Kriminalitet

13-åringer voldtas og 15-åring gjort gravid for å hindre utroskap

13-åringer blir voldtatt, sist på Kongsberg bibliotek, av en 19-årig somalier som går rundt som en fri mann. 13-åringene i Haugesund som ble voldtatt av tre syriske brødre, og frikjent. 15-åringen i Haugesund som ble gjort gravid fordi mannen "fra en helt annen verdensdel" skulle i fengsel for voldtekt av en 13-åring og misbruk av flere andre jenter. Fremtiden synes svart.

– Det er fryktelig når slike ting skjer

Det er overskriften til Laagendalsposten 13.november da de rapporterer om at en 13-åring jente er blitt voldtatt av en 19-årig somalier bak noen bokhyller på biblioteket – i åpningstiden – på Kongsberg.

Utfordringen til Laagendalsposten, i selskap med resten av de etablerte mediene, er bare følgende: De omtaler saken først to uker etterpå, voldtekten ble begått 30.oktober, omskriver voldtekten til en «hendelse» og «overgrep», gir ingen identifikasjoner på «mannen» som er siktet – selv om han har erkjent de faktisk forhold. Og for å være ekstra sikker legges saken bak abonnementsmur.

Og hva har han erkjent? Jo, voldtekt av barn under 14 år.

Laaendalspostens overskrift referer seg til biblioteksjefen ved Kongsberg bibliotek, Elisabeth Bergstrøm, som sier at «Det er fryktelig når slike ting skjer, uansett hvor det måtte være, og vi ønsker selvsagt ikke slike hendelser i våre lokaler, sier Bergstrøm.»

Uansett hva det måtte være? Dette beviser igjen hvor forskrudd vi er blitt når det kommer til problemer som omhandler innvandrere. Og nei, jeg sier ikke at det bare er innvandrere og asylsøkere som voldtar, men hevder igjen at vi ikke kan overse at menn fra kulturer med et helt annet syn på sex og kvinner, inkludert et annet syn på lavalder, vil ha betydning. 

Dagens sak i Laagendalsposten vekker også bekymring. Tittelen i seg selv er jo talende: «Bibliotek-overgrep ikke fanget på video». Det kan sammenstilles med bilene som utfører hendelser (les terror) i Europas gater.

Det anmeldte overgrepet som skal ha funnet sted på biblioteket for to uker siden, ble ikke fanget opp på videoopptak.

Politiets etterforskning av det anmeldte overgrepet på biblioteket på Krona, nærmer seg slutten.

Mandag skrev Laagendalsposten at en mann er formelt siktet av politiet for voldtekt av barn under 14 år, fordi han skal ha forgrepet seg på ei ung jente på biblioteket på Krona. Hendelsen skal ha skjedd for to uker siden.

Krimsjef i Kongsberg, Morten Ole Pedersen, sier til Laagendalsposten onsdag at etterforskningen nå nærmer seg slutten.

Politiet har blant annet gått gjennom videomaterialene som de har fått fra biblioteket. Opptakene viste ikke selve overgrepet.

Politiet har også gjennomført tre avhør i saken: to vitneavhør og et tilrettelagt avhør av jenta.

Ifølge Pedersen gjenstår det ingen flere avhør nå, og saken sendes derfor snart over til påtalemyndigheten for en eventuell tiltale.

Mannen er siktet for brudd på paragraf 299 i Straffeloven, som gjelder «Voldtekt av barn under 14 år», som har en strafferamme på ti år.

Mannen har ifølge politiet erkjent de faktiske forhold.

Voldtektsmannen går fritt rundt

At voldtektsmannen fortsatt er en fri mann i Konsgbergs gater finner ikke avisen interessant å vektlegge, selv om de tidligere har referert til politiet ikke har ansett det som nødvendig å få 19-åringen fremstilt for varetektsfengsling. For kriminalsjef Pedersen synes det er er godt nok at han har erkjent de faktiske forhold og at det ikke foreligger noen fare for bevisforspillelse. Noe som også ble referert i VGs (15.11) dempede omtale av saken.

Men kan det være fare for at han begår nye voldtekter? Er det noen hensyn som tas til 13-åringen og hennes familie? Hvem tror at den 13-årige jenta ønsker å gå ut hvor hun risikerer å møte han som voldtok henne?  Skal vi bare godta at barn voldtas og blir frarøvet sin barndom i nærmiljøet? 

Syriske brødre frikjent for voldtekt av 13-åringer

Siden han har tilstått er det bare å vente på dommen – den kan jo raskt ende opp som med 13-åringene i Haugesund. I juni i år ble tre syriske brødre, 20, 21 og 25 år, frikjent for seksuell omgang med to 13-åringer, der alle tre hadde hatt samleie med den ene. De hevdet at de trodde jentene var eldre, de hevdet de var blitt lurt og at 13-åringene var ute etter å skape en situasjon for å få økonomisk erstatning. Men etter loven er seksuell omgang med barn under 14 år per definisjon voldtekt.

