Aktuelt

Tysk politiker vil utvise kriminelle mindreårige asylsøkere

Etter at en ung jente (15) ble knivdrept av en påstått enslig mindreårig asylsøker (EMA) i Tyskland har debatten om EMA igjen blusset opp. Lederen av partiet FDP vil utvise EMA som begår kriminalitet. I Norge fortsetter derimot opposisjonen på Stortinget det politiske spillet om EMA.

Tyskland bør kunne utvise enslige mindreårige asylsøkere (EMA) som begår kriminalitet, hvis det er mulig, sier lederen til det liberale politiske partiet FDP, Christian Lindner, ifølge welt.de.

Når selv en liberalist som Christian Lindner begynner å snakke om retur av enslige mindreårige asylsøkere, da skjønner vi at asylpolitikken må legges om.

Lindner sier at han hører om mange problemer forbundet med EMA, og da spesielt unge menn – som jo de fleste EMA er. Kan familien til kriminelle EMA spores opp, skal de returneres, fastslår Lindner. Saken sier derimot ingenting om hvordan Tyskland skal forholde seg om EMA som faktisk får opphold senere søker familiegjenforening, som jo burde være en del av denne problematikken.

På spørsmål om hva slags problemer med EMA Lindner tenker på, viser han til det nylige drapet på en ung jenta (15). Det blodige drapet ble begått av en ung afghaner, hvor det i ettertid er skapt debatt om hva som egentlig er gjerningsmannens riktige alder. Familien til den drepte jenta hadde tatt afghaneren under sine vinger, som altså endte med mord på familiens datter. Den avdøde jentas far sier han ikke lenger tror på afghanerens påståtte alder.

Dermed kommer Lindners utspill midt i en voksende debatt i Tyskland om EMA. Det er en debatt som bør tas over hele Europa, også i Norge.

For dagens situasjon er uholdbar, selv om et flertall på Stortinget selv tror de er hjertegod ved å stille i bero retur av asylsøkere – med avslag – som er blitt voksen (over 18 år) Problemet med dette flertallsvedtaket er bare at de som har fremmet det, ikke selv vet hvordan det skal forvaltes. Når så statsråden på området, Sylvi Listhaug, ber om konkretisering, beskylder stortingsflertallet, med Arbeiderpartiet i spissen, Listhaug for ikke å vite hvordan hun skal gjøre jobben sin. Listhaug ble så beskyldt for å trenere hastevedtaket, noe hun avviser.

Midt i desember sendte Listhaug et brev til partiene som er med på vedtaket med 26 spørsmål om hvordan vedtaket skal tolkes og praktiseres.

Grunnen til at det har tatt så lang tid, er at Stortinget ikke gjorde det nødvendige forarbeidet i forkant av vedtaket, mener Listhaug.

– Det måtte da gjøres i etterkant. Det er mange spørsmål som må gjennomgås. Dette er jo finjuss, sier hun til NTB.

Brevet fra Listhaug inneholdt ikke bare spørsmål, men også forslag om hvordan vedtaket skal gjennomføres. Dersom hun ikke får svar innen fristen 5. januar, regner hun med at Stortinget er enig i hennes tolkninger. Først da blir arbeidet med å iverksette vedtaket satt i gang. Men opposisjonspartiene på Stortinget fortsetter å leke politikk. De synes ikke være et snev interessert i verken EMAs eller nasjonens beste. For noe svar kan visstnok ikke Listhaug forvente seg.

– Samtlige opposisjonspartier på Stortinget har en klar beskjed til Sylvi Listhaug, og til Erna Solberg: Listhaug er statsråd og har ansvar for å følge opp Stortingets vedtak. Om hun har vanskeligheter med det, får hun overlate jobben til en annen, sa Ap-leder Jonas Gahr Støre til VG.

Ja, det kan være at jobben kan overlates til noen andre, men det er åpenbart ikke opposisjonspartiene på Stortinget – og i alle fall ikke Ap.