skytingen på Aker Brygge i 2006 at Oslopolitiet satte inn en døgnkontinuerlig innsats mot kriminelle gjenger, sentral var B-gjengen, deres utbrytergruppe A-gjengen og Young Guns (også kjent som «pakistansk broderskap»). I kjølevannet av denne innsatsen fulgte en rekke rettssaker mot sentrale personer i disse gjengene. Her sto ikke minst store deler av Rasool-familien tiltalt. Fem av Rasool-brødrene (fra 22 til 33 år) ble dømt etter mafiaparagrafen, som omfattet grovt heleri, mens enkelte også ble dømt for utpressing og trygdesvindel.

I tre-fire år fikk Oslopolitiet rundt seks millioner årlig for å bekjempe gjengutviklingen, organisert i et eget gjengprosjekt, X-ray. Etterretning mot gjengene var så god at politiet på forhånd visste om planlagte anslag med våpen. Politiet hadde dessuten full kontroll med hvem som var sammen med hvem, hvor de hadde sine kjærester der de overnattet, eller hvor våpen, penger og narkotika ble gjemt. I denne perioden beslagla også politiet store mengder med våpen, klær, biler og narkotika – politiet «ydmyket» gjengmedlemmene med å frata dem sine «suksessfaktorer».

I 2010/11 trodde man at slaget var vunnet, og X-ray ble nedlagt. Men allerede i 2012 innså man at gjengmiljøet i Oslo slett ikke var avgått med døden. Det ble inngått et nytt gjengprosjekt, som en del av avsnittet «spesielle operasjoner» (SO) som da sorterte under seksjon for organisert kriminalitet (org. krim) i Oslo politidistrikt. Her var også Oslopolitiets spesialenhet mot menneskehandel (STOP).

Kan så noen, med hånda på hjertet, politiker, journalist, politileder, eller hva du nå enn måtte være, svare ærlig: Hva får noen til å tro at utviklingen i Norge skulle ha et helt annet hendelsesforløp enn i våre naboland Sverige og Danmark? Var det ingen hjemme i Stoltenberg I-regjeringen (2000-2001), Bondevik II-regjeringen (2001-2005) og Stoltenberg II-regjeringen (2005-2013)?

For etter 2013 (Solberg-regjeringene) skal det altså ha gått til helvete, dere.

Men siden «alle» i disse årene har påpekt, med tall og fargestifter til, at kriminaliteten i Oslo går ned og ned og ned, og at kriminaliteten ingenting, ingenting, ingenting har med innvandringen å gjøre, så er det helt utrolig at VG liksom i juni 2018 tillater seg å hevde at de «avslører» den stygge kriminalitetsutviklingen i Oslo – og legger skylden på FrPs justisministre. For øvrig tør knapt VG eller noen andre å nevne «innvandring» hvis de ikke kan dytte på fattigdom og utenforskap, og de holder islam helt utenfor. Eller kanskje VG enda ikke vet at det opprettes gjenger – rivaliserende gjenger – per se der en sterk identitetsmarkør er islam?

Ikke minst vet Jan Bøhler (Ap) å opptre frekkere enn flatlusa:

– Anders Anundsen, Per Willy Amundsen og Sylvi Listhaug har oversett faresignalene og advarslene. Det er mulig deler av politiet har dysset ned situasjonen, men som øverste leder har du et ansvar for å holde deg oppdatert og undersøke de advarslene som kommer fra Stortinget, sier Jan Bøhler til ABC Nyheter.

For dere skjønner, Bøhler slo alarm i februar 2018. Og hevder at han siden 2015 har «blitt advart av politifolk som jobber med organisert kriminalitet». Så bor han selv på Oslo øst, påpekes det – og da kan man bare spørre: Hvorfor holdt du kjeft før Solberg-regjeringen tiltrådte? For du skal vel ikke fortelle oss at din kjennskap til utviklingen i dalen var noe som du først ble kjent med etter regjeringsskiftet? I så fall må du få bedre informanter og øya mer opp. Og hvorfor har ikke dine partikollegaer i Oslos byregjering noe ansvar?

Men kjære Regjering og statsminister Solberg (H): Nå har dere åpenbart fått frie hender til å ta et solid grep – og gjør det. Sjekk Danmarks gjengpakke, kopier og iverksett. Og merk så at alt ikke handler om penger, det handler vel så mye om å la politiet bli politi igjen og om straffer som svir. Folkets trygghet kommer først.