Politikk

Medienes interesse for SSB – eller for konflikter

Etter at det ble kjent at Christine Meyer hadde iverksatt en omstridt omorganisering av SSB, har mediene hengt på både Meyer og finansminister Siv Jensen - og ikke minst, han som er gjort til noe av stridens kjerne: SSB-forsker Erling Holmøy. Meyer har måtte gå av som SSB-sjef, den nye sjefen har stilt omorganiseringen i bero og Holmøy beholder enn så lenge forskerstillingen. Nå håper antakelig mediene på at Siv Jensen får en skrape i lakken av Stortinget. Medienes interesse for SSB og deres faglige bidrag er det nok så som så med, men her snakker vi personkonflikter, det er MSM-mat.

Den 23.november holdt Statistisk sentralbyrå (SSB) et fagseminar der den nå kjente SSB-forsker, ja fortsatt forsker, Erling Holmøy, presenterte rapporten, forfattet sammen med Birger Strøm: «Betydningen for demografi og makroøkonomi av innvandring mot 2100».

Som kjent har mediene gjort rapporten svært så omstridt, sist ved «SSBs superveteran totalslakter kollegaens ‘innvandringsregnskap'» som VG blåser opp.  For merk at vi ikke bare snakker veteran og slakt, men superveteran og totalslakt. VG glemmer imidlertid at det slett ikke er Holmøy som lager befolkningsfremskrivningene som han benytter i sine modeller. Men å fortelle nettopp det, ville jo ødelegge en «supergod VG-vinkling».

At rapporten er gjort så omstridt, handler igjen om medienes tilnærmet «omfavnelse» av Christine Meyer, som altså måtte gå av som adm. dir. i SSB. Det igjen handler antakelig mest om å gjøre finansminister og FrP-leder Siv Jensen til «skurken». Det er slike plott mainstream media (MSM) lever av, som en adspredelse til pupper og lår, gjerne fordekt i hysteriske kampanjer som #meetoo eller kjendiser med «private bilder» på avveie.

Men når Holmøy presenterer «den omstridte» rapporten, dens problemstillinger, metodisk tilnærming og analyser, da glimrer de samme mediene med sitt fravær.

Takk for sist

Rapporten «Betydningen for demografi og makroøkonomi av innvandring mot 2100» omtalte vi da den ble publisert 1.november. Vi kalte den da «haste-publisert» fordi det ble kjent at den hadde vært ferdigstilt allerede 1. mai.

Men det skjedde noe som var enda mer interessant nesten tre måneder før, nærmere bestemt den 8.september. Altså i god tid før Meyer-skandalen ble offentlig, da det 24.oktober ble kjent at Meyer hadde iverksatt en tvilsom omorganiseringsprosess internt i byrået.

For på morgenen fredag 8.september hadde NRK P2 nyhetssending et innslag om ovennevnte rapport, der også Holmøy ble intervjuet. Her slo Holmøy fast at fremtidens befolkning i Norge og karakteristika ved oss, samt mindre oljepenger, vil gi et udekket skattebehov. Befolkningsutviklingen handler først og fremst om nettoinnvandring (ut- og innvandring). Konklusjonen er at hver av oss, altså alle innbyggerne, ikke bare skattebetalere, må fra 2025 til 2100 betale 10.000 i 2013-kroner (senere justert opp til 10.500) per år i ekstraskatt. For mor, far og to barn vil det altså bety over 40.000 2013-kroner ekstra i skatt i året. Men siden det er de som faktisk betaler skatt som må ta regningen, vil ekstraskatten bli betydelig høyere i en personfordeling.

Saken skapte enorm interesse, selv om NRK kanskje ikke så sprengkraften. I alle fall laget ikke NRK noen egen nyhetssak på oppslaget. Men vel så interessant: Hvorfor kom dette dryppet på dette tidspunktet?

Det er i ettertid kanskje ikke underlig å tro at det internt i SSB var skapt svært mye uro på grunn av Meyers omorganiseringsplaner. Fra før hadde Meyer tilkjennegitt at hun var dypt uenig i «innvandringsregnskapet», som Holmøys arbeid på dette feltet gjerne refereres som. Hun hadde også tilkjennegitt sitt liberale innvandringsståsted i andre sammenhenger, f.eks. ved at hun nektet SSB å levere bestilt kriminalitetsstatistikk til Stortingsgruppa til FrP. Kanskje Holmøy på dette tidspunktet, tidlig i september, også visste at han, blant flere, sto i fare for å bli avskiltet som forskere i SSB?

