Islam

Aftenposten og Dagbladets durabelige svik

Vi lever nå i 2018 i en tid med totalitære krefter på fremmarsj. Kreftene er å finne i gatene og helt inn i barnehagene. Både Aftenposten og Dagbladet velger aktivt å se en annen vei. Det er mye mer behagelig å skyte på budbringere som Christian Tybring-Gjedde som vil sette barn fri fra sharia og hijab. Hvor lenge tror de at de kan fortsette slik?

Hijaben fosser frem i byene våre. Flere har kontaktet oss siste tiden angående utviklingen i Oslo. Det sies at hijab på barn og kvinner, inkludert disse fotside kåpene, har eksplodert den siste tiden. Den veldig økende tilsløringen ses helt inn i barnehagene, observerer folk. Man undres om det har gått ut «direktiver» fra lokale religiøse figurer, om det er satt inn et ekstra islamiseringsstøt.

Ja da, selvsagt er det mange som vil le av ordene over her. Vi er da så konspiratoriske, ikke sant? Og nei, vi vet ikke hva som foregår blant de religiøse islamske lederne i hovedstaden. Men utviklingen er ikke til å misforstå: islam fosser frem i gatene våre. Islam møter ingen motstand fra verken de frisinnede i tonenagivende medier eller fra Stortinget eller Regjeringen.

Den sjokkerende rapporten fra Sverige i går om islamiseringen som pågår for full styrke der, og som ikke minst ses ved tildekkingen av jenter og kvinner, inkludert det operative moralpolitiet, burde få redaksjoner i norske mediehus til endelig å våkne etter alle år i dvale. Klokken opplever mange av oss borgere nærmer seg fem på 12. Enten man befinner seg i små byer, middelstore eller store byer, kan vi nemlig med det blotte øyet seg endringene av også Norge. Vårt land blir hele tiden mer islamsk i sitt uttrykk.

Seksuell besettelse

Man har fremdeles ikke tatt innover seg hvilket samfunn hijab representerer. Hijab er synonymt med et gjennomseksualiseret samfunn, der alt ansvar for at sex kun skjer innenfor sharialoven, det vil si innen ekteskap, legges på jenter og kvinners skuldre. Derav følger kjønnssegregeringen, derav følger tildekningen av kvinnen. De er ansvarlig for at ustyrlige menn ikke hisses opp seksuelt. Av hår. Og av å ha fremmede jenter og kvinner gående fritt.

Det høres jo ut som et verdisyn tilhørende en annen planet. Men synet tilhører Muhammeds islam fra hans maktdager.

Det bør ikke være lov å kalle seg et opplyst menneske lenger hvis man ikke har fått med seg at tildekningen av jenter og kvinner er erobrer-islams fremste ideologiske spydspiss i det offentlige rommet. Dette er et faktum, og det er nettopp derfor også foreldre føler seg tvunget til å dekke til jentebarna – så de slipper pekefingrene fra de nidkjære i de ekstreme rekkene. Så de slipper mistanken om å være kafir, «vantro», frafallen. Dess flere jenter og kvinner disse ekstreme kreftene klarer å få inn i sløret, særlig den transnasjonale, politiske hijaben, jo mer manifisterer ekstremistene sin makt i det offentlige rommet. Jenter og kvinner markeres av disse kreftene som tilhørende ummaen – det verdensomspennende muslimske fellesskapet og dermed også drømmen om kalifatets seier.

Den ultimate oppskriften

Kontroll av jenter og kvinners seksualitet ved tilsløring av dem, stenger dem inne, og stenger dem således ute fra sentrale samfunnsarenaer, fra fellesskapet. Kontrollen stopper også en naturlig omgang mellom kjønnene på tvers av religion og innen egen religion, noe som legger forholdene godt til rette for at de en dag «frivillig» lar seg giftes bort til en muslimsk mann. Dette er den ultimate oppskriften på å sabotere enhver kulturell og verdimessig samhandling mellom majoriteten og den voksende muslimske minoriteten.

Hijaben skaper utenforskap, hijaben skaper undertrykking, hijaben signaliserer den ideologiske overlegenheten overfor alle som ikke tilhører islam.

