Lov og rett (nyhetssøk)

Er vi blitt et folk av rotehoder?

Politiet slår passalarm: alene i 2017 ble 34 401 norske pass meldt stjålet eller mistet. Hvor blir de av?

Politiet er bekymret for pass på avveie. Alene i 2017 ble 34 401 norske pass meldt stjålet eller mistet. – Dette antallet mener vi er altfor høyt. Og det er svært bekymringsfull, sier seksjonssjef i ID-seksjonen i Politidirektoratet, John Kristian Thoresen, til Dagbladet.

I 2016 meldte 33 920 norske statsborgere om tapt eller stjålet pass. Det ble derfor sendt ut en bekymringsmelding fra politidirektoratene, men antallet pass på avveie økte i 2017.

Nå varsler politiet om innstramninger:

Det er nemlig ikke en selvfølge at du får nytt pass når du melder det forrige mistet eller stjålet.

– Det skjer iblant at de rett og slett ikke får nødpass eller nytt pass. Dette skjer dersom man har mistet pass flere ganger på kort tid. Mye tyder på at mange er blitt for sløve når det gjelder oppbevaring av passet sitt, sier Thoresen.

Hvor blir de av og hvem er det som mister passene? Nesten 70 000 pass er altså «blitt borte» i løpet av bare to år, og hvis bare en tredjedel blir misbrukt for å skaffe seg adgang til Norge eller andre land, er det fortsatt veldig mange mennesker. Politiet har da også eksempler på at pass blir brukt av andre enn innehaveren, som så snart misbruket blir avdekket melder at passet er gått tapt under flytting. Politiet mener derfor at det er grunn til å gjøre nærmere undersøkelser om forklaringer i forbindelse med mistet pass.

– Dersom det etter tidligere tapsmeldinger er innvilget pass med begrenset gyldighetstid, og dette passet også meldes tapt, bør ny søknad om pass ikke innvilges før det er gått minst tre år.

– Dersom passet er misbrukt, bør det ikke utstedes nytt pass før det er gått minst fem år fra det tidspunktet misbruket fant sted, sier John Kristian Thoresen.

Også i Sverige er pass på avveie blitt et stort problem, hvilket må sies å utgjøre en sikkerhetstrussel. Etter terrorangrepene i Paris i november 2015 fant fransk politi et syrisk pass i nærheten av en av de drepte gjerningsmennene. Greske myndigheter bekreftet at passet tilhørte en person som ble registrert som «flyktning» etter ankomst på øya Leros 3. oktober, hvor han så tok seg videre til Frankrike via Serbia og Kroatia. Nærmere undersøkelser viser at hele åtte migranter har kommet til Europa med det samme passet.

Det har da også vært kjent i årevis at det foregår åpenlys handel med pass – også falske – i Tyrkia, uten at tyrkiske myndigheter griper inn.

Etter pass-funnet i Paris, gikk tidligere pressesjef for det svenske utenriksdepartementet i 2008-2012, Anders Jörle, hardt ut mot svenske myndigheters slepphendte omgang med pass.

– Spørsmålet om misbruk av svenske pass er bare et av flere eksempler fra innvandringsfeltet som håndteres slepphendt. Sluttsummen for slepphendtheten truer det politiske systemet, skrev han.

Han anklaget også den svenske politiske ledelsen for å ha reagert for sent på misbruket av pass og opplyste om at offsielle tjenestemenn i årevis har vært klar over at det forbløffende antallet «mistede pass» som regel ble solgt i Midtøsten. Ikke minst har mange «mistet» pass nærmere et dusin ganger på samme sted i Tyrkia.

En statlig svensk utredning viste for eksempel hvordan 56 personer i perioden 2009-2013 hadde hentet ut minst åtte pass hver. Nesten 5 000 personer hadde mistet passet sitt fire ganger. En person fikk nytt pass hele 18 ganger på fire år.