Aktuelt

Italiensk politi dokumenterer samarbeid mellom tysk NGO og menneskesmuglere

Italiensk politi har offentliggjort bilder som dokumenterer samarbeid mellom den tyske NGO-en Jugdend Rettet og menneskesmuglere i Libya. Bildene er tatt av en sivil politiagent som befant seg ombord på Redd Barnas skip Vos Hestia.

Italienske myndigheter etterforsker flere av NGO-ene (frivillige, ofte statsstøttede organisasjoner) som opererer i Middelhavet, da man mistenker en viss grad av samarbeid med menneskesmuglere. Nå dokumenterer politiet samarbeid mellom den tyske NGO-en Jugend Rettet og menneskesmuglere i Libya. Organisasjonens skip Iuventa plukker opp asylinnvandrere under dekke av redningsoperasjoner, men bilder viser at det snarere er snakk om ren overlevering.

Den omfattende fergetrafikken har vekket flere lands bekymring, for oppmuntret av historier om migranter som blir plukket opp av skip og således lykkes i å ta seg inn i Europa, foretar enda flere overfarten, samtidig som menneskesmuglerne sender enda flere fartøy, nedgraderer dem og fyller dem med enda flere passasjerer nettopp for å få europeiske skip til å plukke opp de ulovlige innvandrerne.

Tidligere i år viste New York Times`kartlegging (se bildet) viser hvordan europeiske skip nå går inn i Libyas farvann og helt oppunder kysten for å hente migranter.

I Jugend Rettets tilfelle har de gått så nær som 1,3 sjømil – 1,5 mil – fra den libyske kysten, skriver Document.nos Christian Skaug, som har flere detaljer fra etterforskningen:

La Stampa skriver at overleveringene i noen tilfeller har skjedd bare 1,3 sjømil fra kysten av Libya, hvor smuglere og NGO-representanter har hilst på hverandre uten å vite at de ble fotografert av en agent. Avlyttede samtaler mellom to personer tilhørende Save the children etterlater ingen tvil om at disse anser den aktuelle fremgangsmåten som menneskesmugling, og at virksomheten resulterer i flere omkomne snarere enn å redusere antallet. De to snakker også om at personer i andre NGO-er tjener opptil 10.000 euro i måneden.

Å redde migranter ved Libyas kyst forhindrer mange drukninger, men gir også et dødelig incentiv for enda flere migranter å forsøke seg på reisen. – Migranter og flyktninger, oppmuntret av historiene fra de som har lyktes, forsøker den farlige overfarten fordi de er klar over og regner med humanitær assistanse til å nå EU, heter det i en rapport fra EUs grensebyrå Frontex.

I mars vedtok Italia å iverksette en granskning av NGO-er som befordrer migranter til Italia fra kysten av Libya. Beslutningen skjedde på bakgrunn av at statsadvokaten på Sicilia Carmelo Zuccaros delvis dokumenterte mistanke om direkte kontakt mellom de Libya-baserte smuglerne og personer ombord i NGO-skipene.

Også Redd Barna har på eget initiativ varslet italienske myndigheter om det de oppfatter som uregelmessigheter ved andre NGO-ers virksomhet.

Myndighetene har siden oktober 2016 hatt en sivil agent ombord på Redd Barnas skip Vos Hestia, og det er denne agentens bilder som nå dokumenterer at Iuventa ikke redder migranter fra livsfare, men får dem direkte overlevert av menneskesmuglere.

KORRIGERING 4. august 2017: På grunn av en uheldig formulering fra min side kan setningen over tolkes som at Redd Barna har visst om/bevisst tatt ombord den aktuelle agenten. Dette er ikke tilfelle, myndighetenes agent har operert undercover. Hva angår italienske mediers opplysninger om at Redd Barna selv har varslet myndighetene om uregelmessigheter, skriver organisasjonens kommunikasjonssjef Line Hegna i en e-post til Rights.no: «Redd Barna har ettergått disse påstandene og funnet ut at de som angivelig har varslet er sikkerhetspersonellet som er ansatt av skipet som Redd Barna leier. Det er altså ikke personer ansatt av Redd Barna, så det som står i den italienske artikkelen er altså feil.»

I tre tilfeller har Iuventa rett og slett seilt bort til menneskesmuglernes båter ved den libyske kyst og ganske enkelt tatt ombord alle migrantene, før smuglerne har fått ta med seg båtene sine tilbake for å returnere med nye migranter, melder Jyllands-Posten:

Onsdag ble Jugend Rettets skip beslaglagt av italienske myndigheter og ført til Lampedusa.

I den forbindelse sagde den offentlige anklager fra Trapani på Sicilien, Ambrogio Cartosio, ifølge La Repubblica:

»Det er bevist, at «Iuventa» – på trods af at det i nogle tilfælde redder menneskeliv – i de fleste tilfælde (…) ikke bare ikke redder flygtninge, som ikke er i umiddelbar livsfare, men overtager dem fra menneskesmuglere.«

Myndighetene mener at Jugdend Rettet er medskyldige i ulovlig innvandring, men organisasjonen ønsker foreløpig ikke å forholde seg til anklagene.

Etter et krisemøte mellom innenriksministerne i Italia, Tyskland, Frankrike og EUs innvandringskommissær Dimitris Avramopoulos i juli, utarbeidet Italia retningslinjer for NGO-ers virksomhet i Middelhavet. I disse heter det blant annet at NGO-skipene skal ha bevæpnede vakter ombord og at skipene ikke har lov til å sende nødsignaler eller avfyre bluss for varsle menneskesmuglere om at de er på plass.

Ikke overraskende er Jugend Rettet blant flere NGO-er som har nektet å forplikte seg til retningslinjene.