Anbefalt

VG avslører jukset til Røde Kors

VG har gjort et skikkelig journalistisk arbeid med å avdekke hvordan Norges Røde Kors feilinformerte om egen innsats på Haiti etter jordskjelvet i 2010.

Norges Røde Kors påstod at innsamlede penger fra Norge, pålydende 70 millioner kroner, i tillegg til nesten like mye i skattekroner fra staten, bidro til å bygge 25 helsesentre, fire blodbanker og tusen midlertidige boliger etter jordskjelvet på Haiti. Ingenting av dette stemte, viser VGs gjennomgang – som også har besøkt Haiti.

Feilinformasjon fra Røde Kors om egeninnsatsen bør få flere til å tenke seg om. Organisasjoner som Røde Kors har i årevis levd, og levd godt, av høy tillit. Samtidig hever de svært gode lederlønninger, velger gjerne business class på reiser og bor på dyre hoteller, forteller personer som selv har vært på Røde Kors’ lønningsliste til HRS. Når pengene enkelt kommer til disse organisasjonene, er det forståelig – men uheldig – at det utvikler seg en slik kultur. Når samme organisasjoner lyver om hva de faktisk oppnår for innsamlede og skattefinansierte penger lever de farlig hvis noen medier bryr seg – og det er akkurat det VG har gjort.

Les også i VG: Røde Kors bør be giverne sine om unnskyldning

Vi har ikke registrert at VG så langt har fått noen respons fra den norske Regjeringen – det går tross alt mange skattekroner til Røde Kors og dets like.