Innvandring

Politiet til aksjon mot asylsøkere som ljuger om hvem de er

Asylsøkere som har løyet om at de er fra Syria, går usikre tider i møtet. Nå retter Politiets utlendingsenhet søkelyset mot dem til tross for at de har fått midlertidig opphold. Seks "syrere" ble nylig arrestert i Bergen.

Skal folk kunne klare å opprettholde tillit til asylsystemet, er det grunnleggende at vi vet hvem det er som får opphold i landet. Det vi i dag med sikkerhet vet, er at de aller færreste har identitetspapir når de søker asyl i Norge. Det vi også vet er at en del enslige mindreårige asylsøkere langt fra en mindreårige.

Det ser nå ut til at politisk ledelse vil øke innsatsen for å rette opp den skakkjørte asylskuta. I Bergen slo Politiets utlendingsenhet (PU) sammen med Vest politidistrikt til mot fem boliger der de mente det befant seg asylsøkere med midlertidig opphold. Disse asylsøkerne kom til Norge i 2014 og 2015 og hevdet de var fra Syria, hvilket ikke skal stemme.

Aksjonen i Bergen førte til seks arrestasjoner.

Ny form for aksjon

Ifølge NRK er samarbeid mellom PU og politi rettet mot personer med oppholdstillatelse «helt nytt». Vanligvis samarbeides det om å pågripe dem med avslag på søknad om opphold. Innvandringsminister Syv Listhaug uttrykker tilfredshet med politiet på Vestlandet.

Listhaug mener selvsagt at asylsøkere som ljuger, undergraver tilliten til asylsystemet.

I 2015 kunne Rights legge frem denne bomben av et innvandringsfuskI et omfattende prosjekt som da hadde pågått i det stille i rundt to år, avdekket PU at om lag 400 påståtte statsløse palestinere var borgere av Jordan. UDI hadde gitt dem permanent opphold og norsk statsborgerskap. PU mistenkte den gang at rundt 800 personer som hadde løyet om at de var «statsløse palestinere» hadde fått innvilget permanent opphold.

Sentrale kilder bekreftet overfor Rights at det var ”mange flere (personer) på lista” enn de rundt 800 som allerede var en del av prosjektet.

Både Riksadvokaten og Politidirektoratet ble satt på saken. Så ble det stille. Og ettersom denne gigantiske avsløringen ikke har blitt en sak i hovedstrømsmediene (MSM), er det grunn til å anta at de samme jordanerne befinner seg trygt på norsk jord. For hadde statsborgerskap blitt trukket og barn født i Norge av jordanerne blitt utvist, ja, så hadde vel asyllobbyen og MSM ikke fått en liten bekk på mølla, men hele Voringsfossen hadde skylt gjennom redaksjonene. 

Merk også at avsløringen vår i 2015 også ble en sak for Folketinget i Danmark.