Hva gjelder uvitenhet om alder skal en vanskelig komme unna med – hvis en ikke innvandrer, vel og merke. Da brukes nemlig innvandrerbakgrunn for hva det er verdt. Voldtektene de tre brødrene fra Syria, som er asylsøkere, skulle ifølge forsvarerne forstås ut fra «deres manglende lokal- og språkkunnskap, og de kulturelle forskjeller, hadde noen muligheter for å undersøke mer hvor gamle jentene var.»

Denne dommen skaper en farlig presedens, og som vi sa da: «De syriske brødrene burde ikke bli frikjent, det eneste juryen i Gulating lagmannsrett oppnår er å svekke folks rettsfølelse.»

– Gjorde meg gravid for at jeg ikke skulle være utro mens han satt i fengsel

Så la oss ta en ny tur til Haugesund.

I månedsskiftet oktober/november hadde Haugesunds Avis flere artikler (bak abonnementsmur, må vite) om en 15-åringen som ble gjort gravid, mot jentas ønske, fordi den nå 24 år gamle mannen ville forhindre at hun var utro mens han satt i fengsel. Bakgrunnen var at politiet i Haugesund hadde begynt å etterforske en sak der en 13 år gammel jente hadde anmeldte mannen for voldtekt.

Den da 15 år gamle jenta hadde møtt den da 20 år gamle mannen via venner, og ble forelsket i han. De hadde kontakt via sosiale medier, og via Facebook inviterte han henne hjem til seg. I tingretten fortalte jenta at fra da av var de sammen nesten hver eneste dag i de fire månedene forholdet varte, og at de hadde seksuell omgang fra første stund. Det skjedde minst hver eneste dag, kanskje også flere ganger om dagen, fortalte hun. Hun fortalte videre at det ikke alltid var noe hun ønsket, men han maste til hun ga etter fordi han ikke respekterte et nei.

Mannen hadde da allerede vært inne til avhør hos politiet for voldtekt av 13-åringen og hadde også vært varetektsfengslet en kort periode. Mannen skjønte at han kom til å havne i fengsel, og derfor ville han gjøre henne gravid, forteller hun. Hun var også kjent med at han var anmeldt for voldtekt av 13-åringen, men mente at jenta var forelsket i han.

Så skulle det vise seg at mannen ikke bare hadde sex med 15-åringen. Han ble kjent med flere av hennes venninner, og er nå tiltalt for å ha hatt seksuell omgang også med fem av dem, inkludert 13-åringen. En kamerat av mannen, som oppgis å være under 18 år på denne tiden, var delaktig i noen av hendelsene. Samtlige av jentene det er snakk om skal ha vært i en sårbar situasjon, og det ble ofte servert alkohol. «Vi ba om vann og fikk vodka», fortalte en av de andre jentene i retten, og glassene ble aldri tomme. Hun sier det hele handlet om å få dem til sengs. Flere av de fornærmede jentene i saken har forklart at det var tiltalte som tok initiativet til sex, og at han var veldig pågående. Selv mener tiltalte at han var et offer for «jentenes forelskelse, deres initiativ og lyst» – og han hadde problemer med å si nei.

Da han ble pågrepet første gang forklarte han at han trodde 13-åringen var eldre. Han ble gjort oppmerksom på den seksuelle lavalder i Norge. Likevel fortsatte han, og gjorde blant annet 15-åringen gravid. Så forsvant han plutselig, og politiet etterlyste han. I flere måneder gjemte han seg i Italia, «men ble etter hvert så nedbrutt og syk at han reiste tilbake til Norge, der han ble innlagt på psykiatrisk institusjon», melder Haugesunds Avis.

Mannens historie

Mannen fremstilles med en traumatisk oppvekst i en «helt annen verdensdel» frem til han kom til Norge i 2007. I retten husket 24-åringen dårlig da han ble konfrontert med både egne og jentenes tidligere politiforklaringer, men da han ble spurt om sin oppvekst i hjemlandet, kom historien nesten uten avbrudd, ifølge Haugesunds Avis.

Han skal være sønn av en aktivist og havnet første gang i fengsel som tiåring. Der skal han ha blitt seksuelt misbrukt og utsatt for vold. Men allerede som 8-åring ble han misbrukt, da i familien og på skolen. Det skal ha gjentatt seg da hele familien rømte til Thailand, hvor de også ble fengslet. Da de ble løslatt åtte måneder senere, kom alle sammen til Norge.

Han forklarte videre at han var seksuelt uerfaren da han møtte 15-åringen i 2014, og dét som 20-åring og etter rundt syv år i Norge på dette tidspunktet. Han skal heller ikke visst hvordan man laget barn, ifølge han selv, og var totalt ukjent med prevensjon.

