Aktuelt

Sjokkrapport fra Gøteborg: Halvparten opplever voldelig ekstremisme som et stort problem

35 % av såkalte "nøkkelpersoner" i Gøteborg "trues" av voldelige ekstreme miljø. "En veldig skremmende rapport", sier kommunalråden.

Det er først og fremst islamistiske ekstremister dette handler om, i byen som har blitt betegnet som IS-hovedstaden i Europa grunnet det høye antallet der som har latt seg verve til Den islamske staten. Men ikke bare islamister. Også voldelige høyreekstreme og voldelige venstreekstreme er med på å endre den svenske vestkystbyen.

Skremmende enquete

Sosiale myndigheter i Gøteborg har foretatt en spørreundersøkelse blant 920 «nøkkelpersoner» i byen. 533 responderte på målingen.

Blant annet rektorer ved ulike skoler, sentrale i foreningslivet og kommunen, politi og sykehuspersonell, med flere, har deltatt.  Undersøkelsens formål er å kartlegge disse nøkkelpersonenes «erfaringer med voldelig ekstremisme». Blant resultatene så man dette:

  • 54 % sier seg helt eller delvis enig i at de opplever voldelig ekstremisme som et stort problem.
  • 17 % oppgir at de har «møtt personer med koblinger til voldelige ekstremistiske miljø i arbeidet sitt».

Utfør terror i Sverige

Det heter videre at det i Gøteborg finnes individ som åpent sympatiserer med IS. Men propagandaen «fra IS har blitt endret». Tidligere handlet propagandaen om å verve folk til ¨å reise til IS og krige. Nå handler propagandaen om å «få personer til å benytte vold og gjennomføre terrorhandling i sin egen by».

-En veldig skremmende rapport. Det er viktig at vi ikke er naive overfor dette. Vi må våge å handle, sier kommunalråd Helene Odenjung.

Man må vel kunne si at dette er en lenge varslet utvikling, og en naturlig utvikling som sådan i et land som ikke hadde magemål i forhold til å ønske hele verden velkommen. Hvordan man skal evne å rydde opp fremstår som en gåte i et land med politiet på knærne, rettsvesenet det samme.  Vi glemmer jo ikke han, rikspolitisjefen, som i fjor gikk ut med  «hjelp oss, hjelp oss». Nå er den samme mannen, Dan Eliasson, generaldirektør for myndighetens organ for samfunnsbeskyttelse og beredskap. Beroligende? Neppe.

Korrigert 21. februar for en feil i Samnytt, der det het at en av tre har blitt truet av personer med koblinger til voldelige ekstremistiske miljø.