Som kjent ble stortingsvalget avholdt tre dager etter denne nyheten, den 11.september. Var det Holmøys «takk for sist» til Meyer?

Sirkus-Meyer

Den 12.november ble det kjent at Meyer skulle fratre som SSB-sjef ved midnatt. Siden har det vært Sirkus-Meyer i mediene.

Meyer synes å ha brukt enhver anledning til å rette fokuset mot seg selv, og det som tilsynelatende skal være dårlig behandling av henne. Det er i skarp kontrast til at den samme Meyer har snakket om behovet for ro i en organisasjon som SSB. Til Dagbladet fortalte hun allerede 12.november om «de siste to dramatiske ukene på jobb», og insisterte på at hun jobbet for SSBs «uavhengighet». Hun har snakket om «uformelle» eller «hemmelige» samtaler med Finansdepartementet, og hevdet at hun fått det uanstendige forslaget fra departementet om ikke å avskilte Holmøy som forsker for da «ville det gå fint». Hun fikk uforstyrret ha en koseprate med Ole Torp i NRK. For øvrig en samtale som LOs tidligere sjeføkonom Stein Reegård oppfattet som at han – i beste sendetid – ble angrepet av Meyer. Også SSB-ansatte reagerte på Meyers utsagn hos Torp, som kalte det «paradoksalt når hun med sin egen opptreden i mediene har skapt større uro og usikkerhet i SSB enn nødvendig. Dette har utvilsomt bidratt til å svekke SSBs anseelse», het det i en pressemelding fra de fagorganiserte i Norsk Tjenestemannslag ifølge Hegnar.no. Vi har hørt om at Meyer ble drapstruet, som hun ifølge VG skal ha politianmeldt. Og nå sist som gjest under styremøtet i Norsk Presseforbund hvor hun «delte av sine erfaringer med mediene gjennom ulike faser av saken, og om hennes opplevelser med rådgivere, egne ansatte og Finansdepartementet», ifølge Journalisten.no.

Her får vi igjen høre om hvor fælt hun har hatt det, og om et «rått spill fra ledelsen i Finansdepartementet». Hun viser også til at «Nå er krangelen om advokatregningen det store. Hvorfor kommer det nå? Det er egnet til å avspore saken og sverte meg». Selv mener hun at hun har «valgt en saklig linje uten personangrep», men at hun opplever «andre siden som ikke fullt så saklig». Enhver som har fulgt Meyers opptreden kan jo bare tenke sitt, men det kanskje mest oppsiktsvekkende ved hennes opptreden i Presseforbundet er at Meyer tilkjennegir at hun ikke skjønner de demokratiske spillereglene rundt det å ha statsrådens tillit.

– I det ene møtet med embetsverket ble det sagt at finansministeren ikke hadde tillit til meg, så du må gå. Men hva betyr det? Sier dere meg opp? Det har jeg fått en betenkning rundt. Mener dere at jeg skal si meg opp? Det har jeg ikke tenkt å gjøre. Så hvor står vi da? Det var de veldig uforberedt på.

Ja, var de nå så uforberedt som Meyer vil ha oss til å tro? Mediene synes å ha falt for at departementet ble tatt på senga av Meyers opptreden. Det har jeg liten tro på. Vi snakker Finansdepartementet og det er ikke akkurat kjent for ikke å ha orden i sysakene. Så kan man jo også spørre seg hvorfor departementet, ifølge Meyer selv, hadde uttrykt ønske om at hun skulle uttale seg «høvelig», som hun fortalte Aftenposten 11.november. Meyer har tolket det til at hun ikke skulle få snakke åpnet og fritt:  «Jeg har et sterkt ønske om å kunne snakke åpent om det som har skjedd, og da må ikke noen kunne komme etterpå og si at jeg har snakket ‘uhøvelig'», sa hun til Aftenposten. Men kanskje det handlet om noe helt annet? Kanskje departementet hadde forstått hvor lite Meyer skjønte av spillereglene? At hun faktisk selv ville være tjent med en høvelig opptreden?

Mediene henger fortsatt på, men nå antakelig mest fordi de øyner håp om at Siv Jensen skal få seg en i skrape i Stortinget av Kontroll- og konstitusjonskomiteen. Den skrapen kan de antakelig se langt etter.