Kritikk av de sakkyndige

Nettopp mannens psyke, helsetilstand og historie gjøres til en sentral del av saken. Aktor, politiadvokat Marte Engesli Lysaker, gikk derimot kraftig til angrep på de tre psykiatrisk sakkyndige som har vurdert den tiltalte til å ha en IQ på 62. Det tilsvarer en mental alder på på 9–12 år, altså under alderen til alle jentene han er tiltalt for å ha forgrepet seg på. Det er jo beleilig da straff for slike overgrep kan settes ned eller falle helt bort dersom «de involverte er omtrent jevnbyrdige i alder og utvikling».

– Påtalemyndigheten er sterkt kritisk til det arbeidet de sakkyndige har utført i denne saken. De har ikke vært grundige nok, og deres forklaringer i retten var preget av at de mest av alt ville forsvare et arbeid som ikke er godt nok, raste aktor i sin prosedyre. Hun ga uttrykk for at hun syntes det var svært uheldig at den ene sakkyndige som i sin vurdering har påpekt at den tiltalte hadde vanskelig for å finne ord, ikke engang var til stede i rettssalen da 24-åringen forklarte seg, og heller ikke snakket med den av de tre sakkyndige som møtte opp, sa Lysaker, og fortsatte:

– Vi som var her, opplevde at tiltalte svarte sammenhengende og reflektert på de spørsmål han fikk, fortsatte politiadvokaten som også påpekte manglende kartlegging av den tiltaltes bakgrunn, og la til at de sakkyndige ikke engang har snakket med den tiltaltes foreldre i sin vurdering.

Lysaker påpekte videre at de sakkyndige ikke har fått med seg at tiltalte har vært i jobb, og når de blir gjort oppmerksom på det i retten svares det med at det «høres eiendommelig ut» . Videre hevdes at det «spiller ingen rolle» om IQ er 62 eller 65, noe som avslører en lettvint holdning til et spørsmål av stor betydning for retten. Og uansett mener aktor at aldersforskjellen er for stor mellom tiltalte og de fornærmede til at den tiltaltes evnenivå kan få betydning for sakens utfall.

Hva gjelder seksuell lavalder viste aktor til at 16 år er grensen også i hans hjemland, og at han fortsatte sin seksuelle omgang med flere jenter også etter at han i politiavhør var gjort uttrykkelig oppmerksom på det straffbare i det.

Straffeutmåling

Aktor påpekte videre at det ikke regnes som formildende at seksuell omgang med mindreårige skjer frivillig. Derimot er det straffeskjerpende at alle jentene var i en sårbar livssituasjon, og i noen tilfeller skjenket fulle hjemme hos tiltalte. At han raskt erkjente de faktiske forhold, og at saken er blitt gammel, godskrives imidlertid i påtalemyndighetens straffeforslag på fire år, der halvannet år gjøres betinget.

Mannens advokat Kristoffer Hovda konkluderte med frifinnelse for både straff og erstatningsansvar. Han prøvde å  svekke jentenes troverdighet ved at flere var avhørt mer enn ett år etter hendelsene, og at de som venninner hadde hatt god tid til å snakke sammen om det som har skjedd. Da kan vi «ikke se bort fra at jentene tillegger den tiltalte mer skyld enn han har», fremholdt Hovda. Han viste i denne sammenheng også til at påtalemyndigheten har henlagt saken mot tiltaltes kamerat som var under 18 år da hendelsene fant sted. Forsvareren ønsket også at retten skal «ta hensyn til tiltaltes helt spesielle oppvekst».

Vi får se hva straffen blir.

Fremtiden synes svart

Vi har sett utviklingen i Sverige der politiet knapt nok klarer å forfølge seksuelle overgrep, selv ikke av barn. Vi har hørt alle som har hevdet at vi ikke har «svenske tilstander», ja selv i Sverige benekter de slike tilstander. Men vi skjønner alle hvor vi er på vei. En av våre verste fiender her er de etablerte mediene. De kvier seg for å rapportere om alle de groteske hendelsene for da kan «lykkelandet» falle i grus.

Samtidig går #MeToo-kampanjen så det griner. Her får overpriviligerte kvinner metervis med spalteplass for å peke på kuriøst navnløse overgripere. Var det Sigrid Tusvik Bonde som uttrykte sin nød over at en full mann hadde tatt henne på rompa? Og har jeg forstått kampanjen riktig er en av kriteriene at det bør ha skjedd for minst 20 år siden, og da turte du ikke si fra.

Imens blir barn og kvinner voldtatt og gjerningsmennene går midt i blant oss. Er de innvandrer har det betydning i den forstand at de må unnskyldes for ikke å forstå bedre, men innvandringsbakgrunn har ingen betydning for ugjerningene de utfører. 

Skal vi få stoppet denne utviklingen må både mediene og politikerne være sitt ansvar bevisst.