Aktuelt

Historisk dom: Må stoppe bønnerop

En moské i Tyskland er rettslig pålagt å avvikle bønnerop. Kjennelsen er oppsiktsvekkende: Bønneropene "krenker" ikke muslimers religiøse rettigheter, heter det. Dette vil nok norske biskoper bestride på det sterkeste.

I byen Oer-Erkenschwick fikk en moské tillatelse til å kalle inn til bønn over høytalere i 2014. Et kristent ektepar, som bor en kilometer fra moskeen, vant frem med en klage året etter, og moskeen ble pålagt å avvikle praksisen.  Men moskeen fortsatte bønneropene. En fersk rettskjennelse i administrasjonsdomstolen i Gelsenkirchen, krever nå at bønneropene opphører fra moskeen med tyrkisk statsstøtte (opptak av bønnerop fra moskeen høres i lenken).

Bønnerop i Oer-Erkenschwick.

Ekteparets begrunnelse for å gå rettens vei var «bekymring for innholdet i ropene». Innholdet formilder at Allah settes «over de kristnes gud. Og det kan jeg ikke akseptere som en kristen som vokste opp i kristne omgivelser», sier Hans-Christian Lehmann (69).

Advokaten til ekteparet sa under rettsforhandlingene at bønneropene går på «bekostning av andre religioner»:

His lawyer told the court: ‘The prayer, the Adhan, contains phrases like: ‘Allah is great. I testify that there is no deity but Allah.’ This is an exclusively Islamic claim at the expense of other religions.’

Begrunnelsen er altså ikke støy, men religiøs forkynnelse.

Den evangeliske kirken er dog ikke fornøyd med kjennelsen. Fra dette holdet pekes det på at så lenge ropene ikke overstiger støygrensen, så må man «tåle» folk av en annen religiøs tro.

Det samme vil nok det norske bispekollegiet mene. Fra dette holdet ønsker man bønnerop hjertelig velkommen.

Dette skal være den første kjennelsen i tyske domstoler med et slikt utfall, i et land der «en rekke» moskeer benytter bønnerop over høytalere.