Vold og overgrep

Lav straff for voldtekt av seks mindreårige

En mann (da 21, nå 24) utnytter seksuelt seks sårbare jenter under 16 år, den ene bare 13 år, en av jentene (15) gjøres endog gravid. Den latterlige straffen er fire års fengsel - og han tildeles strafferabatt.

Den nå 24-årige mannen ble i Haugaland Tingrett dømt til fire års fengsel etter flere tilfeller av voldtekt og seksuell omgang med barn under 16 år, melder hnytt.no.

Nesten ikke straff

Mannen ble dømt for et tilfelle av seksuell omgang med barn under 14 år, fire tilfeller av voldtekt av barn under 16 år samt ett tilfelle av seksuelt krenkende og uanstendig atferd overfor et barn under 16 år. Dommen ble satt til fire års fengsel, der et år og seks måneder gjøres betinget med en prøvetid på fire år. Han ble for øvrig frifunnet for et annet tilfelle av voldtekt.

Og siden det tok litt tid å behandle saken og siden mannen erkjente forholdene, fikk han straffefradrag på til sammen ett år. Seks måneder for lang saksbehandlingstid og seks måneder for at han selv erkjente forholdene i retten. 

Han er dømt til å betale to av jentene 40 000 kroner i oppreisningserstatning. Mannen sitter i varetekt, så her følger fratrekk i dommen på 437 dager som han har sonet allerede.

Grov utnyttelse av barn

HRS har tidligere omtalt saken. Vi snakker om en mann «fra en helt annen verdensdel» som kom til Norge sammen med familien i 2007. Han var da 17/18 år. Hans seksuelle misbruk av barn som er avdekket skal ha foregått fra 2014. Da var han 20/21 år. Han innledet et forhold med en da 15-årig jente, men var allerede da i søkelyset for voldtekt av en 13-åring. Den 15-årige «kjæresten» har fortalt at de hadde seksuell omgang hver dag, noen ganger flere ganger om dagen, uten at hun ønsket dette.

Også venninner av 15-åringen ble utsatt for mannens utnyttelse av sårbare jenter, hvor han blant annet skjenket de fulle for å få dem til sengs. Da mannen skjønte at han ville bli fengslet, overtalte han 15-åringen til å bli gravid – slik at hun ikke skulle være utro mens hans var frihetsberøvet.

Mannen stakk også av fra Norge i en periode, men vendte tilbake. Han har hevdet seg psykisk syk, helt uten seksuell erfaring i 2014, at han var uvitende om jentenes alder, ikke kjente til seksuell lavalder – og at det var jentene som utnyttet han. I en rapport fra sakkyndige, som ble sterkt kritisert av aktor, ble det hevdet at mannen har en mental alder på 9-12 år. En slik alder ville frita mannen for straff.

Et hån mot jentene

Straffeutmålingen er et hån mot jentene. Ifølge retten skal da også flere av jentene ha fått store problemer etter hendelsen. Her har verken aktor, som la ned påstand om fire års fengsel, sakkyndige eller forsvarer, sistnevnte ba om full frifinnelse, mye å være stolte av.

I straffeloven om voldtekt, § 291, heter det:

Med fengsel inntil 10 år straffes den som

a) skaffer seg seksuell omgang ved vold eller truende atferd,
b) har seksuell omgang med noen som er bevisstløs eller av andre grunner ute av stand til å motsette seg handlingen, eller
c) ved vold eller truende atferd får noen til å ha seksuell omgang med en annen, eller til å utføre handlinger som svarer til seksuell omgang med seg selv.

Ifølge omtale av saken skal mannen ha blitt oppfattet som psykisk truende og bidratt til å gjøre jentene bevisstløse ved alkohol.

En av jentene var under 13 år. I straffeloven heter det om «Voldtekt av barn under 14 år» (§ 299):

Med fengsel inntil 10 år straffes den som
a) har seksuell omgang med barn under 14 år,
b) får et barn under 14 år til å utføre handlinger som svarer til seksuell omgang med seg selv, eller
c) foretar kvalifisert seksuell handling med barn under 14 år.

«Seksuell omgang» av barn under 14 år er altså blitt synonymt med «voldtekt».

Deretter følger § 300:

Minstestraff for voldtekt til samleie av barn under 14 år

Straffen er fengsel fra 3 inntil 15 år dersom voldtekten som nevnt i § 299 omfattet:
a) innføring av penis i skjede- eller endetarmsåpning
b) innføring av penis i fornærmedes munn
c) innføring av gjenstander i skjede- eller endetarmsåpning
d) innføring av penis inn i og mellom de store og små kjønnslepper

Hva gjelder villfarelse om alder, finner vi det igjen i § 307 «Krav til aktsomhet om barnets alder» :

For bestemmelsene i §§ 299-306 fører uvitenhet om barnets riktige alder ikke til straffrihet hvis tiltalte på noe punkt kan klandres for sin uvitenhet. ( … )

Kan en voksen mann – etter syv år i Norge – klandres for slik uvitenhet?

Deretter følger paragrafene som omhandler seksuell omgang med barn mellom 14 og 16 år, som de øvrige fem jentene faller under. I § 302 heter det:

Den som har seksuell omgang med barn mellom 14 og 16 år, straffes med fengsel inntil 6 år, hvis ikke forholdet også rammes av andre bestemmelser. På samme måte straffes den som får et barn mellom 14 og 16 år til å utføre handlinger som svarer til seksuell omgang med seg selv.

I § 304 heter det om «Seksuell handling med barn under 16 år»:

Den som foretar seksuell handling med barn under 16 år, straffes med fengsel inntil 3 år, hvis forholdet ikke rammes av § 299.

Men her rammes forholdet for en av jentene av § 299, noe som burde vært langt mer straffeskjerpende idet mannen i samme tidsrom har utnyttet fem andre jenter under 16 år.

Slike straffeutmålinger svekker folks rettsfølelse. Det virker neppe særlig avskrekkende for overgripere heller. Men ofrene må leve hele livet med overgrepene.

Kontrasten til #MeToo-kampanjen er slående. Det samme er medienes og politikerne lave profil i slike saker.