Innvandring

«Flyktninger» dumper syriske jenter og kvinner. Får det ingen konsekvenser?

Siden februar i år har norske mynigheter visst at syriske menn som har fått beskyttelse i Norge dumper kona og jentebarn tilbake til Tyrkia eller Syria. Noen av familiene er endog kvoteflyktninger. Evner Regjeringen å ta grep og sanksjonere mot disse ektemennene og fedrene? Hvordan skal folk generelt klare å opprettholde noen som helst respekt for asylinstituttet når dette pågår?

Syrere som fikk opphold i Norge i 2014 og 2015 regelrett dumper kona, og særlig jentebarna, tilbake til enten Tyrkia eller Syria. Det er en integreringsrådgiver ved ambassaden vår i Ankara som slo alarm, skriver Aftenposten. Rådgiveren forteller at noen av de unge kvinnene kom til Norge da de var 12 – 13 år, da med bakgrunn som barnehustru. Etablert i Norge finner jentene ut av de faktisk har rettigheter, at det ikke er islams fascistiske sharialover som råder her.

Rådgiveren ser at enkelte av mennene i disse familiene ikke anerkjenner kvinners rettigheter.

– De godtar ikke at også syriske kvinner benytter seg av rettighetene for kvinner i det norske samfunnet. De anerkjenner heller ikke barns rettigheter.

Samme rådgiver forteller at for et ukjent antall syrere som nå er i Norge, synes det er vanskelig å forholde seg til friheten generelt i Norge, som kvinner som drikker alkohol åpenlyst, som har kjærest før giftermål, som lever som samboer, og personer som åpent viser at de er homofile.

Dumper barna, lever selv i Norge

Men også barns rettigheter blir i overkant for mye for denne type menn.

Noen syriske barn er også blitt sendt alene tilbake til Syria.

– Vi har sett eksempler på at barn i alderen 6–11 år blir sendt tilbake til krigen i Syria, som de flyktet fra. Fedrene deres reiser tilbake til Norge, sier integreringsrådgiveren.

– Dette er et mønster som er blitt observert den siste tiden, og det gjenstår å se om det er en økende trend, sier rådgiveren.

De såkalt flyktet altså fra krig. Men for en del menn er det utålelig å komme til et Norge der vi har frihet. For alle. Disse mennene dumper barna og ektefellene og fratar dem pass og penger. En del kvinner og barn trues med vold til å forlate Norge. Noen klarer å ta seg til Ankara og søke bistand på vår ambassade der.

Kvinnene har i ekstreme tilfeller blitt tvunget til å reise fra Norge under trusler om vold mot seg eller barna sine.

– Mennene i disse sakene kommer tilbake til Norge for å leve livet sitt her, uten kona som de opprinnelig kom hit med, sier integreringsrådgiveren.

Men hva forteller dette oss?

Statsråd Jan Tore Sanner, integreringsansvarlig, hva gjør du?

– Jeg blir opprørt og sint fordi dette er helt uakseptabelt. Sånn kan vi ikke ha det i Norge. Alle barn og ungdommer, og kvinner, har rett til å bestemme over eget liv. De skal ikke bli utsatt for dette, sier Sanner.

Ja da, det samme er sagt i flere årtier. Det var derfor HRS ble opprettet. Så hva gjør Sanner realpolitisk?

Antakelig lite. Det har vi også sett fra regjeringshold i årtier.

Sanner fortsetter slik etter Aftenpostens spørsmål:

– Noen menn som sender kone og barn tilbake, kommer tilbake og fortsetter livet her?

– Når man gjør dette, bør man ikke gå ustraffet fra det. Det er forkastelig. Vi vil se på hvordan vi kan få tydeligere regler for sanksjoner og straff for dem som utsetter sine barn og sin kone for dette.

Ingenting særlig konkret her og nå, altså. Og ingenting kommer til å skje – hvis vi tar erfaringen fra siste årtier på alvor. Sanner vil at Helsedepartementet «skal gå gjennom historien til noen av de utsendte for å se på hva som sviktet. Sanner er opptatt av å finne ut hvordan de kan følge opp bedre».

Send disse mennene hjem. Det er hva som er fornuft.

Asylstopp og kvotestopp er også hva vi trenger. Inntill vi har kontroll over alle problemene politikerne selv har skapt gjennom flere tiår. Hvor er ny justisminister, Tor Mikkel Wara?