Islam

Hun adlød islam og ble nektet statsborgerskap

En kvinne i Frankrike praktiserte den samme kjønnsfascismen som læres bort i moskeene i Europa. Hun kunne ikke berøre en manns hud for å unngå seksuell opphisselse. Dermed mistet hun muligheten til å få statsborgerskap. Frankrike står dermed overfor en formidabel opprydning.

Det som nylig skjedde i Frankrike burde lede til en opprydding vi ikke har sett i noen andre europiske land. En ung muslimsk kvinne gjorde egentlig ikke noe annet enn å følge islams grunntekster knyttet til kjønnssegregering. Hun ville ikke håndhilse på en mannlig representant for myndighetene under en statsborgerseremoni i 2016. Kvinnen fra Algerie sa selv at hun var «motivert en sin religiøse overbevisning». Dermed mistet hun muligheten til å få statsborgerskap. Saken har blitt anket til høyeste domstol, som har gitt staten medhold. Etter fransk lovverk kan man nemlig nekte en person statsborgerskap dersom vedkommende ikke er «assimilert».

Dommeren forklarte seg slik:

“If a foreign citizen shows a lack of integration, the government can reject their request for French nationality, even the day of their French citizenship reception ceremony,” explained lawyer Fayçal Megherbi on the blog Juritravail.

«Seksuelt kaos»

Som kjent er islams grunntekster særdeles seksualfikserte. Å unngå «fitna», «sosialt kaos», eller seksuelt kaos, er maktpåliggende for islam. Derfor skal menn og kvinner leve adskilt fra hverandre. Derfor skal ikke en kvinne og mann komme i hudkontakt med hverandre – om de ikke er gift eller i aller nærmeste slekt.

Det var derfor salafisten Fahad Qureshi demonstrerte sin ideologiske overbevisning foran VGs kamera da han skulle i debatt med Sylvi Listhaug i fjor. Han kunne ikke håndhilse på henne, og benyttet følgende stunt: han overrakte Listhaug en bukett blomster og la lanken sin inntil brystet sitt mens han bøyde hodet som en hilsen. Hilsenen (minus blomstene) er i tråd med sharia.

Listhaug rekker frem hånden og møtes med blomster fra sharia-ekstremisten Qureshi.

Hva nå?

Frankrike har altså i denne saken valgt å avvise grunnleggende islam. Dette bør logisk lede til følgende: Alle muslimer som søker statsborgerskap må gå gjennom en ideologisk test.

 1. Er det greit at muslimske kvinner – i henhold til islam – ikke kan gifte seg med ikke-muslimer?
 2. Skal ikke-muslimer ha samme lovmessige rettigheter som muslimer?
 3. Er en muslimsk kvinne uten tilsløring en like god kvine som en muslimsk kvinne med hijab/nikab?
 4. Er hijab obligatorisk i henhold til islam?
 5. Kan en kvinne – uten tillatelse av far eller ektemann – ta det arbeidet hun vil? Ta den utdannelsen hun vil? Vandre alene i Frankrikes gater, besøke kafeer der menn og kvinner ikke er segregerte?
 6. Kan en gutt på 10 år svømme sammen med jenter og kvinner? (Klassisk islam setter grensen ved 7 år for gutten, mens Tawfiiq-«søstrene» i Oslo setter grensen absolutt: Guttebarn, om de er spedbarn, er ikke velkomne i svømmebassenget.)
 7. Har sekulær lovgivning forrang for sharia?
 8. Har jøder samme menneskeverd om kristne? Som muslimer?
 9. Støtter du at homofile han være samboere? At de kan gifte seg?
 10. Kan muslimer som andre franske borgere låne penger i franske banker til huskjøp?
 11. Er kritikk og satire av islam og Muhammed akseptabelt?

Listen er nær sagt utømmelig. Det er bare å sette eksperter i sving.

Jeg tror dog ikke franske myndigheter forstår helt hva de har satt i gang. For moské-islam, enten det er sunni eller sjia, praktiserer ikke integrering/assimilering, men separatisme: muslimer skal utsondres fra det hedenske Frankrike og danne egne enklaver der sharia praktiseres så langt det lar seg gjøre – uten at man ender i kasjotten.