Arbeid og utdanning

Oslos skolebyråd snur helt om

Skolebyråd i Oslo, Tone Tellevik Dahl (Ap), fnøs av kunnskapsministerens alarm om Oslo-skolen. Så snudde hun 180 grader: "Viktig å bite seg fast for å sikre handling", sier den samme byråden nå - og peker på Regjeringen og kunnskapsministeren.

Da problemene med vold, trusler og uro ved Stovner videregående skole i Oslo ble kjent og rektoren ba om akutthjelp, reagerte konstituert kunnskapsminister Henrik Asheim (H) øyeblikkelig. Han innkalte en rekke aktører til hastemøte om situasjonen.

Overdramatisering

Statsråd Asheim resolutte reaksjon fikk imidlertid «den ansvarlige» byråd for oppvekst og kunnskap i Oslo, Tone Tellevik Dahl (Ap), til å reagerer. «Overdramatisering» fra statsråden, lød det fra Tellevik Dahl i Nettavisen, der det het at «byråd fnyser av statsrådens alarm».

– Jeg synes det er ganske spesielt at en statsråd velger å tolke hvordan det er på Stovner videregående skole basert på noen enkelthendelser fra noen enkeltelever. Han overdramatiserer veldig, sier byråden.

For selv om hun vedgikk at det er problemer, var de altså ikke av slike dimensjoner som statsråd Asheim gav inntrykk av, hevdet hun. Men det var i slutten av september. Noen uker senere foretar hun en politisk snuoperasjon.

«Bite seg fast» for endring

Byråd Tone Tellevik Dahl med lynrask snuoperasjon etter at vold i Oslo-skoler ble offentlig, men ansvaret plasserer hun hos Kunnskapsdepartementet. Foto: Oslo kommune

I VG 25.oktober fremkommer det at byråd Tellevik Dahl (Ap) vil «følge nøye med på om regjeringen og kunnskapsministeren foretar seg noe mot økende vold og trusler i skolen.»

Slik snakker altså en «ansvarlig» byråd. Jeg vil anta at byråden og statsråden ikke har så veldig ulik lønn, men de har helt klare rollefordelinger. Det fortoner seg mildt sagt underlig at byråden først avviser problemene, for deretter kreve «bedre verktøy» – hvor hun er påpasselig med å plasseres ansvaret hos andre enn seg selv.

Byråden ønsker å suspendere elever som utøver vold med øyeblikkelig virkning frem til endelig utvisningsvedtak ut året eventuelt foreligger. Da trenger hun en lovhjemmel.

– En slik suspensjon med øyeblikkelig virkning er det ikke adgang til med dagens regelverk. Derfor vil vi nå få til en diskusjon med departementet om et mer hensiktsmessig regelverk. Vi trenger flere verktøy for å kunne gi en lovlig reaksjon på en alvorlig hendelse, sier Tellevik Dahl til VG.

Samtidig er det ikke måte på hvor realitetsorientert skolebyråden er blitt. Hun trenger flere hjemler for å fatte inngripende vedtak som for eksempel tvangsflytting av en elev, heter det, hvilket i klartekst betyr å flytte elever til en annen skole. Så vidt meg bekjent er det en praksis som foregår allerede i dag. Hun tenker seg også tiltak som at eleven ikke er til stede i deler av skolegården, at eleven har pauser på ulike tider, eller ikke er ute i friminuttene, og ikke deltar på for eksempel klassetur.

Inngripende tiltak

Til det «overdramatiserte» problemene følger også flere forslag, som må kunne kalles rimelig inngripende:

Byråden peker også på at det også kan være aktuelt med vedtak om at en elev skal «fotfølges» av en miljøarbeider eller vekter/vakt for å hindre at eleven krenker andre elever eller ansatte.

• Det kan være at en elev for eksempel truer med kniv eller våpen, selv om kniven/våpenet er forsvunnet eller gjemt innen politiet kommer for å ransake eleven.

• Det kan være at en elev grovt psykisk krenker en annen elev eller ansatt ved for eksempel trusler mot personen/dennes familie.

• Det kan være ved at en elev bruker sosiale medier til å publisere bilder av elever i seksuell aktivitet.

• Eller det kan være at en elev grovt fysisk krenker en annen elev med ulike former for vold eller overgrep.

Til dette krever hun en «klargjøring» fra statlig hold, mens hun selv har glimret med sitt fravær:

– Vi må kunne diskutere om elever som begår denne typen veldig alvorlige handlinger, for eksempel vold, skal få en reaksjon. Vi må kunne bruke reaksjoner som viser at denne typen atferd er uakseptabelt, svarer Tone Tellevik Dahl.

Men hva har hun selv gjort som ansvarlig byråd for å få bukt med økende vold og trusler i skolen? Det hadde vært interessant å få vite.