Islam

Sharia-dommen i Sverige: Centerpartiet tar selvkritikk

Skandale-dommen i Solna tingrett får følger for begge de muslimske lekdommerne Ebtisam Aldebe og Hasan Fransson, som frikjente den tiltalte mannen. Centerpartiet vurderer å ekskludere begge to, og medgir at de burde gjort det for Aldebes vedkommende da hun tok til orde for Sharia-lover i 2008.

Den oppsiktsvekkende dommen i en mishandlingssak i Solna tingrett får følger for lekdommerne Ebtisam Aldebe og Hasan Fransson, begge med tilhørighet i Centerpartiet, som frikjente den tiltalte mannen med noen høyst bemerkelsesverdige påstander.

I dommen heter det blant annet at tiltaltes «familie virker å være en bra familie, i motsetning til kvinnens, hvilket også har betydning for bedømmelse av skyldspørsmålet». Dette er utvilsomt et nytt og ukjent konsept i moderne rettstenkning.

Videre heter det at kvinnens troverdighet er senket fordi hun i det hele tatt anmeldte saken til politiet. I følge retten er «det normale i «disse kretsene» at kvinnen går til mannens familie og forteller om eventuell mishandling, slik at det hele kan løses innen familien. At hun ikke en gang har sagt til mannens slektninger at han slo henne, svekker hennes troverdig ytterligere, hevder Solna tingrett.

Islamic-style

De to lekdommerne nøyde seg imidlertid ikke med dette, men spekulerer også fritt over kvinnens motiv for å politianmelde ektefellen for vold. I domsavgjørelsen heter det følgelig: «Hennes motiv til å komme med disse beskyldningene mot tiltalte, kan være at hun har utnyttet hans kjærlighet til henne og hans «dumhet» for å kunne ta over leiligheten hans». Og videre: «Det er ikke uvanlig at kvinner feilaktig hevder at de har blitt mishandlet og truet, for på denne måten å late som om de har behov for en beskyttet bolig eller for å få en leilighet».

Lekdommerne mener altså at kvinnens troverdighet svekkes av at hun har gått gjennom de rette kanaler slik en rettsstat fordrer, i stedet for å rapportere kriminelle forhold til familien slik at de kan løses på klansamfunnets premisser, islamic-style.

Nå er begge to innkalt til sjefslagmannen i Solna tingrett for en samtale.

Opprettet eksklusjonssak

Centerpartiet, som i går ble nødt til å gå offisielt ut mot domspremissene og Sharia-lover, har opprettet eksklusjonssak mot Aldebe og Fransson. Førstnevnte sitter for øvrig også som lekdommer i kommunens sosialnemnd. Partileder Annie Löof legger ikke fingrene i  mellom:

– Forferdelig dom i Solna. Hårreisende resonnement og holdninger som ikke har plass i en rettsstat. Disse holdningene har ingen plass i vårt parti. Centerpartiets politikk bygger på alle menneskers like rettigheter og verdi, og likhet for loven. På morgenkvisten har vi aktualisert en eksklusjonssak.

Men for Aldebes vedkommende, kan ikke hennes holdninger har kommet som lyn fra klar himmel på partiet. I 2008 sto hun frem på statskanalen SVT og mente at svensk lov bør tilpasses til muslimer som lever i Sverige. Hun nevnte spesielt skilsmisse- og arverett, som i islamsk rettstenkning er sterkt kvinnediskriminerende.

Partisekretær Michael Arthursson medgir at partiet bør ta selvkritikk når det gjelder Aldebe og at hun ikke burde fått fortsette i Centerpartiet etter at hun ga uttrykk for sine holdninger hos SVT. – Man burde fattet en beslutning langt tidligere om at hun ikke skulle representere Centerpartiet i noen sammenhenger, sier han. Det Aftonbladet beskriver som «Centerpartiets sterke mann i Solna», Magnus Persson, stiller seg bak Arthurssons uttalelse.