Vold og overgrep

Frikjent for voldtekt av 13-åring

Tre syriske brødre, 19 til 24 år, har seksuell omgang med to 13-åringer, alle tre har samleie med den ene, men slipper fri fordi de trodde jentene var eldre. Men loven er klar på dette feltet. Det er ingenting som tilsier at de skulle bli frikjent, hvis da ikke retten har lagt til grunn "forskjell i språk og kultur" - og da i den tro at i Syria har en intet ansvar for å ha sex med barn? Derfor kan de ikke "klandres for sin uvitenhet"? Dommen bidrar bare til å svekke folks rettsfølelse.

«Jentene lurte oss», var de tre syriske brødrenes reaksjon da de i januar i år ble fremstilt for retten, tiltalt for voldtekt.

To jenter på 13 år var sammen med brødrene, i alderen 19 til 24 år, denne mainatten 2016 i i Haugesund. Brødrene, som i perioden september 2014 til september 2015 kom til Norge som asylsøkere, hevdet at jentene tok initiativet til sex – og at begge jentene løy på alderen. De hevdet at de var 16 og 18 år, sa brødrene i retten.

«Begge de to yngste brødrene ga i sine forklaringer uttrykk for at det var helt tydelig at de to jentene var ute etter sex. Etter sju måneder i varetekt er de overbevist om at jentene var ute etter å skape en situasjon som kan gi dem økonomisk erstatning», rapporterte Haugesund Avis.

Ifølge brødrenes historie hevdet den ene jenta å ha hodepine. Hun ble tilbudt soverommet for å få hvilt litt, men inne på soverommet skal jenta verken virket trøtt eller sliten. «Hun ville tegne på hendene mine», forklarte han som fulgte henne inn. Etter litt kom den andre jenta på soverommet, sammen med en av de andre brødrene. Mennene lå i hver sin seng med hver sin jente, og den ene erkjente å ha hatt sex med jenta – «på hennes initiativ». I den andre sengen ble det ikke gjennomført et samleie, men beføling og kyssing. Så skal jentene ha byttet seng – fortsatt på «jentenes initiativ», ifølge brødrenes forklaring, og jenta som allerede hadde hatt samleie med den ene, hadde samleie med den andre. «På flere punkter strider deres forklaringer med hva de har fortalt til politiet under etterforskningen», påpekte Haugesund Avis.

Den eldste av brødrene var på dette tidspunktet ikke hjemme, han var på nattklubb, men da han kom til boligen ved 04:00-tiden fant han en av brødrene i seng med ei av jentene. Han hadde drukket så mye at ikke husket om han hadde hatt noen kontakt med jentene, «men innså at det kan ha skjedd da han ble konfrontert med at hans DNA er funnet i jenta.» DNA-funn konstaterte altså at også den eldste av brødrene hadde hatt seksuell omgang med ei av jentene.

Men det var ingenting som tilsa at jentene skulle være mindreårige, ifølge brødrene:

– Jenta var stor, hun fortalte selv flere ganger at hun var 18 år, hun røykte og drakk alkohol. Det var ingen grunn til å tro at hun løy på alderen, forklarte alle de tre tiltalte.

Brødrene ble tiltalt for voldtekt av den ene jenta og dømt til fire års fengsel av Haugaland tingrett. To av dem ble også tiltalt for å ha begått seksuelle handling mot den andre jenta. Brødrene anket.

Det sentrale spørsmålet: Kjente de til alderen på jentene? Burde de skjønt?

Loven

– Vi ser alvorlig på saken fordi det er snakk om seksuell omgang med et barn som er under 14 år, og det er definert som voldtekt i straffeloven, sa aktor Marte Engesli Lysaker til NRK i januar.

Forsvareren til en av brødrene, Erik Lea, hevdet at en lovendring, som han er kritisk til, gjør seksuell omgang til voldtekt:

– Før oktober 2015 ville min klient vært en gutt på 19 år som hadde seksuell omgang med ei jente som er under 14 år. Dette skjer hele tiden, men etter lovendringen blir dette kalt voldtekt, sier Lea til NRK.

Hvorvidt «det skjer hele tiden» er vel et åpent spørsmål, mer sentralt er vel hvilket ansvar som hviler på barn, her 13-årige jenter. Ifølge loven har ikke jentene et slikt ansvar.

