Vold og overgrep

Sjokkerende nye voldtektstall fra Sverige

Mer enn 7 200 voldtekter ble anmeldt i Sverige i fjor. Det er opp ti prosent fra året før. Får vi en dag se en nedgang?

Over 7 200 anmeldte voldtekter i 2017 tilsvarer ca 20 anmeldelser per dag. Det er Brottsförebyggande rådet, Brå, som presenterer de nye tallene.

Det heter at man ikke vet hvorfor antallet anmeldelser stiger:

Jämfört med 2016 har fler anmälningar om våldtäkt anmälts. 7.230 anmäldes 2017 vilket är 10 procent fler än året innan. Varför siffran stigit är inget man vill spekulera i hos Brå.

– Vi har inte kollat på varför, utan har bara tagit fram själva siffrorna, säger man på Brå:s presstjänst.

Vi kunne melde noenlunde det samme i fjor: seksuallovbrudd har økt dramatisk, ikke minst etter 2014, noe som tyder på at dette kan ha sammenheng med migrasjonen inn i Europa og videre opp til oss i nord.

Rapporten fra Brottsförebyggande rådets (BRÅ) Nasjonale Tryggehetsundersøkelse viser at hver tredje svenske kvinne, 31 prosent, føler seg ganske eller veldig utrygg når hun beveger seg i sitt eget boligområde på kveldstid. Det er en økning på 6 prosentpoeng i løpet av tre år. 12 prosent av kvinnene opplyser at redselen har ført til at de ikke lenger går ut om kvelden.

Tallene fra BRÅ viser at redselen ikke er ubegrunnet, da antallet seksualforbrytelser har økt kraftig. 1,7 prosent av befolkningen – 3 prosent av kvinnene – oppgir at de har blitt utsatt for en seksualforbrytelse i 2015, mot 1 prosent i 2014. Av disse faller 29 prosent i kategorien grove («forsøk på eller fullbyrdet seksuell tvang eller voldtekt»). Dette tilsvarer 140 000 seksualforbrytelser av denne alvorlighetsgraden i 2015, mot 97 000 i 2014 (side 51):

Sammantaget visar svaren på dessa tre frågor att 29 procent av sexual- brotten som uppges i NTU 2016 varit så pass allvarliga att det skulle kunna vara frågan om försök till eller fullbordat sexuellt tvång eller våldtäkt, vilket skulle motsvara 140 000 händelser av den här allvarlighetsgraden. Det är en tydlig ökning jämfört med föregående år (2014), då antalet grova händelser uppgick till 97 000 och är även högre än tidigare år med undantag för 2013. Däremot är andelen grova händelser lägre i år än föregående år (då andelen var 34 %). Andelen grova händelser har under mätperioden varierat mellan 27 och 49 procent och ingen tydlig trend går att utläsa.

Generaldirektør i BRÅ,  Erik Wennerström, kaller situasjonen illevarslende.

Lederskribent hos Svenska Dagbladet Linda Norlund, kommenterer den alvorlige tilstanden nabolandet befinner seg i: – Når kvinner ikke våger å forlate sine hjem av redsel for å utsettes for en forbrytelse, innebærer det at det offentlige rom i praksis er stengt for dem. Det trenges flere politibetjenter ute i byen og i kriminalitetsutsatte områder Det er uakseptabelt at boligområder blir en no-go-sone for kvinner.

Anmälda brott 2017 – preliminär statistik