Kvinner og likestilling

Rektor prøver å skjule seksualovergrep mot barn ned i alderen 6 år

Rektor ved Johannesskolan i Malmö har skriftlig nedlagt forbud for ansatte å snakke med mediene. Dette skal skyldes at elever så unge som seks år er utsatt for seksuell trakassering og mishandling på skolen, som settes i relasjon til innvandring og islam.

(Til orientering: Denne saken ble publisert 23. mars 2018, med god tilbakemelding (over 2.2000 delinger), men er fullstendig forsvunnet fra vårt publiseringssystem. Vi republiserer den derfor, datert tilbake.)

Johannesskolan i Malmö har vært i søkelyset før grunnet sjokkerende tilstander for barn ned i alderen seks år.  Et tyvetalls foreldre slo alarm i 2016, alle foreldre til barn i 1. klasse.

Historiene som foreldrene fortalte om forholdene ved skolen var knapt til å tro. Arber Baqaj fortalte at datteren ble mishandlet daglig. Sebastian Nasser fortalte om daglige slagsmål som gikk ut over hans sønn. Nadja Kvist, som hadde to barn på skolen, fortalte om gutter som hadde mishandlet hennes datter og dratt ned jentungens bukse og truse. Patrik Olsson fortalte at han allerede hadde tatt sine barn ut av Johannesskolan. En annen pappa, som ville være anonym for å beskytte sin datter, fortalte at hun var blitt mishandlet over flere år på skolen. Gutter hadde truet med at de skulle voldta henne, de truet med at «deres pappaer skal knulle henne. Kaller henne hore. Spør henne hvilken religion hun tilhører,» fortalte han. Hennes «feil» var at hun ikke blir ansett som muslimsk nok.

Foreldrene mente at skolen hadde gitt opp, noe rektor Maria Berben Lidén avviste helt.

Fått munnkurv

Nå er Johannesskolan igjen i søkelyset. De sjokkerende forholdene ved skolen skal nemlig være de samme i dag som for to år siden. Sydsvenskan (bak betalingsmur) har fått tak i en intern beskjed rektor har sendt de ansatte. Den lyder slik:

«Vi har noen foreldre som ikke er fornøyde med det arbeidet som gjøres i de yngste klassene. De forsøker å få pressen og TV til å ta dette opp. Følgende gjelder:

Rektor er kommunikasjonsansvarlig – altså henviser du journalister til rektor og uttaler deg ikke om noen spørsmål. Av og til prøver de å stille litt avvæpnende spørsmål slik at du skal forsnakke deg. Svar da bare at du ikke har kommentarer, eller om du føler for det, at du har full tillit for det arbeidet som utføres av alle her på Johannes. På skolen er du tjenestemann og etterfølger dermed ovenstående.»

Hva med barna?

Vi snakker altså om overgrep mot barn helt ned i alderen seks år, barn som etter all sannsynlighet opplever skolehverdagen som et mareritt og som kan påføres livsvarige psykiske skader. Men det er skolens renommé som skal beskyttes, ikke barna?

Til Sydsvenskan uttaler en ekspert på ytringsfrihet, Nils Funke, seg slik: «Dette er en av de mest råbarkede formuleringene som jeg har sett.» Han erfarer at slike pålegg til vanlig gjøres muntlig, slik at det i ettertid blir ord mot ord hvis det oppstår konflikt om hva som faktisk er sagt.

Etter to telefonsamtaler med rektor Lidén, vedgår hun at munnkurven var uheldig.

Da får vi håpe at mediene følger opp slik at vi får lyskasterne inn i Johannesskolan – for barnas skyld.