Kriminalitet

-Vi steiner dem!

Natteravnene på Vestli går stadig tøffere tider i vente. I protokollen heter det at ungdomsgjenger på opptil 30 personer nekter Natteravnene å ta seg inn i området som betegnes som "vårt". Natteravnerne ble regelrett steinet ut av området.

Det er i Natteravnprotokollen fra fredag 20. april vi kan lese den oppsiktsvekkende hendelsen:

Kl.23.15: Etter pausen går Natteravnene, som nå er 6 personer, mot Vestli Skole. På en fjellknaus ved Barnehagen observerer vi ca 25-30 ungdommer. De følger med oss, men vi går bare videre. Da roper de etter oss at «Dette er vårt område, dere er Natteravner og skal tas». Vi brydde oss ikke om det, men gikk videre. Da hører vi en rope «Vi steiner dem». Så begynte det å hagle steiner mot oss. For ikke å bli truffet la vi på sprang for å finne gjemmesteder. En av natteravnene ble truffet i foten, men ikke skadet. Vi ringte til politiet, mens vi løp for å gjemme oss. Politiet kom raskt på plass, men da var ungdommene løpt og spredt seg. PS: Politiet har opprettet sak.

Steinkasting på Natteravnene

Ungdommer har altså begynt å steine forsvarsløse mennesker – fordi de er Natteravnere, og som derav frivillig ønsker å bidra til trygghet, ro og orden – og det mener de seg berettiget til å gjøre fordi Natteravnene oppholder seg i det som ungdommene har omgjort til deres territorium. Utviklingen blir med andre ord bare verre og verre.

I protokollen kan vi lese at ni Natteravner møtte kl. 20:00 denne kvelden. De delte seg i to grupper. En halvtime senere observerte Natteravnene åpent dopsalg ved Dominos Pizza, der poser og penger byttet hender. Mange ungdommer ble observert i Stovner Hallen, hvor det var god stemning. Ti minutter over 21 hadde de fleste ungdommene forlatt hallen. Ifølge Natteravnene hadde de dratt hjem. Litt over en time senere ble det igjen observert åpent dopsalg på samme sted som sist.

Så kom den fatale hendelsen litt over kl 23:00. Natteravnene ble avhørt av politiet. Protokollen avsluttes med at «Det var MYE patruljer i området». Men åpenbart fant ikke politiet det verdt å rapportere til offentligheten om hendelsen, i alle fall har ikke vi fanget opp noen slike meldinger, verken fra politiet eller medier. Og det er faktisk underlig, for ifølge protokollen fra dagen etter, lørdag 21. april, hadde Dagbladet møtt opp med en journalist og fotograf.

Som dagen før delte Natteravnene seg i to grupper. Natteravnene er imidlertid ikke helt fornøyd, da det heter at «de (Dagbladet, min anm.) fikk beskjed om at de ikke skulle ta bilde av de faste natteravnene pga vår sikkerhet. Vi var ikke fornøyd med at det kom en uannonsert fotograf. Vi var heller ikke fornøyd at de ikke lyttet til oss når det gjelder å dele seg fra gruppen, fotografen holdt seg ikke til gruppen. Vi tok dette opp med de fra avisen og sa det var uakseptabelt å forlate sin gruppe.» Det heter at Dagbladet deltok fra kl 20:00 til 21:45. Og rett før Dagbladet forlot området, rapporteres det igjen om steinkasting:

21:40: Vi hilste på 7-8 ungdommer ved Tokerud skole og da de var passert med 10-15 meter snudde 3-4 av ungdommene seg og kastet steiner etter en av Natteravnene. Vi møtte en politipatrulje som meldte fra om hendelsen til rett etter.

Det meldes videre at da Natteravnene hadde spisepause, ble det observert en rekke aggressive ungdommer mot andre kunder i lokalet, og det vises spesifikt til en «kjenning». Natteravnene melder igjen om at de ofte observerer dopsalg i et nærmere angitt område. Resten av kvelden skal ha forløpt «ganske rolig», selv om Natteravnene får slengt en del stygge bemerkninger mot seg fra ungdommer. Igjen heter det at «Det var MYE patruljer i området». Begge kveldene avsluttes patruljen kl 01:30.

Det er oppsiktsvekkende at det begge kveldene meldes om mye patruljer i området, uten at dette synes å ha noen nevneverdig betydning for ungdommens atferd. Det selges åpenlyst narkotika og de har ingen hemninger med å kaste stein på Natteravnene.

Lovløse tilstander?

Vi har også sett på noen av rapportene fra Natteravnene på Vestli fra desember i fjor. Den 8. desember er det første Natteravnene støter på to personer utenfor Stovner T-banestasjon i «åpenlys kjøp og salg av ulovlige stoffer til mindreårige». En halvtime senere observeres en rekke ungdommer i Stovner-Tårnet som kaster handelkurver ned fra tårnet for å knuse/ødelegge disse. De stikker av når Natteravnene kommer, som også observerer at brannslukkingsapparat er fjernet og at nye opplysningsskilt er begynt fjernet.

