Ufrivillige ekteskap

Norge stopper import av barnehustruer

Regjeringen har gjort det praktisk umulig å lure inn jentebarn til Norge som ny ektefelle. Nok et gjennomslag for HRS, 15 år etter at vi foreslo denne regelen.

Debatten raste for 10 – 15 år siden. Bakteppet var at Socialdemokratiet i Danmark gikk på et durabelig valgnederlag i 2001 grunnet en «utelendingspolitikk» som hadde ført til så høy familieinnvandring (henteekteskap) at integreringen ikke fungerte. Den nye regjeringen, anført av statsminister Anders Fogh Rasmussen og innvandringsminister Bertel Haarder (begge Venstre), la innvandringspolitikken radikalt om allerede året etter, i 2002. Det ble innført en 24-årsgrense for begge parter som ønsket å etablere seg i Danmark som nye ektefeller/samboere, og et tilknytningskrav som tilsa at parets samlede tilknytning måtte være lik eller større til Danmark enn parets felles opprinnelsesland.

Du kan lese om debatten og reglene i en rekke artikler fra rights.no gjennom de aktuelle årene her.

Enorm temperatur

Det er knapt noen debatt i nyere tid som vakte mer strid og temperatur enn debatten om «24-årsgrensen». Som eneste aktør som støttet den nye danske politikken, stod HRS svært alene i stormene som gikk i avisspalter og studio den gang (fra året 2002 til om lag 2007). Beskyldninger om diskriminering, endog rasisme, med mer, satt løst. Vårt utgangspunkt var dog å beskytte de yngste mot transkontinentale arrangerte ekteskap, og også å gjøre det så godt som umulig å hente jentebarn til Norge som hustruer. Vi hadde eksempler på jenter som var «dollet opp» til å se ut som om de var 18 år, mens de i realiteten ikke var mer enn 11 – 13 år. Dessuten, som vi blant annet argumenterte, jo eldre de unge blir før de gifter seg, dess tørre sjanse er det for at de klarer å stå opp for et selvstendig valg og avvise tvang.

24-årsgrensen (med flere krav i samme «pakke») var et hovedtema i boken vår, Feminin integrering. Utfordringer i et fleretnisk samfunn (2003), og flere rapporter om ektefelleinnvandring de påfølgende årene, som «Gift til Norge med slektning» (2005).

Disse aktørene var hardnakket mot slike regelendringer: NRK, Aftenposten, Dagbladet, VG, Dagsavisen, regionale aviser – la oss summere dem opp slik: MSM. I tillegg hele organisasjonslivet innen feltet, som LDO, kvinneorganisasjoner, antirasistiske organisasjoner, innvandrerorganisasjoner. Alle var imot. Absolutt alle.   

Regelen et faktum

I januar i år var regelen om 24 år innført av Stortinget etter kraftig påtrykk fra Regjeringen. Denne regelen var et HRS-fotavtrykk fra Solberg-Jensens første regjeringsplattform, der den er nedfelt.

Hvorfor visste du ikke det? Fordi MSM ikke liker å formidle sine nederlag? Antakelig ligger svaret i den leia. Da er det så vidt vi vet to land i Europa som har en slik regel, Danmark og Norge.

Her kan du se videoopptak fra seminar om tvangsekteskap i Trondheim i september måned, arrangert av EX-Muslims og Norway. HRS ved daglig leder Rita Karlsen og jeg har ordet fra ca 8 min til 32 minutter, deretter følger norskpakistanske Nina Jeanette, som har vært med i HRS siden oppstart i år 2000, og som nå også sitter i styret til Ex-Muslims.