Før lovendringen het det at «den som har seksuell omgang med barn under 14 år, straffes med fengsel inntil 10 år. Dersom den seksuelle omgangen var samleie, er straffen fengsel i minst 3 år.» Videre kunne fengsel inntil 21 år idømmes ved skjerpende omstendigheter, f.eks. at handlingen var begått av flere i fellesskap. Det het også at «Villfarelse om alder utelukker ikke straffeskyld.» (§ 195)

Etter lovendringen heter det om «Voldtekt av barn under 14 år» (§ 299):

Med fengsel inntil 10 år straffes den som
a) har seksuell omgang med barn under 14 år,
b) får et barn under 14 år til å utføre handlinger som svarer til seksuell omgang med seg selv, eller
c) foretar kvalifisert seksuell handling med barn under 14 år.

«Seksuell omgang» av barn under 14 år er altså blitt synonymt med «voldtekt».

Deretter følger § 300:

Minstestraff for voldtekt til samleie av barn under 14 år

Straffen er fengsel fra 3 inntil 15 år dersom voldtekten som nevnt i § 299 omfattet:
a) innføring av penis i skjede- eller endetarmsåpning
b) innføring av penis i fornærmedes munn
c) innføring av gjenstander i skjede- eller endetarmsåpning
d) innføring av penis inn i og mellom de store og små kjønnslepper

Og hva gjelder villfarelse om alder, finner vi det igjen i § 307 «Krav til aktsomhet om barnets alder» :

For bestemmelsene i §§ 299-306 fører uvitenhet om barnets riktige alder ikke til straffrihet hvis tiltalte på noe punkt kan klandres for sin uvitenhet. ( … )

Kan så de tiltalte på noen måte «klandres for sin uvitenhet»?

Åpenbart ikke, ifølge Gulating lagmannsrett, som svarte nei på skyldsspørsmålet.

Svekker folks rettsfølelse

Siden juryen ikke begrunner sin beslutning, må vi anta hva de har lagt til grunn.

Ifølge Haugesund Avis hevder forsvarerne til brødrene at mennene «gjorde det de kunne for å forsikre seg om at jentene virkelig var så gamle som de selv utga seg for å være i sin kontakt med dem, både på sosiale medier og da de møttes i brødrenes leilighet sentralt i Haugesund lørdagskvelden 28. mai i fjor.» Gjorde de? Hvor vanskelig kan det være, i lille Haugesund, og dertil med kontakt på sosiale medier?

Men verre, en av forsvarerne benytter det billigste trikset:

Hetland mener ingen av de tre asylsøkerne fra Syria, med deres manglende lokal- og språkkunnskap, og de kulturelle forskjeller, hadde noen muligheter for å undersøke mer hvor gamle jentene var.

En av dem har vært her siden september 2014. En av dem har ingen problemer med å drikke seg snydens på nattklubb. De har ingen problemer med å ha kontakt med jentene på sosiale medier. Og så må vi da ikke tro et sekund at det er annet enn totalt lovløse tilstander i Syria? De «kulturelle forskjellene» tillater nok seksuell omgang med barn i Syria? Hvor slesk kan advokatstanden bli? Og hvor ukyndig kan en jury opptre?

Snakker vi overhodet likhet for loven?

Hvis de tre mennene på 20, 21 og 25 år, skjønner så lite, ikke bare av Norge, men av generell akseptabel atferd, så har de også bevist at de ingenting her har å gjøre.

Haugesund Avis viser til at også Haugaland tingrett ga uttrykk for at en av jentene «tross sine 13 år har en noe voksen framtoning og slik sett, under gitte omstendigheter som klær og sminke, kunne gitt inntrykk av å være rundt 18 år gammel.» Men retten la «avgjørende vekt på at det etter straffelovens forarbeider, påhviler den som har seksuell omgang med mindreårige en svært streng aktsomhetsplikt.» (vår utheving). Retten viste også til tidligere rettspraksis, der «tiltalte ikke alene kan basere sine vurderinger av alder på jentenes fysiske framtoning og hennes egne opplysninger om alder».

Bistandsadvokat Benedicte Storhaug til jenta hadde også forventet et annet utfall. Hun sier til Haugesund Avis at det er klar praksis fra Høyesterett om at det ikke er nok å basere seg på barnets utseende og hva hun selv skal ha oppgitt, for å fastslå alder med tanke på lovligheten av seksuelle handlinger.»Er det tvil, er det alltid en mulighet å avstå,» sier Storhaug, og hun legger til at hun «finner det underlig om juryen har vektlagt mulige utfordringer med tanke på forskjellig språk og kultur i en slik sammenheng.»

De syriske brødrene burde ikke bli frikjent, det eneste juryen i Gulating lagmannsrett oppnår er å svekke folks rettsfølelse. Når så de samme mennene antakelig vil kreve erstatning for å ha sittet i varetekt, vil det neppe heller bidra til økt forståelse for «kulturforskjeller». Det er liksom akkurat dette vi trenger i «Det Nye Norge»?