Ved Stovner senter finner Natteravnene en stor ansamling av ungdommer fra nærområdet i antatt alder 16 til 19 år, «de urolige og det er tydelig at de hauser hverandre opp. De kaster plaststoler og annet løse gjenstander som ligger på platået utenfor restaurantene.» Kort tid etter blir de kontaktet av forbipasserende som «varsler at en gutt står innesperret bak gitteret som er i passasjen fra T-banen til senteret. Når vi ankommer, er det mellom 15 og 20 ungdommer inne på T-banestasjonen (gutter og jenter i antatt alder 15-17 år).» Ungdommer virket stresset, melder Natteravnene, og det blir ikke noe bedre da en en gruppe eldre gutter (ca. 17-20 år) fra Stovner-området kommer, og det samtidig som T-banen fra byen ankommer med en gruppe ungdommer. Natteravnene forsøker å hjelpe vakten med gutten bak gitteret, observerer gruppen med aggressive ungdommer og hjelper en dame gjennom mengden for å få henne i trygghet i situasjonen som har oppstått. Politiet kontaktes, men mens de venter bryter de opp en dør for å befri og passe på 16-åringen fra gitterburet.

Imens startet ungdommene slåsskamp og flere går i bakken. Natteravner prøver å hjelpe dem på bakken med å komme seg vekk. Når politiet ankommer med to-tre biler løper ungdommen i alle retninger. Natteravnene observerer noen gutter «som har store sår og kuttskader i ansikt og på armene etter slåsskampen og disse blir ivaretatt av ambulansene som kommer senere. Vi nattravner overlater situasjonen til Politiet, og prøver å hjelpe de forbipasserende som havnet midt i situasjonen».

I denne protokollen minner også Natteravnene om en gammel campingvogn som står ved gamle Stover sykehjem, hvor rumenere har tatt bolig. De har meldt om dette siden sommeren 2016, men ingenting er blitt gjort i sakens anledning.

Protokollen fra 9. desember er ikke så ulik, men her påpekes følgende:

NBNB: Vi er bekymret for lite politi i området og ser at dette generelt gjør at ungdommene stadig blir mer aggressive og truende, bl.a. mot Senterets gjester. Vi som Natteravner føler oss mer og mer forlatt til oss selv. Dette er en utvikling vi er meget bekymret over.

Den 15. desember meldes det om at syv jenter, i alderen 12 til 14 år, kontakter Natteravnene fordi de føler seg utrygge. Klokka er da 22:00, og de blir fulgt hjem.

Protokollene fra Natteravnene på Vestli er skremmende. Det kan ikke forventes at frivillige skal settes i så truende situasjoner. Dette er en oppgave for politiet, og en oppgave de må løse.

Det som aldri rapporteres

Så kan man bare tenke seg til alle de truende situasjonene som aldri blir rapportert noe sted.

Et vennepar, nærmere 50 år, hadde relativt nylig en skremmende opplevelse på Grorud T-banestasjon. De ble vitne til at en gjeng på rundt 30 ungdommer, om lag 16 år gamle, både gutter og jenter, helt tilfeldig gjøv løs på en ung mann i begynnelse av 20-årene. En del av jentene i gjengen ropte til paret at de måtte komme seg vekk, eller så ble de neste offer. Paret kom seg så raskt de kunne vekk fra området. De var på vei til Kalbakken, og kort tid etterpå møtte de nok en truende gjeng – men disse var yngre, de ble anslått til å være fra 10-årsalderen. Men de var helt klar på at paret ikke hadde noe å gjøre «i deres område».

Tilfeldighetene ville det også slik at faren til en ung mann som ble overfalt like etterpå tok kontakt med oss. Bekymringen var om de skulle tørre å anmelde saken til politiet i frykt for represalier. Ved en anmeldelse vil den overfalte mannens navn og bosted bli kjent. Vi tror ikke at saken ble anmeldt.

Så kan gjerne byrådsleder Raymond Johansen (Ap) ikke være bekjent av den danske gettoplanen, men han bør være forsiktig med å tillegge danskene problemer som vi ikke har:

– De må ha enorme utfordringer når de er villig til å innføre den typen tiltak, sier byrådslederen, som reagerer svært negativt på at det er befolkningen som gjøres til problemet og skal straffes hvis de ikke gjør som staten sier, sier Johansen til Aftenposten.

Johansen har nemlig ingen tro på tvang, men han har åpenbart heller ingen oversikt over utviklingen i egen by. Han tror fortsatt på at mer bruk av felleskassens penger, det han kaller «gratis», kan avhjelpe problemene. Hvor galt må det gå før politikerne våkner opp?