vg_Qureshi_Listhaug_valg2017

Listhaug rekker frem hånden.