Innvandring

Ryddegutt

Justisminister Tor Mikkel Wara (FrP) har lovet å rydde opp i drabantbyene. Det er det ingen som har klart før ham i hele Europa. Vi venter i spenning.

Oppskriften på parallellsamfunn er når titusenvis ikke-vestlige innvandrere får oppholdstillatelse i Norge, selv om de mangler det meste for å klare seg godt i vårt samfunn, for eksempel slik som utdanning og kvalifikasjoner.

Så kan det gå galt. Og da er det vår skyld.

Vi må snart kreve at innvandrerne er i stand til å forsørge seg selv før det overhode blir aktuelt å komme til Norge. FN-flyktninger stiller i en annen divisjon, og da kan vi kun ta et overkommelig antall. Innvandrere på sin side må ha noe å bidra med på arbeidsmarkedet. Og før det i det hele tatt blir aktuelt med varig oppholdstillatelse og statsborgerskap må du være hundre prosent integrert i det norske samfunnet.

Så vil noe syte om at integrering ikke er assimilering. Kall det hva det vil: Bevis bare at du er fullverdig samfunnsdeltaker.

Sylvi Listhaug (FrP): «Jeg reagerer på dette godhetstyranniet som rir det norske samfunnet som en mare.»

Det er flere med henne som reagerer når Ap, SV og resten av venstresiderøkla sier problemene i Oslo øst skyldes mangel på penger. Kanskje det heller er mangel på problemforståelse som skyldes digre ideologiske skylapper?

Sist ut er Ayoub Zannachi, leder for Stovner ungdomsråd. Han sier at ungdommen som kaster stein på folk kjeder seg! Og på twitter skriver SVs Inga Marthe Thorkildsen at problemene skyldes Frp – som ikke bevilger nok penger!

Det er jo helt utrolig at noen kan få seg til å skylde på Fremskrittspartiet. Hadde vi bare lyttet til Carl I. Hagen!

Alle andre vestlige europeiske land som har åpnet grensene for store grupper ikke-vestlige innvandrere sliter med de samme problemene. Det er ikke måte på hvor mye penger muslimene trenger for å trives, eller hva?

For å ta et eksempel: Søndre Nordstrand har seks fritidsklubber, flust av sportsaktiviteter, motorsenter, gårdsbruk, frivillighetssentraler, menigheter, Pluss Ung Agenda, ulike leksehjelpstilbud, egne drop-out team, jobbprosjekt for ungdom, bydelsverter, oppsøkende miljøarbeidere, natteravner og økt innsats fra forebyggende politi. På toppen kommer moskeene som får millioner av kroner i støtte for å drive integrering.

Hva mangler nå? At vi lever livene deres?

Det er selvsagt bare venstrevridd sludder at det handler om penger. Årsaken er elendig barneoppdragelse i mange muslimske hjem, spesielt sønner som eier ikke folkeskikk. I disse miljøene er det inngrodd skepsis ovenfor ordensmakten og sekulære lover, de regler som gjelder er de som er underordnet sharia.

Det handler om inngrodde religiøse forestillinger som lammer personlig utvikling og ikke minst manglende kvalifikasjoner for å kunne delta i arbeidslivet.

Allikevel fortsetter politikerne å messe om penger. Ap har sørget for en historisk masseinnvandring som har kostet norske skattebetalere enorme summer hvert år, men det blir aldri nok dere. Hva skal til? Må vi bære innvandrere rundt på gullstol til evig tid for å få ro og orden i våre lokalsamfunn? Når Ap snakker om at de har sørget for en «begrenset og streng» innvandring til Norge siden den såkalte innvandringsstoppen midt på 1970-tallet er dette ren løgn.

Nå må snart politikerne holde opp å leke Robin Hood, sløse med skattebetalernes penger! Det må stilles krav til å bli ordentlig integrert i Norge før statsborgerskap og familiegjenforening kommer på tale. Og de som ikke lenger har krav på beskyttelse skal sendes hjem. Så må vi stenge døra til Midtøsten og Afrika.

For vi må bevare det norske velferdssamfunnet for fremtiden. Våre barn og barnebarn skal ha samme frihet og muligheter som vi har hatt. Vi vil ikke ha svenske tilstander i Norge. Vi vil ikke har åpne grenser. Vi vil ha trygghet og fellesskap.

Vår nye justisminister Tor Mikkel Wara (FrP) mener vi trenger mest mulig kunnskap. Ingen kan være uenig i det, men første bud må være å ta inn virkeligheten. Hvor mange flere møter, utvalg og rapporter trenger vi? Skal vi starte «på nytt» for hver justisminister? Så kan Wara etterlyse mer åpenhet, men en god idé er å praktisere åpenhet – for eksempel ved å lytte til dem som i årtier har blitt kritisert for å fare med «falsk informasjon», men som beviselig har hatt rett.

«Vi må tørre å snakke åpent om alle problemene, også etnisitet – og vi må kunne snakke om det uten prestisje, sier Wara, og legger til at det fortsatt er hans mål at man i Oslo skal greie det andre storbyer ikke har klart: Få slutt på gjengvolden i drabantbyene.»

Lykke til. Vi bistår gjerne.