Islam

Den islamistiske trosbekjennelsen

Lederen for Sveriges muslimske forbund er fortørnet over kritikken av hans kone Ebtisam Aldebes medvirkning til skandale-dommen i Solna. Alt hun gjorde var jo å forsvare svake grupper i samfunnet, i dette tilfellet den svake gruppen "mann av god familie, tiltalt for konemishandling".

Skandale-dommen i Solna har vakt oppsikt, og lekdommerne Ebtisam Aldebe og Hasan Fransson ble i kveld ekskludert fra Centerpartiet. Partiet har for øvrig tatt offentlig selvkritikk for at man ikke har ekskludert Aldebe før. Fransson har i tillegg frasagt seg oppdraget som lekdommer og alle øvrige politiske oppgaver.

I Aftonbladet har Ebtisam Aldebe gått langt i å fremstille seg som offeret i saken, og Fransson gjør det samme – kritikken av dommen har «tatt hardt på ham»:

”Jag har hamnat i stormens öga och blir uppringd av medier på löpande band utan förvarning eller möjlighet att på ett sammanhängande sätt framföra min version av historien. Hela den här händelsen har tagit hårt på mig och gjort att jag valt att självmant hoppa av samtliga mina politiska uppdrag”, skriver Fransson.

På sosiale medier tar førstnevntes ektefelle, leder i Sveriges muslimske forbund Mahmoud Aldebe, et oppgjør med Aftonbladets angivelige personlige påhopp på hans kone. Som vanlig tar man ingen selvkritikk og drar heller den etterhvert velkjente islamistiske trosbekjennelsen: alt er alltid alle andres feil.

Rykk tilbake til start

I Aldebes optikk er nemlig konemors og Hasan Franssons absurde rettstenkning, som har resultert i en helt konkret dom, ikke poenget, det hele er i stedet et spørsmål om ytringsfrihet (!). Muslimers ytringsfrihet står på spill, forklarer han.

For de fleste andre handler det ikke om muslimers rett til å ytre seg, for det gjør de da støtt og stadig, men at den typen rettstenkning som lekdommerne Aldebe og Fransson representerer ikke har noe som helst i en rettsstat å gjøre. Følgelig bør de heller ikke utnevnes til maktstillinger i samfunnet, alternativt fjernes fra stillinger de er uegnet til. Hvilket sannsynligvis vil skje i Aldebes og Franssons tilfelle og som også skjedde for herr Aldebes vedkommende i sin tid.

Men nei, det dreier seg utelukkende om en heksejakt på muslimer. Ja, gjør det ikke alltid det når det er en smule kritikk å få, da?

Mistro til Sverige fremtid

Mahmoud Aldebe føler derfor en «sterk og alvorlig mistro og uro over Sveriges politikk og fremtid».

Svenske muslimer blir nemlig dømt for å være upålitelige og blir stemplet som antidemokrater, klager han. Nei, svenske muslimer gjør ikke det, men Ebtisam Aldebe, Hasan Fransson og før det Mahmoud Aldebe selv, gjør det. Med god grunn.

For de har en tankegang og visjon for samfunnets innretning som de aller fleste avviser tvert. Vi ønsker oss nemlig ikke et religiøst mørkemannsvelde i tråd med Sharia-lover. Og vi vil ikke at islamister skal sitte i våre rettssaler å dømme folk etter skrudde påstander, solid forankret i deres egen fantasi.

 

Rettigheter for svenske muslimer

Folk er jo så heksejaktende at de til og med påstår at Aldebe, og nå hans kone, ønsker å tilpasse svenske lover til Sharia. Fru Aldebe svarte senest i går dette på Aftonbladets spørsmål:

Du har tidigare sagt att det skulle vara andra lagar för muslimer.

– Det är inte jag som sagt det. Jag har aldrig sagt det. Jag är svensk medborgare och vill att svensk lag ska gälla i Sverige. Jag får tacka för ditt samtal.

Den løgnen ble kanskje litt i drøyeste laget, for det har hun faktisk – og SVTs opptak ligger fortsatt på nett til allmen beskuelse.

