Aktuelt

Voldtekter: Vanvittige tall

Anmeldte voldtekter i Sverige økte med 10 prosent fra 2016 til 2017. Hele 7 370 voldtekter ble anmeldt i fjor, viser de nye tallene. Så mange som 3 120 anmeldelser omhandler barn i alderen 0 - 17 år, altså nesten 10 anmeldelser om dagen.

Brottsförebyggande rådet (Brå), som ligger unge justisdepartementet, offentliggjorde i dag de oppjusterte og endelige tallene for voldtekter i 2017:

  • 7 370 totalt, en oppgang fra 2016 på 10 prosent, eller 654 anmeldelser.
  • 4 040 anmeldelser omhandler kvinner 18 år eller eldre, en oppgang på 14 prosent fra fjoråret.
  • 207 anmeldelser av voldtekt av man 18 år eller eldre, en oppgang på hele 41 prosent fra 2016.
  • 3 120 anmeldelser av voldtekt av barn i alderen 0 – 17 år, en oppgang på 4 prosent, 112 flere anmeldelser enn i 2016.

Frykten øker

Man forstår godt hvorfor svenske jenter og kvinner vegrer seg for å gå ut alene etter mørkest frembrudd. Fjorårets undersøkelse fra BRÅ viser at hver tredje svenske kvinne, 31 prosent, føler seg ganske eller veldig utrygg når hun beveger seg i sitt eget boligområde på kveldstid. Det er en økning på 6 prosentpoeng i løpet av tre år. 12 prosent av kvinnene opplyser at redselen har ført til at de ikke lenger går ut om kvelden.

Men voldtekt kan selvsagt skje midt på lyse dagen også. Som jenta på 13 år som vi rapporterte om i går. En hepatittsmittet afghaner på angivelig 20 år, oppsøkte henne ved skolegården, skjenket henne nærmest sanseløs på øl og whisky, og dro henne inn på et offentlig toalett der hun ble voldtatt både analt og vaginalt. Mannen slapp med minstestraff (to år for voldtekt av barn), og dommeren utviste han ikke. Han hadde nemlig – visstnok – konvertert til kristendommen, og hevdet at han for dette ville bli drept i Afghanistan.

Mord øker også

Brå registrerte også 113 drap i 2017, en oppgang på seks tilfeller fra året før. I over en tredjedel av tilfellene drepes det med skytevåpen. Dette er det høyeste antallet drap med skytevåpen som noensinne er registrert i Sverige. 24 prosent av ofrene var kvinner.