Politikk

Endelig! Norge stopper bidrag til båttrafikken over Middelhavet

Båttrafikken over Middelhavet har vært gjenstand for massiv kritikk. Da Frontex' fellesoperasjon Triton startet opp var det som forsterket grensekontroll, men endte raskt opp som en redningstjeneste på menneskesmuglernes premisser. Nå har Norge endelig foreslått å kutte sine bidrag.

Ifølge justisminister Per-Willy Amundsen (FrP) har Norge siden sommeren 2015, da folkevandringskrisen ble utløst, bidratt med et større fartøy til Frontex’ fellesoperasjon Triton i Middelhavet.

– Norge har bidratt i Middelhavet med et større fartøy siden sommeren 2015. Fra neste år har vi valgt å prioritere andre viktige oppgaver, sier justisminister Per-Willy Amundsen til VG.

Triton har som formål å drive grensekontroll, men også redning. Og det er nettopp «redning» som er blitt operasjonens hovedmål, og det på menneskesmuglernes premisser. I praksis har det blitt en bistand til smuglernettverkenes virksomhet.

Grensekontroll versus redning

Den gullkantede kontrakt som menneskesmuglerne følger er som følgende: Når det foreligger informasjon om at en person er eller synes å være i havsnød, skal det hurtig iverksettes hjelpetiltak, der også person strandet på en øde kyst i et sjøområde omfattes av hjelpeplikten. Ergo er det bare å skyfle mennesker, også kvinner og barn, ut på havet i sjøudyktige båter og satse på at det er billetten til Europa. Men det er akkurat dette de selverklærte «god og humane» nekter å innse. De vil opprettholde et direkte livsfarlig system heller enn å bidra til å få på plass et system som ikke gir menneskesmuglerne et marked å operere i.

Den 21. april i år ble det kjent at Justisdepartementet hadde undertegnet en ny kontrakt om nytt fartøy, Olympic Commander, i operasjon Triton. I denne sammenheng sendte vi en henvendelse til departementet, der vi presiserte at siden det er blitt reist kritikk til denne operasjonen, i skjæringspunktet mellom grensekontroll og redningsaksjon, lurte vi på om dette var avklart i den nye kontrakten. Svaret fra departementet var ikke spesielt oppklarende, utover en henvisning til EUs mange konvensjoner – som igjen er gjennomsyret av rettighetstankegangen og de mange forpliktelser som medlemsland sitter med.

Når justisdepartementet foreslår å stoppe bidraget til Triton, er forklaringen at antallet migranter og flyktninger er så lavt. Det er jo for så vidt et argument, men spesielt prinsipielt er det ikke. For ingen land burde bidra til den båttrafikken som det utviklet seg til, selv om intensjonen med operasjon Triton i utgangspunktet var det beste.

Omkamp

Justisminister Per-Willy Amundsen ønsker å stoppe Norges bidrag til operasjon Triton i Middelhavet, men tar ikke noe oppgjør med den forfeilede operasjonen. Foto: Regjeringen

De selveklærte gode og humane er selvsagt igjen på plass:

– Konsekvensen av dette er mer lidelse og død. Forslaget, som stammer fra Frp, er kaldt og kynisk, og bryter med en årelang tradisjon om hvordan Norge tar humanitært ansvar, sier stortingsrepresentant for SV og medlem av justiskomiteen, Petter Eide.

Kan så Petter Eide dokumentere at dette fører til mer lidelse og død? Hvordan vil Eide forklare at et system som beviselig fører til at en rekke mennesker betaler dyrt for å ta sjansen på at noen plukker dem opp av havet ikke fører til lidelse og død?

Justisminister Amundsen på sin side tar heller ikke noe oppgjør med selve systemet.

– Norge har bidratt over lang tid og det er naturlig at bidragene rulleres blant ulike land. Selv om Norge avslutter sitt bidrag, vil operasjonene i Middelhavet fortsette og Norge vil fortsatt gi bidrag til Frontex på andre områder.

Det er godt at Norges bidrag til båttrafikken opphører, og det er helt sikkert andre områder i Frontex’ arbeid hvor man får mye mer igjen for pengene. For ifølge Frontex har de satt inn mer ressurser nettopp på å ta menneskesmuglere, herunder såkalte frivillige organisasjoner som man mistenker samarbeider med menneskesmuglere. Det er altså nok å ta tak i.