Kriminalitet

Politiet tør ikke la Natteravnene på Vestli patruljere mer

Natteravnene på Vestli har blitt steinet mens de har patruljert. Kriminaliteten de frivillige Natteravnene møter, blir stadig tøffere. Nå skal politiet gjøre en trusselvurdering, imens må Natteravnene legge ned arbeidet.

Den 23. april kunne vi melde om Natteravnenes stadige tøffere møte med virkeligheten på Vestli. I Natteravnprotokollene kunne vi lese om ungdommer som truet Natteravnene med at «dette området er vårt», og som rett og slett steinet Natteravnene fra stedet.

Det ble videre rapportert om åpent narkosalg, også med mindreårige involvert, gjenger som slåss, om en 16-åring som var fanget i et nettingbur, om jenter ned i 12-årsalderen som ikke turte gå hjem og generelt hærverk i området.

Natteravnene rapporterte også om bekymring for lite politi i området. Som vi påpekte da:

Protokollene fra Natteravnene på Vestli er skremmende. Det kan ikke forventes at frivillige skal settes i så truende situasjoner. Dette er en oppgave for politiet, og en oppgave de må løse.

Natteravnene stopper patruljering

Nå har politiet tatt til vettet. Etter hendelsene vi rapporterte om 23. april hadde Enhet Øst et møte med alle Natteravnene i Groruddalen 25. april, deretter et eget møte med Natteravnene for Stovner- og Vestli-området.

– I samråd med natteravn-sjefen i Oslo besluttet vi at det skal gjennomføres en trusselvurdering for å ivareta sikkerheten deres før vi eventuelt kan gjenoppta natteravningen på Vestli. Det er klokkeklart at dette er helt uakseptabel oppførsel, sier sjef for politiet Enhet Øst, John Roger Lund til VG.

Ifølge Lund skal det være første gang politiet gir en slik anmodning. Natteravnene på Vestli har midlertidig fått lov til å patruljere i sentrum inntil videre, om de ønsker det.

Lars Norbom, generalsekretær i Natteravnen, forteller at hendelsene Natteravnene på Vestli har opplevd kom overraskende på dem.

– Det er første gang vi opplever dette i løpet av mine 27 år i organisasjonen. Vi har opplevd ubehagelige situasjoner tidligere, men disse har vært av mer tilfeldig karakter og ikke rettet mot Natteravnene som sådan, sier han.

De slemme få

Politiet forteller at det er «uro i et kriminelt miljø som skaper disse hendelsene». Lund fortsetter med at dette er politiet «svært oppmerksom på», og at de har «satt inn ulike typer virkemidler for å få oversikt og sanksjonere», blant annet ved økt tilstedeværelse i dette området.

Det høres jo tilforlatelig ut, men å mene at dette er uro i et kriminelt miljø, er dessverre for svakt fra politiet. Dette er langt mer enn uro, det er tildels svært alvorlige kriminelle handlinger, og vi snakker slett ikke et kriminelt miljø. Det er mange miljøer, og de vokser med flere og ulike gjengdannelser, også på tvers av bydeler, som igjen opptrer som konkurrenter.

Så er det jo flott at politiet har økt sin tilstedeværelse, noe Natteravnene på Vestli altså har etterlyste – og det sist for en uke siden, men det hjelper neppe mye på situasjonen hvis politiet først og fremst skal opptre som taxiservice ved å kjøre de unge hjem.

Samtidig vil Lund gjerne påpeke hvor få det egentlig er snakk om: «Dette er en liten gruppe ungdommer som ikke aksepterer det som anses som normalt for alle andre ungdommer i området. Flere av dem vi har kontrollert, har vært i befatning med kriminalitet.» Hva mener egentlig Lund med en «liten gruppe»? Det er vel ingen som tror at alle ungdommene i området er avvikere eller kriminelle, men derfra til å snakke om denne kriminaliteten som stort sett «guttestreker» (som tidligere har vært et typisk benyttet begrep) det sier kanskje noe om hvorfor denne kriminaliteten øker i omfang. Det får ikke konsekvenser.

Lund vil at foreldrene skal komme på banen. Da skal han antakelig rope høyt og lenge, helst på et annet språk.

Men husk så: Noen no-go-sone har vi ikke i Norge. Ikke i det hele tatt.