Politikk

SSB henter inn PR-byrå

Når man trodde det ikke kunne bli verre, så blir det akkurat det: SSB har hyret inn et PR-byrå for å "håndtere krisesituasjonen" de har opplevd i høst. Men de fleste skjønner vel nå hvor krisen sitter?

Tirsdag 24.oktober ble SSBs planer om en storstilt omorganisering offentlig kjent. Det som skapte mest oppmerksomhet var en brutal slanking av forskningsavdelingen, fra 75 til 50 forskere. Den mest kjente av dem, Erling Holmøy, var en av dem som «ikke var forsker nok». Begrunnelsen fra ledelsen i SSB, der den omstridte Christine Meyer er direktør, var å øke kvaliteten på forskningen. Utsilingen var foretatt på hvor mange publiseringer de samme forskerne, med unntak av de yngste uskrevne blad, hadde hatt i anerkjente internasjonale tidsskrifter med fagfellevurdering, het det offentlig.

Men enda verre: Dette kriteriet fikk tilbakevirkende kraft. Ergo ble en mann som Holmøy vraket. De siste årene har han hatt store oppdrag for Brochmann  I- og II-uvalget (sistnevnte var han også medlem av), i tillegg til hans betydning for Perspektivmeldingen. Når skulle så Holmøy ha tid til å forske for publisering i disse tidsskriftene der lista ligger særdeles høyt? I så fall ville han ikke kunne levere det som SSB hadde fått i oppdrag av Finansdepartementet, og det gjennom tildelingsbrevet fra Regjeringen for 2016.

I tillegg til reduksjonen av forskerstillinger, foregår det en metodekamp om bruk av modeller i byrået – men den synes forlengs å ha gått fra faglig til personlig, med et persongalleri som er verdig en krim. Hovedrolleinnhaveren er ingen ringere enn SSB-sjefen selv. En del av bakteppet, utover diskusjonen om modeller og forskningskvalitet, er det særdeles politisk betente feltet innvandring. Her har Meyer uttalt seg langt utover det akseptable for en toppleder i SSB – og både trenert og nektet å utføre oppdrag. Sistnevnte handler om ønsket fra FrPs stortingsgruppe om kriminalitetsstatistikk fordelt på befolkningsgrupper. Men stortingsgruppa til FrP kom på en interessant «hevn». For når en er innvalgt på Stortinget kan en bare stille samme spørsmål til departementet, her Justisdepartementet, som da er pliktig til å svare. Hvis det så er noe ikke departementet vet, så må de da spørre relevant instans, altså SSB. Og SSB er da pliktig til å svare. Men Meyer tok ingen hint. Så sent som i mars i år hevdet hun like godt at hun ville nektet SSB å utføre «innvandringsregnskapet» til Holmøy/Strøm (levert til Brochmann I-utvalget).

Fredag 27.oktober ble det kjent at finansminister Siv Jensen kalte SSB-direktøren inn på teppet. Hun ville ha forsikringer om at helt vesentlige oppgaver for SSB blir ivaretatt, nemlig at det ble levert for regjeringen, departementene og Stortinget. Ikke bare finansministeren har etterlyst en slik forsikring. Både Arbeiderpartiet og Senterpartiet har meldt sin bekymring over utviklingen i SSB. Sp leverte sitt skriftlige spørsmål fredag 27.oktober.

Samme dag – fredag 27.oktober – hentet SSB inn kommunikasjonsbyrået Zynk.

VG melder: «Zynk ble engasjert seks dager etter nyheten om at 25 forskere mister jobben i forskningsavdelingen til SSB, noe som har skapt stor offentlig debatt. Direktør Christine Meyer har fått hard kritikk fra flere hold.»

Men ikke nok med det, VG avslører videre at SSB hadde ute et anbud for PR-byrå:

Fredag klokken 12 gikk fristen ut på anbud for kommunikasjonsbistand til Statistisk Sentralbyrå (SSB). Oppgavene inkluderer rådgivning i krisesituasjoner, men også veiledning for å forberede ledelsen på slike situasjoner og hindre at det oppstår.

Kommunikasjonsbyrået Zynk er et av tre byråer som kjemper om anbudet.

Dette anbudet har en kontraktstid på tre år og en øvre ramme på en million kroner.

– SSB har en velfungerende kommunikasjonsavdeling, som daglig håndterer kommunikasjon med omverden knyttet til våre statistikk- og forskningspubliseringer. SSB har i høst opplevd en kritisk mediesituasjon. Kritiske mediesituasjoner kan oppstå fra tid til annen knyttet til endringer i virksomheten, brudd på sikkerheten og andre akutte hendelser. Disse situasjonene er så annerledes enn det ordinære kommunikasjonsarbeidet i SSB at SSB har behov for å knytte til seg eksperter på håndtering av media i kritiske situasjoner, skriver Gundersen i en e-post til VG om det nye anbudet.

SSB-ledelsen er helt på viddene. Totalt. Vi kan jo minne om at SSB har en kommunikasjonsavdeling med ca. 100 ansatte (og omtrent det samme i administrasjonen). Det begynner å bli liten tvil hvor SSB kunne oppfylle tildelingsbrevets krav til kostnadseffektivitet og effektivisering.

Men siden Zynk kom inn i SSB, har ting ikke gått særlig bedre for Meyer. Mandag 31.oktober endte møtet med finansministeren med avtale om et nytt. Jensen var ikke fornøyd med svarene, sa hun til NRK, mens Meyer bare har rotet det mer og mer til – ikke minst med gårsdagens opptreden på Politisk Kvarter (NRK, P2,) der hun åpenbart syntes synd på seg og kritikken hun og SSB har fått. Hun fortalte at hun er et menneske av kjøtt og blod – og en profesjonell leder. Det siste gjentok hun vel tre-fire ganger. Når en må si slikt selv, da er man gjerne ikke det.

Bedre ble det selvsagt heller ikke av at det tirsdag 31.oktober ble kjent at SSB-ledelsen hadde sittet med den siste rapporten «innvandringsregnskapet» til Holmøy/Strøm siden i mai – uten at den var blitt publisert. Det skulle ikke forundre meg om Zynk hvisket SSB i øret at det kunne blir brukt mot dem. I alle fall ble den «plutselig» publisert dagen etter.

Omdømmekampen til SSB har en farlig fiende. Og hun sitter på toppen i SSB. Skal tilliten kunne gjenvinnes må Meyer «trekke seg» og si slik som denne type ledere pleier å si: Byråets tillit er viktigere enn meg som person. Derfor trekker jeg meg for at SSB skal få ro. Det er mange viktige oppgaver som står foran … (resten kan Zynk skrive).