Forskjellsbehandling og diskriminering

Grooming-overgripere beskyttes, reporter fikk 13 måneder for å stå utenfor rettslokalet

Det britiske rettsvesenet ser ut til å rote seg inn i en ny skandale. Først har mydighetene i Storbritannia i årevis oversett grooming-skandalene, men nå fengsler de en reporter for å rapportere utenfor rettslokaler der grooming-sakene behandles. Problemet synes å være at reporteren ikke anses for å være en "riktig" reporter. Dessuten er de antatte grooming-overgriperne uskyldig til det motsatte er bevist. Men om de beskyttes, så er reporteren fritt vilt. Dette lover ikke godt for fremtiden.

Det synes å være litt av en skandale Storbritannia på ny roter seg inn i. Og da snakker vi ikke om de ufattelige groomingsakene som har fått pågå i årevis og hvor tusener av tusener av barn og unge har blitt misbrukt, men der det offisielle Storbritannia så en annen vei fordi gjerningsmennene hadde «feil bakgrunn» og dessuten kunne det «skape spenninger mellom grupper i samfunnet». Avisen The Mirror avslørte tidligere i år, etter 18 måneders gravearbeid, at bare i byen Telford ved Birmingham kan det være snakk om 1.000 ofre for grooming siste 40 årene. Igjen var mønsteret at myndighetene lokalt, politi og sosialarbeidere, snudde ryggen til ofrene. Ikke bare det: Man så på barna som prostituerte.

Myndighetenes feighet til ikke å ville se – og slett ikke gripe inn – har vært en skandale av dimensjoner, alt i frykt for rasismespøkelset.

Men så gjelder det åpenbart helt andre regler når det kommer til en hvit mann med «feil holdninger».

Arrestert

Tommy Robinson (eller Stephen Christopher Yaxley som hans virkelige navn) stiftet i 2009 English Defence League (EDL), som en protestorganisasjon mot den stigende islamiseringen av det britiske samfunn. Han forlot EDL fire år senere fordi høyreekstreme hadde infiltrert organisasjonen, skriver Morten Uhrskov Jensen på sin blogg i Jyllands-Posten. Siden har Robinson først og fremst jobbet selvstendig, blant annet via Facebook og YouTube, slik vi ser stadig flere gjør, ikke minst av journalister. Robinson er også vært i samarbeid med Rebel Media (eller bare The Rebel), en kanadisk basert politisk og sosial plattform grunnlagt i februar 2015 av tidligere Sun News Networks programleder Ezra Levant. Levant har også «feil holdninger», da han er kritisk til det multikulturelle samfunnet.

Robinson har den siste tiden dekket nettopp mange av groomingsakene i Storbritannia. Den 25. mai 2018 sto han foran en rettsbygning i Leeds hvor en av de mange grommingsakene skulle for retten. Det var kanskje rett mann på feil sted – eller motsatt. For om britiske myndigheter vet å se en annen vei når det kommer til innvandrerkriminalitet, så er de desto mer påpasselig hvis noen prøver å frembringe altfor mye fakta.

Robinson ble øyeblikkelig arrestert. 

Bakgrunnen for arrestasjonen finner vi i et annet «våkent øyeblikk» fra britiske myndigheter. For Robinson var nylig tilstede i en annen groomingsak som skulle for retten, da i et rettslokale i Canterbury. Her tok den visstnok usedvanlige frimodige Robinson seg alt for mye til rette: Han konfronterte noen av de antatte gjerningsmennene på vei inn i rettslokalet. Og det gjorde han med de «våpen» som britiske myndigheter synes å frykte mest av alt, nemlig kamera, mikrofon og en hel rekke spørsmål. Altså typiske journalistiske verktøy. Men tenke seg til å konfrontere de stakkars antatte gjerningsmennene slik! Dessuten: Med den forsiktighet som britiske myndigheter så langt har utvist i groomingsakene, kan vi med stor sannsynlighet stryke «antatte». De hadde neppe tatt sjansen å bringe noen av disse for retten hvis de ikke var bevæpnet til halsen med bevis.

