Ytringsfrihet

Sensuren øker for å beskytte islam og flere voldtekter

Jeanette er igjen utestengt fra Facebook, med tre dagers karantene, mens i Sverige opplever en kjent intellektuell kvinne at hennes crowfunding for å kunne skrive en bok om sammenhengen mellom innvandring og de vanvittige voldtektstallene i landet, stenges ned. "Ytringsfriheten er ikke truet. Den er strupet", sier hun.

Jeanette er født i Norge av pakistanske foreldre, og har gjennom årene vært engasjert i HRS. Nå er hun også nestleder i Ex-Muslims of Norway. Tidlig denne uken ble hun utestengt i ett døgn fra Facebook for sin kritikk av islam nådeløse straffer knyttet til islam og manglende oppgjør med tankesettet bak, fortalte hun på Rights.

I går på torsdag kommer beskjeden igjen fra Facebook til Jeanette: Du er nå utestengt i tre døgn. Sensuren fra Facebook skyldes dette innlegget, som antakelig Facebook-brukere har masserapportert. Vi kan bare gjette hvem, ettersom Jeanette fremmer ramsalt kritikk mot islamsk kultur – som hun kjenner meget godt gjennom oppvekst i den både her i Norge og i Pakistan.

Så skjer noe liknende i Sverige. Ann Heberlein, politiker (Moderaterna), utdannet innen teologi og religionsvitenskap med spesiale på etikk, og en kjent debattant og forfatter fra vårt naboland, ønsker å gjøre det arbeidet som særlig mediene forsømmer: å undersøke koblingen mellom innvandring og de dramatiske voldtektstallene i Sverige. Nylig kunne vi rapportere om nok en økning i 2017, til 7 230 anmeldelser. 

Man skulle tro at det i en normal, velfungerende tidsånd var interesse for å gripe fatt i et så brutalt problem som siste årene har økt markant. Heberlein prøver å reise penger til bokprosjektet, blant annet for juridisk kvalitetssikkring. Hun skriver:

I mitt projekt Våldtäkt och kultur – En kartläggning av gruppvåldtäkter i Sverige 2012-2017 kommer jag att utföra en statistisk analys av samtliga domar i gruppvåldtäktsmål under åren 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 och 2017 med hänsyn till förövarens ålder och födelseland. Vidare avser jag att analysera domar och förundersökningsprotokoll med hänsyn till de värderingar som de anklagade männen ger uttryck för. Hur beskriver de sitt agerande? Vilken kvinnosyn kommer till uttryck i förhören? Vilka normer och värderingar hänvisar de till? Särskilt fokus kommer att ligga på gruppvåldtäkter eftersom jag anar en markant ökning av just denna form av sexualbrott.

Min hypotes är att det till stor del är män med bakgrund i länder med en annan typ av värderingar och normer kring sexualitet och kvinnor än den svenska som ligger bakom ökningen av våldtäkter de senaste åren. Syftet är tredelat:

För det första vill jag undersöka om den överrepresentation av män med ursprung i Nordafrika, Mellanöstern och Centralasien vid sexualbrott, särskilt vid gruppvåldtäkter, som tidigare forskning visat kvarstår.

För det andra vill jag analysera vilka värderingar och normer – vilken kultur – som de anklagade männen ger uttryck för.

För det tredje vill jag ge förslag på åtgärder och strategier för att minska sexualbrotten i Sverige.

Det ligger i sakens natur at dette prosjektet er svært ressurskrevende. Heberlein vil eksempelvis ha to personer inn i prosjektet for for juridisk kvalitetssikring.

Her kan du lese hele hennes utredning om prosjektet, som hun la ut til crowdfunding, eller grasrotfinansiering, på Kickstarter.com, og selv vurdere seriøsiteten i prosjektet.

På to døgn tikket det inn over 160 000 kroner. Så var det stopp. Kickstarter stengte ned innsamlingen.

«Funding for this project was suspended by Kickstarter», står det nå på denne nettsiden.

Igjen er det masserapportering som skal ligge til grunn for at også Kickstarter reagerer med sensur.

Som Heberlein selv sier det i en melding på Twitter 26. januar: «Forstår dere hvor vi er på vei? Ytringsfriheten er ikke truet. Den er strupet.»

Den uavhengige journalisten Joakim Lamotte har intervjuet Herberlein i dag 26. januar på Fecbooksiden sin.