Innvandring

Krever at flyktninger sendes hjem

Både i Danmark og Tyskland fremmes det nå krav om at flyktninger skal sendes tilbake når forholdene i hjemlandet har roet seg. Vi kan se et Europa som legger kursen om i 2018.

I Danmark er det Dansk Folkeparti (DF) som setter dette kravet som et ultimatum i forhandlingene med regjeringen om en ny skatteavtale. DF vil derfor også sterkt begrense familiegjenforeninger for de dette gjelder som har midlertidig opphold, melder Den korte avis:

Flygtninge på midlertidig beskyttelse skal hjemsendes, så snart forholdene i hjemlandet tillader det. Indtil dette kan lade sig gøre, skal de forberedes på at vende hjem. Dette kan blive aktuelt for mange syrere.

Samtidig skal det gøres sværere for personer på midlertidig beskyttelse at få familiesammenføring.

Den midlertidige beskyttelse gives typisk til folk på flugt fra krig. Folk, der ikke er personligt forfulgte.

I dag må de på midlertidig opphold vente i tre år før familiegjenforening kan gis. DF vil øke denne grensen til fem år.

Asylsøkere på vei gjennom Europa under migrasjonskrisen i 2015 og 2016.

I Tyskland er det stor støtte i folket til at flyktninger fra krig og på midlertidig opphold skal returneres når dette lar seg gjøre. Ingen av disse gis i dag familiegjenforening (sperrefrist frem til mars 2018). Hva som skjer etter mars avhenger av avtale som skal forhandles mellom regjering og opposisjon.

De borgerlige partier CDU/CSU vil fortsat sige nej til familiesammenføringer for denne gruppe.

Socialdemokraterne i SPD vil derimod genindføre retten til familiesammenføring.

Befolkningen siger klart nej til dette. Kun hver fjerde tysker ønsker at genindføre familiesammenføringen, sådan som SPD ønsker.

Ifølge tysk kommentator er tiden kommet for å utarbeide en plan for retur av særlig syrere. Situasjonen i Syria har «endret seg betraktelig», skriver Claus Christian Malzahn.

Disse tonene varsler et Europa som tar til vettet i asylpolitikken? La oss håpe akkurat det.

Les også: Tyskland bør kunne utvise enslige mindreårige asylsøkere (EMA) som begår kriminalitet, hvis det er mulig, sier lederen til det liberale politiske partiet FDP, Christian Lindner.