Men selvsagt – man er uskyldig til det motsatte er bevist. I alle fall hvis du ikke er en mann med Tommy Robinsons meninger og holdninger.

Forakt for retten

Dommer Heather Norton mente at Robinsons opptreden utenfor rettslokalet Canterbury var forakt for retten, og ila han en dom på tre måneders fengsel som måtte sones hvis han i løpet av de neste 18 månedene begikk et nytt lovbrudd.

Om dommeren selv mente å være på tynn is eller om det bare var for å komme i forkant av eventuell kritikk for å dømme en person for det som må kalles journalistisk virke vite ikke, men følgende tale kom fra Norton:

Dette handler ikke om ytringsfrihet, ikke om pressefrihet, heller ikke om legitim journalistikk, og ikke om politisk korrekthet.

Dette handler om rettferdighet og sikre at en rettssak kan bli gjennomført riktig og rettskaffent, det handler om å være uskyldig inntil en er bevist skyldig.

Det handler om å bevare juryens integritet uten at folk blir skremt eller påvirket av en uansvarlig og unøyaktig reporter – hvis det var det det var. 

Hele «forklaringen» til dommer Norton ligger vel i siste ledd: «Hvis det var det det var». Og fra denne dommer skal man høre om forakt for retten? Hva med den menneskeforakten dommer Norton legger til grunn? Og hvor ble det av Robinsons rett til å være uskyldig til det motsatte er bevist?

For hvis, og her må man ta et forbehold, det er så galt fatt i det britiske rettsvesenet som Independent her rapporterer, hvorfor er tusenvis av journalister tause? Vi merker oss at selv Independent har lite til overs for «den type» journalistikk som «den type mennesker som» Robinson bedriver:

The far-right activist showed men entering Leeds Crown Court in a livestream on Facebook, where he claimed to be «reporting» on the case.

Mediefolk er kanskje kollektivt av samme oppfatning som denne dommeren: Robinson er kritisk til multikulturalismen og islamifisering av samfunnet, da får han bare ha det så godt. Eller kanskje Robinson er fremmedfiendtlig og islamhater? Og livestream i sosiale medier fra det offentlige rom er i det stille blitt forbudt? Uansett, hvor ble det av likhet for loven?

«Breach of the peace»

Fra arrestasjonen av Robinson (faksimile fra The Rebel)

Når Robinson dukker opp utenfor rettslokalet i Leeds slår Nortons dom inn: Han er tilstede utenfor et rettslokale og det anses åpenbart som et et nytt lovbrudd. Denne gangen refereres det til «breach of the peace» som er et anerkjent britisk juridisk begrep. «Peace» (fred) referer seg til Dronningens fred, og brudd (breach) på denne freden er å anse som krig. Derfor forklares også «breach of the peace» som det «motsatte av krig».

Intet mindre. Og slike «krigstilstander» skal altså Robinson anklages for –  ved sin blott eksistens utenfor et rettslokale der groomingsaker behandles av juryen. Er verden i ferd med å bli gal?

Når Robinson blir arrestert 25. mai i Leeds sier han at dette er absurd. Han har ikke sagt et ord og ikke gjort noe. Arrestasjonen er filmet av Robinsons kameramann og offentliggjort hos Rebel Media. På vei inn i politibilen ber han kameramannen ordne han en advokat. Her fremkommer også hvordan Robinson rapporterte fra stedet.

Robinson skal – i det som må være ny rekord for det britiske rettsvesenet – blitt idømt 13 måneders fengsel.

Arrestasjonen førte også til støttedemonstrasjon utenfor Downing Street. Her ser vi mange «sint, hvite menn».

Dette lover ikke godt for fremtiden. Det britiske rettsvesenet har med dette lagt opp til en forskjellsbehandling som kan gjøre veldig mange flere langt mer sinte. Det kan virkelig skape spenninger mellom grupper i samfunnet. Da kan vi snakke breach of the peace.