Men Mahmoud Aldebe har heller ikke sagt noe slikt, hevder han nå. Han har bare «krevd rettigheter for svenske muslimer», har han! I det famøse brevet han sendte til riksdagspartiene i 2006, krever han blant annet:

  • Statlig imamutdanning og automatisk lærerlegitimering for å undervise på svenske skoler i religion og språk for en «naturlig integrering av islam i skolen».
  • Unntak fra loven om dyrebeskyttelse for å tillate halal-slakting. Han la til at loven for øvrig ikke eksisterer for å beskytte dyr, men bare på grunn av mistro til «fremmede skikker».
  • Kjønnssegregerte svømmehaller og gym-timer.
  • Oppføring av moskeer i hver eneste kommune for å erkjenne «muslimers eksistens og islams rett» i Sverige.
  • Flere islamske skoler for å forsterke muslimers kulturelle og religiøse identitet.
  • At alle kommuner enten gir eller stiller som garantister for rentefrie lån for å bygge moskeer.
  • Innføring av særlover for muslimer når det gjelder ekteskap, skilsmisse, barneomsorg og foreldrepermisjon.

Eller for å si det på Aldebesk:

Muslimer kräver alltså en lagstiftad positiv särbehandling av i detta fall en religiös minoritet för att befrämja dess status och skydda den mot majoritetssamhället.

Dette har altså på like urimelig som ondsinnet vis blitt tolket som at han vil ha Sharia-lover og særlover for muslimer i Sverige. Kan du skjønne hvordan folk kan finne på si noe slikt?

Konspirasjonene trives godt

I følge Aldebe er majoritetsbefolkningens synspunkter det største problemet svenske muslimer står overfor, da samfunnet jevnt og trutt gjør seg skyldig i å forsøke å assimilere landets innvandrere. Og det er ikke bare hatere, rasister, høyreekstremister, politikere, heksejegere, journalister og Centerpartiet som truer og undertrykker svenske muslimer, må du tro. Den svenske kirken og andre kristne deltar også med liv og lyst.

Så i 2011 skrev han brev igjen, denne gangen til den evangeliske frikirken, hvor han anklaget kirken for å ha en «hemmelig strategi for å kristne muslimer». Man brøt tross alt menneskerettighetene ved å tvinge folk i nød til å bli kristne:

Kristna kyrkor utnyttjar asylsökandes utsatta situation för att förmå dem att konvertera till kristendomen. Det hävdar Mahmoud Aldebe, generalsekreterare för Sveriges muslimska förbund.

– I dag finns det många avvisningshotade flyktingar som tvingats att konvertera till kristendomen för att få stanna, säger han till Världen idag. Präster brukar skriva intyg och gå med dem till Migrationsdomstolen för att bekräfta att de är kristna och därför inte kan utvisas. Det är ju positivt att de får stanna, men många kommer sedan till oss och säger att de övertalats av bli kristna.

Mahmoud Aldebe säger sig ha kontakt med flera konvertiter som ångrat att de låtit döpa sig men är rädda för att bli utsatta för trakasserier eller, i värsta fall, mista sitt uppehållstillstånd om de lämnar kyrkan. Ingen av dem har dock vågat berätta om detta öppet i media.

– Det är faktiskt att bryta mot mänskliga rättigheter att utnyttja folk i nöd för att tvinga dem att bli kristna. Jag vill inte skada kyrkan, och tycker att vi ska ha en dialog. Men det ska vara på lika villkor och inte på det här sättet, säger han.

Den 20 oktober förra året skrev Mahmoud Aldebe ett brev som bland annat gick ut till personer inom Evangeliska frikyrkan (EFK). Där anklagar han kyrkorna för att ha «en hemlig strategi för att kristna muslimer» och vädjade om att denna form av «aktiv kristen mission måste upphöra omedelbart».

Ja ja, muslimer blir visst forfulgt og trakassert i Sverige hva enten de er muslimer eller kristne.

Han hadde forresten ikke trengt å bekymre seg så veldig, for inne i selve Migrationssdomstolen satt fru Aldebe og nektet afghanske konvertitter til kristendommen asyl fordi de etter hennes mening «ikke hadde konvertert av genuin overbevisning».

Det spørs imidlertid om paret Aldebes islamistiske offerretorikk hjelper i denne omgangen, for Sverige later til å være inne i en svært bratt læringskurve når det gjelder islamister og deres gjøren og laden. Måtte den vedvare og smitte over på nabolandene. Islamister har ingenting i europeiske maktstillinger eller -institusjoner å gjøre. At det i det hele tatt er oppe til diskusjon, er ikke annet enn et alvorlig sykdomstegn for tilstandene i Europa.