Demografi

Vi utmattes

Vår sykdom er at vi ikke ser annet enn våre egne synder: fremmedfrykt, rasisme, homofobi, sexisme. Vi står tafatt med luen i hånden og oppfører oss som om vi ikke har andre fiender enn oss selv. Derfor finnes det heller ingen meningsfulle tiltak for å beskytte oss mot ekstremismen fra islams rekker på vårt eget kontinent.

Klokkene ringer for den europeiske sivilisasjonens overlevelse. Så mange piler peker i en retning som betyr nettopp en utmattelse, og derav ens død. Det mener Giulio Meotti, og det er vanskelig å motsi ham.

Profetisk ord

På en konferanse i Wien i 1935 sa filosofen Edmund Husserl: «Den største faren for Europa er tretthet.» Det er nettopp denne trettheten vi nå ser – 80 år senere. Fødselsratene for europeere synker, den nasjonale gjelden øker, samtidig som man ikke vil investere i sikkerhet og forsvar.

Den kristenkulturelle identiteten blir ikke overført fra foreldregenerasjonen til barna. Samtidig vet vi at det motsatte er tilfelle i svært mange muslimske familier, som dertil er både langt yngre enn den kristne befolkningen og har langt høyere fødselsrate.

Endog verdens ledende ateist gjennom mangfoldige år, Richard Dawkins, ser med bekymring på utviklingen. Den «relativt godartede kristne religionen» kan bli erstattet med «noe som er verre».

Selvsagt; det er jo dette som Brorskapet så for lenge siden: Et Europa som går ned på knærne – kall det gjerne i utmattelse – og på Europas likkiste reiser et sterkt, selvsikkert islam seg. Islam vil fylle det det kulturelle vakuumet i et samfunn med ingen barn og som tror – feilaktig – at det ikke har noen fiender, som Philippe Bénéton sier det i boken Le dérèglement moral de l’Occident.

En av tre er muslimer

Sveriges Radio forteller om den dramatiske nedgangen i andelen nyfødte som døpes:

– I 2000 var det 73 procent av svenskarna som föddes som döptes, sen har det krupit nedåt. 2010 hade vi drygt hälften av de barn som fötts som döptes, och nu är vi nere i lite drygt 42 procent, säger Pernilla Jonsson, analyschef, Svenska kyrkan.

– Det är framförallt demografiska förändringar att en större andel av barnen som föds idag föds till utlandsfödda föräldrar, som inte är med i Svenska kyrkan, och har kanske inte kopplingar till Svenska kyrkan och då är inte förstavalet att döpa sitt barn, säger Pernilla Jonsson.

Dette er en befolkningsutskiftning som ikke kan benektes eller bortforklares. Demografi er vår sivilisasjons største fiende. Kombinert med islam.

PEW Research Institute er kjent for sine forsiktige befolkningsprognoser. I 2050 spår de at over 30 prosent av Sveriges befolkning er muslimer. Rundt én av tre borgere, altså. Med den ateistiske trenden vi har sett de siste tiårene blant kristne, gadd vite hva anslaget for den kristne befolkningen i 2050 er. Hvis man ikke får en ny vekkelse…

For Norge er tallet nesten to av ti når vi runder det første halve århundret i det nye tusenåret, altså 17 prosent vil være muslimer.

Idyllisering av «den andre»

Den såkalte «eliten» ser fremdeles ut til å mene at alle onder kommer fra våre egne synder, og aldri fra ikke-europeiske kulturer, og det mens vi venter på den neste bølgen av afrikanske migranter.

Det europeiske tankesettet synes nå å tro at «ondskap» bare kommer av våre egne synder: rasisme, sexisme, elitisme, fremmedfrykt, homofobi, den heterogene hvite, vestlige mannens skyld – og aldri kommer fra ikke-europeiske kulturer.

So Europe now postulates an infinite idealization of the «other», above all the migrant. The heritage and legacy of Western civilization gets sectioned off piece by piece so that nothing remains; our values are mocked and our survival instinct is inhibited. It is a process of decomposition that Europe’s political authorities seem to have decided to mediate, as if it were inevitable. Now, the European Union waits to receive the next surge of migrants, from Africa.

I Tyskland fastholder Angela Merkel løgnen om at islam tilhører Tyskland. Jo da, mang en muslim gjør det, men ikke islam. Det har islam kun gjort når islam satte seg fast etter erobringstokter. Nettopp derfor feires utkastelsen av islam i 1492 årlig i Spania. Som en leser av Islam. Den 11. landeplage skrev til oss:

Jeg var selv i Spania i 1954 (7 år gammel) og opplevde en eksplosjon av fest, glede, blomster, opptog og musikk. Jeg visste det ikke selv, men var havnet midt i festivalen Moros y Christianos. Det hele endret seg imidlertid når det plutselig ble et opptog av soldater i gamle uniformer og rustninger, og de skremte vannet av en sart barnesjel da jeg så at de gjennom gatene bar en brennende kjempedukke.

Det var en sterk opplevelse, som jeg ikke skjønte betydningen av før mer enn 60 år senere.  (…)

Festivalen er vel antagelig med god margin verdens største og lengstlevende festival. Den avholdes på mer enn 100 steder i Spania, ofte over en hel uke, og den har gjort det hvert år i nærmere 700 år.

