Aktuelt

Asylsøkere voldtok 13-åringer og får økonomisk belønning

Tre asylsøkerbrødre ble i fjor frikjent for å ha voldtatt to 13-åringer i Haugesund. Siden de er fra Syria skjønte de ikke at jentene var barn, og det til tross for at loven sier at seksuell omgang med noen under 14 år per definisjon er voldtekt. Nå har brødrene fått rundt 80.000 kroner hver - fra deg og meg - i "oppreisning". Samtidig er de samme brødrene dømt til å betale jentene erstatning .

Det var i juni i fjor at tre syriske brødre ble frikjent i lagmannsretten for å ha voldtatt to 13-åringe jenter i Haugesund i mai 2016 . Da hadde de først blitt dømt i tingretten, men alle tre anket.

Frikjennelsen knytter seg til at brødrene hevder at de trodde jentene var eldre. Men ifølge loven burde utfallet vært domfellelse, da «seksuell omgang» med barn under 14 år er synonymt med «voldtekt» og villfarelse om alder utelukker ikke straffeskyld. Dessuten pålegger lovens forarbeider den som har seksuell omgang med mindreårige en streng aktsomhetsplikt i forhold til å forsikre seg hva som er vedkommendes alder. Og hvor vanskelig kan det i lille Haugesund være å finne ut jentenes alder?

Derfor handler frifinnelsen antakelig mer om brødrenes opprinnelse, og forsvarernes vektlegging av «kulturelle forskjeller». Med andre ord: Likheten for loven er blitt relativt. Som vi kommenterte da: hvis de tre mennene, alle i begynnelsen av 20-årene, skjønner så lite både av Norge og av generell akseptabel atferd (som også gjelder i Syria), så har de bevist at de ikke har noe å gjøre i Norge. De burde derfor få avslag på asylsøknaden og returneres.

Vår konklusjon da var at de syriske brødrene ikke burde bli frikjent, det eneste juryen i Gulating lagmannsrett oppnådde var å svekke folks rettsfølelse. Og vi antok videre at de samme mennene ville kreve erstatning for å ha sittet i varetekt, noe som neppe heller ville bidra til økt forståelse for «kulturforskjeller».

Og nå er vi der: De tre brødrene får «oppreisning av staten» – altså deg og meg.

«Oppreisning»

Haugesund Avis (bak betalingsmur) viser til at «straffeprosessloven gir de som har vært siktet i en straffesak rett til oppreisning for krenkelse eller annen skade av ikke-økonomisk art som følge av pågripelse eller varetektsfengsling, dersom de blir frifunnet».

Satsene tilsier at etter mer enn ett års varetektsfengsling vil gi hver av de tre brødrene beløp på rundt 160.000 kroner, men forsvarerne ville ha mer – på grunn av det lange varetektsoppholdet og belastningen for brødrene. Påtalemyndighetene ville derimot ikke gi dem én krone.

Oppreisningen endte med å bli halvert, begrunnet med at de tre brødrene hadde gitt politiet en foranledning til de etterforskningstiltak som førte til pågripelse og varetektsfengsling i slutten av mai 2016. De to yngste, som ble varetektsfengslet først, innrømmet å ha hatt seksuell omgang med ei av jentene.

Brødrene får dermed fra 75.850til 80.250 kroner i erstatning fra staten. Slik belønner vi voldtektsforbrytere, fordi de kommer fra et annet land. Og varig opphold i Norge er de antakelig også belønnet med.

Hvor absurd det hele er vitner også dette om: Brødrene ble i tingretten dømt til å betale den voldtatte 13-åringen 100.000 kroner hver i erstatning. De to yngste måtte også betale 50.000 kroner hver til den andre jenta. Ifølge Haugesunds Avis valgte jentenes bistandsadvokater ikke å prosedere erstatningskravene i ankesaken i lagmannsretten, men det er etter frifinnelsen søkt om voldsoffererstatning for begge som ennå ikke er avgjort.

Vi kan ikke fortsette slik. Vi kan bare ane hva jentene og deres foreldre tenker og føler.