Ingen kan tvile på at FrPs Christian Tybring-Gjedde gjennom mangfoldige år har engasjert seg dypt og inderlig i den ideologiske forvitringen vi opplever, ikke minst i et kjønnsperspektiv. Verken Aftenposten eller Dagbladet har et slikt engasjement. De lever fremdeles i gårsdagens verden. De evner ikke å bevege seg i takt med samfunnsutvikingen. De tenker som politikere flest: mer av det samme. Vi må bli flinkere på å integrere dem, er mantraet. Og for all del; unngå å snakke om den voksende elefanten. Da kan plassen i den pene salongen ryke.

De har erklært oss ideologisk krig

Men de ideologisk bevisste islamske kreftene vil aldri la seg integrere i frihetsverdiene vi i Vesten skatter så høyt. Aldri. Det er et veritabelt luftslott fremdeles å tro noe annet i dag enn at disse kreftene faktisk har erklært oss ideologisk krig. De vil erobre våre samfunn, omvelte dem. Og i denne kampens midte, står de muslimske jentene og kvinnene. Dette har Tybring-Gjedde tatt innover seg for lengst.

At både Dagbladet og Aftenposten aktivt på lederplass taler mot forbud mot hijab i barnehager og barneskolen, fikk en opprørt Tybring-Gedde til å oppfordre folk om å boikotte disse antikvariske talerørene, talerør som gjør alt de kan for å skremme politikere fra å bruke fornuften, skremme dem fra å innføre nettopp et fornuftsbasert forbud. Hvem leser lederne i disse avisene? Har disse lederartiklene innen innvandringens konsekvenser noensinne brakt Norge et godt skritt i riktig retning? Ikke som jeg kan erindre siste 25 årene.

Selv sluttet jeg å lese begge nevnte aviser for flere år siden. Jeg leser en artikkel i ny og ne – som noen har tipset oss i denne redaksjonen om – og da er det nesten alltid med tanke på at vi skal argumentere mot uforstanden som settes på trykk. Begge aviser har også gjennom årene aktivt stemplet frihetsorienterte personer som ekstremister, fascister – and you name it – ofte ved å bruke ytterliggående krefter som kilder/intervjuobjekt. Begge avisene har på lederplass talt for at Human Rights Service skal fratas statsstøtten (fordi vi har hatt rett i våre analyser gjennom årene, i motsetninge til dem?). Og nå sutres det fordi Tybring-Gjedde ber folk slutte å lese det ideologiske vrakgodset som presenteres dag ut og dag inn.

Ja, stort mer prinsippløst blir det ikke.

Selvsagt er Tybring-Gjedde i sin full rett til å oppfordre folk om å finne alternative kilder til informasjon om vår tids mest brennaktuelle tema.

-Jeg var ei ganske pen jente

Mens dette uansvarlige spillet kommer til å fortsette – for ikke tro at det vil komme noen innrømmelser fra redaktørhold – styrker maktislam seg dag for dag, uke for uke, år for år. Og vi kan ende opp med å overlevere et så konfliktfylt og erodert samfunn verdimessig til neste generasjon, at den generasjonen ikke vil klare å hamle opp med vår tids totalitære ideologi. De vil segne om i et religiøst mørke Norge og Europa aldri har sett maken til historisk.

Og nå har jeg ikke sagt ett ord om de vergelsøe jentebarna som Tybring-Gjedde vil se leke fritt og bekymringsløst i barnehager og skolegårder, og med håret flagrende. Jeg kan nevne en av dem som da hun kom under barnervernets omsorg i 2009, sa følgende til en av de ansatte der: «Du Anne, jeg var egentlig ei ganske pen jente da jeg kom meg ut av alle klærne.» Den somaliskfødte jenta på 12 år var av sine egne tungt hijabkledd, inkludert lange skjørt eller kåper. Uansett vær og vind. Nå fikk hun lov til å leke fritt i gaten med alle de andre barna. Hun trengte tid til å fatte at hun var satt fri. I begynnelsen var hun hele tiden på alerten, som å spørre forsterforeldrene når det ringte på døren om hun skulle ta på seg hijab – i tilfelle det stod en fremmed mann på døra.

Finnes det empati i Aftenposten og Dagbladets redaksjoner? Finnes det lidenskap for et frihetlig Norge – også for dem som snart kommer etter oss som har nådd middagshøyden? 

Jeg ser ingen av delene. Ingen.

Foto/illustrasjon: HRS