Avslutningen har helt frem til våre dager vært å bære en brennende Mohammed gjennom gatene.

Som Tysklands nye innenriksminister, Horst Seehofer sier det: Kristendommen, ikke islam, har skapt Europa. Han støttes av 76 prosent av tyskerne. Altså fører Merkel en politikk mot folkets vilje. Hvor smart er det? Hvor konfliktskapende er ikke det?

Skatt, gjeld og alderdom

I Italia er nå landets gjeld på nesten 400 000 kroner per hode. Skattetrykket er på 43,3 prosent. Italia ligger dertil på den lite hyggelige tredjeplassen over verdens eldste befolkning. Og har en av verdens laveste fødselsrater.

It is a country with a public debt of 40,000 euros per capita, and a tax burden equal to 43.3% of GDP. The average age of the population is the third oldest in the world, together with one of the lowest birthrates on the planet, one of the lowest retirement ages in Europe and the highest social security spending-to-GDP ratio in the Western world. It is also a country where pensions account for one-third of all public spending and where the percentage of pensioners in proportion to workers will rise from 37% today to 65% in 2040 (from three workers who support one pensioner to three workers who support two pensioners).

Lett match for islamistene

Mens europeere får få barn og er en eldrende befolkning, er den muslimske befolkningen på kontinentet langt mer fertil, og denne befolkningen er ung. Det dør nå flere kristne enn det fødes nye i sentrale land.

«I de fleste europeiske land, inkludert England, Tyskland, Italia og Russland, overgikk kristne dødsfall kristne fødsler fra 2010 til 2015,» skriver Wall Street Journal.

Dette er jo også hovedårsaken til at man innen få år vil se at islam blir den mest praktiserte religionen i land som England og Frankrike. I perioden 2001 til 2011 økte den muslimske befolkningen fra 1,5 millioner til 2,7 millioner i Storbritannia. Dette er nesten en dobling fra 2,7 prosent av den totale befolkningen til 4,8 prosent. Over en halv million av økningen så man i aldersgruppen 25 år og yngre. 48 prosent av de britiske muslimene var for syv år siden under 25 år og nesten en tredjedel var 15 år eller yngre. Samtidig er ni av ti muslimer 50 år og yngre. Blant dem som definerer seg som kristne er aldersprofilen en helt annen. 22 prosent var 65 år og eldre i 2011, mens 43 prosent var i alderskategorien 50 år og eldre. Kun 25 prosent var 25 år eller yngre. 

Tross den kontinuerlige befolkningsøkningen i England og Wales, sank den aldrende kristne befolkningen med 4,1 millioner personer i perioden 2001 til 2011. Hele økningen av muslimer er drevet av innvandringen og muslimers høyere fødselsrater. Sistnevnte er særlig relevant for dem med bakgrunn fra Pakistan og Bangladesh, de to desidert største muslimske gruppene. I tillegg kommer konverteringer til islam, årlig rundt 5 000 personer, som er et fenomen som brer om seg.

Den muslimske befolkningen økte således 10 ganger hurtigere enn resten av samfunnet i nevnte periode. Derfor sier demografer nå at islam er på vei til å bli den dominerende religionen i England og Wales innen neste generasjon, om rundt 20 år eller tidligere. Anslaget baserer seg blant annet også på at i 2001 definerte én av 20 borgere under 25 år seg som muslimer. I 2011 gjorde én av ti borgere det samme. For at denne spådommen skal gi mening, må man i tillegg ha med seg at 25 prosent av befolkningen regner seg som ateister.

Får politisk ledelse med seg dette bildet som tegnes?

Trett og forfallent

Utad står lederskapet frem som om terror er noe man ikke bare har kontroll over, men også noe man skal bekjempe. Det snakkes fremdeles i varme ordelag om «integrering», som om man fremdeles ikke har forstått at en muslim som har Muhammed som forbilde fra maktens dager i Medina, overhodet ikke vil integreres. Tvert om, avsky for vår sivilisasjon er det som er fremst i pannebrasken.

Europa fremstår som et trett og forfallent kontinent. Man evner endog knapt å ta seg av dem som bygde de fantastiske nasjonalstatene, som eldre i Sverige som nå er uteliggere, mens politisk ledelse har gitt nyankomne asylsøkere med opphold lovfestet rett til bolig. Denne trettheten, kombinert med feighet og redsel (for mer terror og vold), lammer politisk ledelse: man evner ikke å lukke en eneste salafistmoské i et land som Norge. Man har ingen klar strategi for å bekjempe jihad, man utviser ikke ekstreme imamer. I det hele tatt; man sover og håper å våkne en dag til svalere tider?

Det er klart at smarte hoder blant de salafistiske og jihadistiske kreftene, for ikke å snakke om Brorskapet, forstår hva som er den beste taktikken for å ta over en dag. Det er om å gjøre ikke å gjennomføre omfattende terrorangrep, som 9/11. Da kunne jo politisk ledelse – etter folkekrav – se seg nødt til å handle resolutt. Trettheten kunne ha forsvunnet som dugg for solen. Det mest sannsynlige scenarioet er derfor salamitaktikken: de europeiske demokratiene spises opp fra innsiden, sakte med sikkert. Mens politikerne snakker på inn- og utpust om det samme som i dag de neste fem til ti årene?

Og husk endelig følgende: Vi skal bli flinkere på integrering, ikke sant?